KMD bakker op om inspiration og initiativer med Digitaliseringsprisen

KMD er sammen med offentlige og private partnere om at præmiere projekter, der kan inspirere andre i kommuner, regioner og statslige myndigheder.

Digitaliseringsprisen øger opmærksomheden på succesfulde og værdiskabende digitaliseringsinitiativer i den offentlige sektor. KMD er sammen med offentlige og private partnere om at præmiere projekter, der kan inspirere andre i kommuner, regioner og statslige myndigheder.

Digitaliseringsprisen fremmer innovation

I mere end ti år har KMD fejret digitale foregangseksempler ved at uddele Digitaliseringsprisen til innovative kommuner, regioner og statslige myndigheder. Det fortsætter vi med samen med Digitaliseringsstyrelsen, KL, Danske Regioner, Rambøll, In2media og Djøf. Prisvinderne har gjort en forskel for at skabe en mere effektiv og borgervenlig offentlig sektor.

Initiativtager fra starten

KMD har været med fra starten af digitaliseringen af den offentlige sektor. Og vi er fortsat engageret i at udvikle den offentlige sektor på tværs af kommuner, regioner og i staten. Derfor var det naturligt, at KMD var initiativtager til Digitaliseringsprisen tilbage i 2004 og, at vi i dag varetager formandskabet på vegne af det offentlige-private partnerskab omkring prisen.

Vores engagement bunder i et stort ønske om at se en forandring igennem nye, digitale projekters udvikling og implementering heraf, som gør en forskel i hverdagen. Vi er hver dag i tæt samarbejde med kunder, der gerne vil skabe bedre rammer. Med Digitaliseringsprisen vil vi gerne ”sprede ringe” af alt det positive samarbejde, så det kan få endnu større effekt.

Digitaliseringsprisen kaster lys på interessante og værdifulde digitaliseringsprojekt på tværs af den offentlige sektor. Der er al god grund til at fremvise de gode eksempler, som kan inspirere andre.

Lisa Herold Ferbing, Direktør i Djøf

En pris tilegnet effektivisering og velfærd

For os er det vigtigt, at vi først fejrer digitalisering, når ideen er udviklet og ikke mindst implementeret. Digitaliseringsprisen har særligt fokus på to overordnede områder, hvor vi forfølger denne implementeret værdiskabelse, nemlig i felterne for hhv. effektivisering og velfærd.

Med effektivisering ser vi på om, det har givet en markant effektiviseringsgevinst for organisationen eller sektoren, dokumenteret gennem opstilling af business case. Effektivisering handler også om kvalitet. Derfor skal brugerværdien og brugeroplevelsen fortsat være i top, og løsningen skal have et helhedsorienteret, servicedrevet fokus, der sætter brugeren i centrum.

Med velfærd handler det om, at en løsning har digitaliseret velfærden eller dele af velfærden og tilvejebragt en mærkbar serviceforbedring, der har skabt øget mobilitet, tryghed og trivsel for borgeren.

Det var med stor stolthed, at vi vandt to Digitaliseringspriser i Hjørring Kommune. Det var en bevægende og indtryksrig dag, som evnede at sætte yderligere fokus på digitale muligheder – og det gav et helt klart digitalt boost og genlyd såvel internt i kommunen som eksternt.

Torben Mangaard Frandsen, Teamleder i Hjørring Kommune

832.000

Så mange ansatte i den offentlige sektor kan blive inspireret af de digitale indsatser, som Digitaliseringsprisen fejrer. Eller i hvert fald en del af dem.

Få mere at vide om Digitaliseringsprisen