KMD er katastrofepartner med en af de største nødhjælpsorganisationer i Danmark, Røde Kors.

Vi har valgt at indgå i dette partnerskab fordi Røde Kors har en unik rækkevidde såvel internationalt og nationalt. Med katastrofepartnerskabet kan vi engagere os og ikke mindst vores medarbejdere i de udfordringer, som rammer alle grupper i såvel det danske samfund som samfundene omkring os.

Konkret har vi i partnerskabet involveret os i udfordringen med at flytte de mange tusind flygtningene, der er ankommet til Danmark gennem de seneste år tættere på det danske jobmarked. Det har vi gjort gennem mentorordninger hvor KMD-medarbejdere stiller sig selv og deres netværk til rådighed for flygtninge med højere uddannelser.

Gennem mentorforløbet bliver flygtningen klædt på til at skrive ansøgninger, cv og forstå det danske jobmarked bedre. Derudover gennemgår mentorerne flygtningenes ønsker og muligheder og i fællesskab etablerer de en plan for flygtningene, der kan gå i retning af uddannelse eller særlige områder i arbejdsmarkedet.

Indtil videre har mentorordningen resulteret i, at 8 ud af 10 flygtninge i programmet er kommet i job, praktik eller på en videregående uddannelse.

Derudover har vi også etableret en hackathon, Code for Good, hvor vi udvikler digitale løsninger på nogle af Røde Kors’ udfordringer.

Endelig har KMD's medarbejdere engageret sig gennem indsamlinger af penge og tøj. I 2016 indsamlede KMD’erne over 20.000 kr. ved indsamlinger på KMD's lokationer over hele landet til Røde Kors’ landsindsamling. KMD’erne donerede også over 1,5 tons tøj i forbindelse med Røde Kors’ Smid tøjet kampagne til fordel for bl.a. de syriske flygtninge.

Få mere at vide om CSR i KMD

Ditte Haugaard Clausen

CSR og Public Affairs Manager

Send besked