Vi er stolte af vores bidrag til det danske samfund

I vores arbejde med samfundsansvar er vi meget bevidste om både mulighederne og udfordringerne ved it, og vi har derfor valgt at sætte fokus på begge dele.

I KMD er vi stolte af vores bidrag til udviklingen og driften af det danske samfund. Sammen med vores kunder i det offentlige og private udvikler vi dagligt nye funktionaliteter og produkter, som gør tilværelsen nemmere for den enkelte dansker og samfundet mere effektivt.

It bliver en stadigt mere integreret del af vores hverdag. Vores kontakt til myndigheder, arbejdsgivere, lærere, læger og hinanden er i stadigt større omfang drevet af bits og bytes. Det giver store muligheder, men præsenterer også udfordringer.

It giver store muligheder for at skabe nye måder at arbejde og kommunikere på. Muligheder, der kan hjælpe os til at blive klogere og bedre til løse mange af de udfordringer, vi har som samfund. Med den store udveksling af informationer og data kommer også udfordringer med at beskytte den data, der flyder på kryds og tværs. Derfor har vi også stor fokus på datasikkerhed og beskyttelsen af private informationer.

For at løfte denne opgave bedst muligt ønsker KMD at indgå i forskellige typer af samarbejde med kunder, organisationer, enkeltpersoner og andre interessenter.

Vi vil også understøtte forskningsprojekter, arrangere konferencer og udgive analyser, som skal være med til at skabe debat om de områder, der berører os alle som borgere i det danske samfund. Dermed vil vi inddrage det omkringliggende samfund i den store viden, som KMD gennem de sidste 40 år har samlet på markedet for digitale løsninger. Det er et af de væsentligste samfundsbidrag, vi som virksomhed kan give.

Fokus på samfundsansvar

Samarbejde der udvikler og styrker.

Digital hjælp til verdens udsatte

Den første version af Code for Good løb af stablen i oktober 2016, hvor over 50 KMD-udviklere, forretningseksperter og brugervenlighedseksperter mødtes med eksperter fra Røde Kors for at tackle fem udfordringer fra Røde Kors’ virkelighed.

Sundhedspleje i uland

Partnerskab med Røde Kors

Kernen i partnerskabet er KMD’s medarbejdere evner og indsigt; som mentorer, som it-udviklere og som mennesker.

KMD hjælper ældre med it

KMD har i samarbejde med Ældre Sagen lanceret flere e-læringsprogrammer, der skal understøtte Ældre Sagens arbejde med at uddanne ældre i it.

KMD hjælper veteraner i job

Sammen med Københavns Lufthavne og Falck har KMD været med til at stifte foreningen Velkommen Hjem, som arbejder for at få veteraner fra forsvaret ind på arbejdsmarkedet efter endt tjeneste.

Det rette udstyr til det rette job

Hvert år donerer KMD vores brugte udstyr til organisationer som har behov for it-udstyr men ikke midlerne til at indkøbe nyt.

Få mere at vide om CSR i KMD

Ditte Haugaard Clausen

CSR og Public Affairs Manager

Send besked