Vi har fokus på vores leverandørers indsats for at fremme en samfundsansvarlig dagsorden.

I KMD har vi fokus på vores leverandørers indsats for at fremme en samfundsansvarlig dagsorden.

Vi ser det som en naturlig forlængelse af vores arbejde med samfundsansvar at sætte fokus på vores leverandørers indsats for at fremme en samfundsansvarlig dagsorden.

KMD er en del af FN Global Compact

I 2011 underskrev KMD FN Global Compact. Det betyder, at KMD skal forholde sig til, hvordan vi som virksomhed kan have en positiv indflydelse på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og klimaforhold samt anti-korruption.

En naturlig del af arbejdet er at se på forholdet til vores leverandører samt vores egne forhold som leverandør. KMD skal kunne sikre sine kunder produkter, der er produceret under etisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold og med mindst mulig negativ påvirkning af klima og miljø.

Derfor har vi i KMD indført et adfærdskodeks for vores leverandører, der stiller krav til, at leverandørerne lever op til FN Global Compacts 10 principper. Samtidig laver vi årlige screeninger af vores leverandørkæde og sætter spot på højrisikoleverandører. På den måde kan KMD være med til at påvirke vores leverandører til at forbedre eventuelle forhold, som måtte være problematiske.

Fokus på leverandørers samfundsansvarlighed

Kolleger taler sammen ved computer

KMD forpligter sine leverandører

Vi arbejder løbende med et adfærdskodeks for ansvarlige leverandører, ligesom vi screener vores væsentligste leverandører ift. en lang række CSR-parametre.

Projektgruppe taler sammen

Klare rammer for medarbejdernes adfærd

KMD har et etisk adfærdskodeks, der sætter klare rammer for medarbejdernes adfærd i forhold til syv fokusområder.

Få mere at vide om CSR i KMD

Ditte Haugaard Clausen

CSR og Public Affairs Manager

Send besked