Havvindmøller

KMD har reduceret vores CO2-udledning med 28 % siden 2008 og fundet energibesparelser, som svarer til forbruget i en mindre dansk by.

KMD tilstræber at være en ansvarlig klima- og miljøpartner for vores kunder. Derfor arbejder vi systematisk med at reducere vores klima- og miljøpåvirkning, der i udpræget grad sker gennem vores produktion og vores medarbejderes adfærd.

Energi

KMD har en målsætning om kontinuerligt at arbejde for at reducere vores energiforbrug. 75 procent af KMD’s energiforbrug kommer fra produktionsenheder som vores datacentre, og 25 procent fra printcenter samt kontorfaciliteter. Da KMD er en stor energiforbruger, har vi fokus på at optimere og reducere vores forbrug, bl.a. gennem implementering af digitale styringsværktøjer, implementering af automatisk styring og udskiftning til lavenergiløsninger.

Transport

KMD har en klar holdning til at reducere vores CO2-belastning gennem transport. Siden 2010 har vi haft klare målsætninger om at reducere vores kørsel og flytrafik – særligt til interne møder. Derfor monitorer vi løbende miljøbelastningen fra transport af ansatte, og vi arbejder på at minimere den gennem anvendelse af Skypemøder, optimering af den kollektive trafik til vores lokationer samt optimering af forhold for cykelpendlere. Senest har vi indgået et samarbejde med DriveNow, så KMD-medarbejderne kan benytte DriveNow bybiler til firmakørsel.

Affald

KMD har siden 2012 haft fokus på at øge vores genanvendelse af affald, og i 2017 var vores genanvendelsesgrad 72,5 procent af vores samlede affaldsmængde. Det er særligt gennem fokuserede indsatser på sortering af bio-affald, sortering i kontormiljøer samt nye løsninger på vores kontorprint, at vi har øget genanvendelsen. Derudover har vi etableret sensorer på affaldscontainere, som sikrer, at de først tømmes, når de er helt fyldt. Senest har vi arbejdet med initiativer til reduktion af anvendelsen af plastikservice i forbindelse med madservering samt til kaffe og the.

Få mere at vide om CSR i KMD

Ditte Haugaard Clausen

CSR og Public Affairs Manager

Send besked