Projektgruppe taler sammen

KMD har et etisk adfærdskodeks, der sætter klare rammer for medarbejdernes adfærd i forhold til syv fokusområder.

KMD har et Corporate Compliance-program, der ud over it-sikkerhed og konkurrenceregler også omfatter antikorruption, immaterielle rettigheder, contractual risk management, fuldmagtsregler samt dokumentstyring og -opbevaring. Derudover har KMD implementeret en whistleblower-ordning.

Introduktion gennem e-læringsforløb

Corporate Compliance-programmet introduceres til alle ansatte og nye medarbejdere gennem et obligatorisk e-læringsforløb. Derudover er der oprettet et Corporate Compliance-subsite på KMD's intranet. KMD har desuden et etisk adfærdskodeks, der sætter klare rammer for medarbejdernes adfærd i forhold til de følgende syv fokusområder:

  • Anti-korruption
  • Informationssikkerhed
  • Konkurrenceret
  • Contractual Risk Management
  • IP-rettigheder
  • Fuldmagtsregler
  • Dokumentstyring- og opbevaring

Whistleblower-ordning er den direkte vej

I tilslutning til Corporate Compliance-programmet har vi oprettet en whistleblower-ordning. Her kan medarbejdere samt medlemmer af direktionen og bestyrelsen indberette forhold, som er i strid med lovgivningen eller KMD's interne regler.

Disse forhold kan indberettes til enten det interne Corporate Compliance-team eller en uafhængig ekstern advokat, der begge har direkte adgang til bestyrelsesformanden i whistleblower-sager.

Herudover arbejder KMD løbende med it-sikkerhedspolitikker og -programmer, som understøtter KMD's mål om sikker og korrekt databehandling.

KMD er certificeret i henhold til sikkerhedsstandarden ISO 27001:2007, på kvalitet (ISO 9001), it service management (ISO 20000) og miljø (ISO 14001).

Læs mere om KMD's politik om antikorruption

Få mere at vide om CSR i KMD

Ditte Haugaard Clausen

CSR og Public Affairs Manager

Send besked