Få værdifuld indsigt i, hvordan it og teknologi kan være med til at udvikle jeres sektor og virksomhed.

Med vores indsigt i det digitale og offentlige Danmark, erhvervslivets vilkår samt digitaliseringens muligheder, ser vi det som vores ansvar at bidrage til udviklingen i Danmark.

I KMD arbejder vi på at skabe nye digitale genveje, og vi ser det som vores ansvar at bidrage med initiativer og løsninger, der understøtter og udvikler Danmarks velfærd og virksomhedernes konkurrenceevne.

Derfor er vi aktive på en række fronter.

Vi ser det som helt naturligt, at vi som virksomhed bidrager til at højne videnniveauet om digitale udfordringer og muligheder via rapporter fra vores videnenhed, KMD Analyse. Vi ønsker at være med til at sætte samfundsdagsordener, og i gennem aktivt samarbejde med beslutningstagere, hjælper vi til at forbedre eksisterende og kommende politiske og regulatoriske rammer og initiativer. Vi drøfter ideer, konkrete problemstillinger og visioner med en lang række aktører. Og vi er repræsenteret i en række udvalg og råd, for eksempel regeringens virksomhedsråd for it-sikkerhed.

Vi er i løbende dialog med topchefer, ledere og medarbejdere blandt vores kunder. Men vi taler ikke kun med kunderne, vi er også i dialog med brancheorganisationer og NGO’er, for at fremme vækst og digitalisering. Det gælder for eksempel Dansk Erhverv, IT-Branchen, KL, Danske Regioner, Røde Kors, Ældre Sagen, Lungeforeningen, Djøf og Danmarks Lærerforening.