KMDs hovedsæde i Ballerup

For at reducere vores påvirkning af klima og miljø har KMD lagt en markant og ambitiøs plan, der skal gøre KMD til en mere bæredygtig virksomhed.

Som den største danskbaserede it-virksomhed med over 3000 ansatte, bygninger flere steder i landet og et stort forbrug af energi og mange transportkilometer til kunder og interne møder, er KMD en belastning for miljøet.

Vi udleder CO2 gennem energiforbrug og transport, vores forbrug af elektronisk hardware er stort og da vi samtidig driver Danmarks største printcenter med mere end 200 mio. print om året, er vores papirforbrug også betragteligt.

For at reducere vores påvirkning mest muligt har KMD derfor lagt en markant og ambitiøs plan med retningslinjer, der skal gøre KMD til en mere bæredygtig virksomhed.

Vores ambitioner er også udtrykt i en ansvarlig og ambitiøs miljøpolitik.

  • KMD vil være en troværdig og miljøansvarlig partner for vores kunder.
  • Som virksomhed vil KMD udvise ansvarlighed for vores påvirkning af miljøet og klimaet.
  • KMDs direkte miljø- og klimapåvirkning sker gennem vores produktion og vores ca. 3.000 ansatte. Vi arbejder derfor systematisk med at optimere driften og udvikle vores it-services og andre produkter på en miljømæssig ansvarlig måde.
  • Selvom it gennem energiforbrug og forbrug af mineraler og metaller påvirker klodens miljø betragteligt, så kan it også være med til at reducere den globale miljø- og klimapåvirkning. KMDs produkter kan reducere trafik, papirforbrug, skabe overblik over energiforbrug og optimere drift for vores kunder. Vi ser derfor vores produkter som et af vores største aktiver i arbejdet for at give vores kunder et mere bæredygtigt aftryk.
  • Vi er bevidste om KMDs forbrug og miljøpåvirkning gennem kontinuerlig monitorering. På områder, der vurderes som væsentlige for miljøet såvel som for forretningen, aftales prioriterede indsatser. Disse eksemplificeres i vores miljø- og klimastrategi, der opdateres hvert andet år.
  • KMD overholder relevant lovgivning og øvrige forpligtelser, såsom FN Global Compact.

Få mere at vide om CSR i KMD

Ditte Haugaard Clausen

CSR og Public Affairs Manager

Send besked