Vi har fokus på vores leverandørers indsats for at fremme en samfundsansvarlig dagsorden.

I KMD stiller vi ikke blot krav til os selv, men også krav til vores leverandørers indsats for at fremme en social og bæredygtig samfundsansvarlighed.

Vi ser det som en naturlig forlængelse af vores arbejde med samfundsansvar at sætte fokus på vores leverandørers indsats for at fremme en samfundsansvarlig dagsorden.

KMD er en del af FN Global Compact

I 2011 underskrev KMD FN Global Compact. Det betyder, at KMD skal forholde sig til 10 principper om, hvordan vi som virksomhed kan have en positiv indflydelse på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø- og klimaforhold samt anti-korruption. Principper ser vi som en naturlig del og forlængelse af vores DNA som virksomhed og samfundsansvar.

En del af arbejdet med de 10 principper fra FN Global Compact er at sikre, at vores leverandører lever op til den samme ansvarlighed og krav, som vi stiller til os selv dagligt. KMD skal kunne sikre sine kunder produkter, der er produceret under etiske og sikkerhedsmæssige forsvarlige forhold og med mindst negativ påvirkning af bæredygtige og sociale forhold i samfundet.

Derfor har vi i KMD indført et adfærdskodeks for vores leverandører, der stiller krav til, at leverandørerne lever op til FN Global Compacts 10 principper. Dette sikrer vi ved at gennemføre årlige screeninger af vores leverandørkæde og sætte spot på leverandører, der kategoriseres som højrisikoleverandører. På den måde kan KMD være med til at påvirke vores leverandører til at forbedre eventuelle bæredygtige og sociale forhold, som måtte være problematiske for samfundet.

Fokus på leverandørers samfundsansvarlighed

Kolleger taler sammen ved computer

KMD forpligter sine leverandører

Vi arbejder løbende med et adfærdskodeks for ansvarlige leverandører, ligesom vi screener vores væsentligste leverandører ift. en lang række CSR-parametre.

Projektgruppe taler sammen

Klare rammer for medarbejdernes adfærd

KMD har et etisk adfærdskodeks, der sætter klare rammer for medarbejdernes adfærd i forhold til syv fokusområder.

Få mere at vide om CSR i KMD

Ditte Haugaard Clausen

CSR og Public Affairs Manager

Send besked