KMD forpligter sine leverandører

Vi arbejder løbende med et adfærdskodeks for ansvarlige leverandører, ligesom vi screener vores væsentligste leverandører ift. en lang række CSR-parametre.

I KMD ønsker vi en tæt dialog med vores leverandører for at sikre, at vi i fællesskab kan arbejde for at fremme de ti principper i FN Global Compact. KMD stiller krav og viser samtidig vores leverandører vejen til hvordan de kan forbedre deres arbejde med FN Global Compact.

KMD arbejder efter FN Global Compact

I 2012 vedtog KMD et adfærdskodeks for leverandører – et såkaldt Code of Conduct. Kodekset er bygget op omkring FN Global Compacts 10 principper. Alle KMD's leverandører skal underskrive kodekset, når de indgår kontrakter med os.

Derudover laver KMD hvert år en screening af de væsentligste og risikoleverandører. Disse leverandører skal, udover at underskrive kodekset, også svare på en række spørgsmål omkring processer og procedurer.

En risikoleverandør er ikke nødvendigvis en leverandør, der har problemer med at overholde FN Global Compact-principperne. Det kan være en leverandør, der er i en branche eller en del af verden, hvor overtrædelser er hyppigere forekommende eller miljøbelastningerne større og hvor der dermed også er større risiko for spørgsmål fra kunder.

Med adfærdskodeks og screening ønsker KMD klart at signalere, at overtrædelser af FN Global Compact-principper ikke tolereres. Samtidig er kodekset et udgangspunkt for dialog, som KMD vil bruge til at nå det overordnede mål for leverandørstyringen: At alle KMD's væsentligste leverandører arbejder med principperne i FN Global Compact ved udgangen af 2016.

En ansvarlig leverandør

KMD's position som en ansvarlig leverandør til offentlige og private kunder styrkes yderligere ved at indføre en række principper for bæredygtigt indkøb samt ved, at vores processer ved tilbagetagning af hardware er tidssvarende i forhold til de ambitioner, vi har skitseret i vores miljøpolitik og de krav, der stilles til os i forhold til WEEE-direktivet.

Adfærdskodeks for leverandører

Få mere at vide om CSR i KMD

Ditte Haugaard Clausen

CSR og Public Affairs Manager

Send besked