Vi arbejder dagligt på at reducere energiforbruget sammen med vores kunder.

Som Danmarks største it-virksomhed, med store datacentre og Danmarks største printcenter har KMD et aftryk på miljøet. Det arbejder vi dagligt på at reducere. Samtidig kan mange af vores produkter også hjælpe med at reducere miljøbelastningen.

En dedikeret tilgang til klimaet og miljøet

Det anslås at ca. 2 % af klodens samlede CO2-belastning kommer fra it. I fremtiden vil mængderne af data stige, og store hyperscale datacentre forventes at få et energiforbrrug, der kan påvirke dette betragteligt. Det er en udfordring vi som it-virksomhed tager meget alvorligt. Siden 2009 har KMD arbejdet dedikeret med at reducere vores klimabelastning.

For yderligere at styrke vores tilgang til vores miljøarbejde har vi siden 2013 været certificeret efter ISO 14001 standarden for miljøledelse. Det betyder, at vi ISO 14001 er den mest anerkendte internationale standard indenfor miljøledelsessystemer og anvendes verden over. Standarden kan anvendes inden for et bredt spektrum af brancher, scopes og aktiviteter. Standarden leverer en struktur, hvorigennem en organisation kan levere miljøforbedrende resultater i overensstemmelse med de miljøpolitiske forpligtelser.

It reducerer klimabelastningen

It kan også være med til at begrænse CO2-belastningen. Den internationale tænketank GeSi (Global e-Sustainability Initiative) har anslået, at it kan reducere den samlede CO2- belastning med op til 20 % (GeSi Smart 2030-report).

I KMD arbejder vi med en lang række produkter, som reducerer den samlede klimabelastning det er alt fra elektronisk arkivering, der reducerer behovet for print over velfærdsteknologiske løsninger, der reducerer behovet for kørsel til store systemer, der kan hjælpe virksomheder og myndigheder med at håndtere deres bygningsmasse og finde energibesparelser og produkter der kan reducere ens energiforbrug.

Vi sætter fokus på belastningen

Havvindmøller

KMD sparer på energien

KMD tilstræber at være en ansvarlig klima- og miljøpartner for vores kunder. Derfor arbejder vi systematisk med at reducere vores klima- og miljøpåvirkning, der i udpræget grad sker gennem vores produktion og vores medarbejderes adfærd.

Industri og energiforbrug

KMD satser på grøn omstilling og reducering af CO2-udslip

KMD er en del af Klimapartnerskabet for it, service og rådgivning med KMD-direktør Eva Berneke i spidsen.

KMDs hovedsæde i Ballerup

KMD sparer på energien og gør den grønnere

For at reducere vores påvirkning af klima og miljø har KMD lagt en markant og ambitiøs plan, der skal gøre KMD til en mere bæredygtig virksomhed.

Få mere at vide om CSR i KMD

Ditte Haugaard Clausen

CSR og Public Affairs Manager

Send besked