Vi udvikler Danmark

Gennem mere end 40 år har KMD været en integreret del af det danske samfund. Danskerne har berøring med vores systemer dagligt - udbetaling af løn, kontakt til hjemmeplejen, beregning af varmeregning eller andre af de mange hundrede funktion, vores systemer varetager for offentlige myndigheder og private virksomheder.

CSR i KMD

Vi ser det som en helt naturlig udvikling at have ambitioner om at påvirke det danske samfund positivt. Siden 2011 har KMD arbejdet med FN Global Compact's 10 principper for menneske- og arbejdstagerrettigheder, beskyttelse af miljø og klima samt bekæmpelse af korruption. Forpligtelsen til FN Global Compact ligger i naturlig forlængelse af KMD's grundlæggende DNA, hvorfor de 10 principper fungere som fundamentet i vores politik for samfundsansvar.

Fokus på samfundsansvar

Samarbejde der udvikler og styrker.

Digital hjælp til verdens udsatte

Den første version af Code for Good løb af stablen i oktober 2016, hvor over 50 KMD-udviklere, forretningseksperter og brugervenlighedseksperter mødtes med eksperter fra Røde Kors for at tackle fem udfordringer fra Røde Kors’ virkelighed.

Sundhedspleje i uland

Partnerskab med Røde Kors

Kernen i partnerskabet er KMD’s medarbejdere evner og indsigt; som mentorer, som it-udviklere og som mennesker.

KMD hjælper ældre med it

KMD har i samarbejde med Ældre Sagen lanceret flere e-læringsprogrammer, der skal understøtte Ældre Sagens arbejde med at uddanne ældre i it.

KMD hjælper veteraner i job

Sammen med Københavns Lufthavne og Falck har KMD været med til at stifte foreningen Velkommen Hjem, som arbejder for at få veteraner fra forsvaret ind på arbejdsmarkedet efter endt tjeneste.

Det rette udstyr til det rette job

Hvert år donerer KMD vores brugte udstyr til organisationer som har behov for it-udstyr men ikke midlerne til at indkøbe nyt.

Få mere at vide om CSR i KMD

Ditte Haugaard Clausen

CSR og Public Affairs Manager

Send besked