5.000 elever og deres forældre får ny digital skoledag i Haderslev Kommune

Drenge i skole

Efter sommerferien og det nye skoleår for eleverne dermed begynder, bliver det nemmere som forældre at følge med i sit barns læring på alle folkeskolerne i Haderslev Kommune. Kommunen indfører i samarbejde med den danske it-virksomhed KMD en ny digital læringsplatform, der skal gøre planlægningen og afviklingen af undervisningen lettere for lærerne – og samtidig nemmere for forældrene at følge fra sidelinjen.

Bøger, kopiark, notesbøger og samlemapper er på retur i den danske folkeskole. Såkaldte læringsplatforme er ved at blive indført på landets folkeskoler. Det gælder også i Haderslev Kommune. Når det ringer ind til et nyt skoleår efter sommerferien, slår skolerne i kommunen nemlig dørene op for en ny måde at arbejde på.

Sammen med it-virksomheden KMD indfører kommunen nu læringsplatformen MinUddannelse på samtlige af kommunens 12 skoler. I alt skal omkring 5.000 elever undervises via det nye digitale værktøj.

- Vi glæder os til at komme i gang. Vi har forberedt os godt ved at styrke Pædagogisk Læringscenter på hver skole. Her er skolens forskellige vejledere samlet for at understøtte planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisningen, blandt andet via Læringsplatformen, siger leder af Pædagogik og Læring i Haderslev Kommune, Bent-Ole Østerby.

Læringsplatformen MinUddannelse er et internetbaseret it-system, som giver lærerne mulighed for at samle læringsforløb, undervisningsmaterialer og aktiviteter. I læringsplatformen kan lærerne planlægge de enkelte lektioner, opgaver og afleveringer samt tilknytte relevante materialer til de forskellige undervisningsforløb – både digitale lærermidler og øvrige materialer.

Digital læringsplatform skaber overblik

Fra starten af skoleåret 2016/17 skal alle landets kommuner have påbegyndt udbredelsen af en digital læringsplatform. Samtlige skoler skal være med senest ved udgangen af 2017.

Den nye digitale læringsplatform samler og skaber endvidere overblik over, hvad eleverne skal lære. Lærerne har mulighed for at arbejde struktureret med eksempelvis årsplaner, fælles mål og læringsmål.

- Vi forventer, at et digitalt værktøj vil være med til at skabe en bedre struktur, når undervisningen skal planlægges, og de fælles læringsmål skal evalueres. Lærerne får et bedre overblik over de mål, som de skal arbejde med, men også hvor langt deres elever er på de forskellige områder, siger Bent-Ole Østerby og fortsætter:

- Læringsplatformen er også åben for forældrene. I dag kan det være svært at følge med i en lang elevplan, men nu får de nemmere ved løbende at følge med i deres børns læring, fordi de også kan tilgå den digitale læringsplatform.

Hos KMD glæder man sig over det nye samarbejde og ser frem til at levere it-løsningen.

- Den digitale læringsplatform skal fungere som skolens digitale bindeled mellem elever, lærere og forældre. Med de nye digitale læringsplatforme får lærerne et hjælpemiddel, så arbejdet med blandt andet elevplaner bliver dynamisk og lettere. De får også mulighed for at dele deres undervisningsforløb med hinanden, siger Jan Gaardboe Jensen, direktør for Børn og Uddannelse i KMD.

Til august vil læringsplatformen MinUddannelse blive lanceret på skolerne i kommunen. Inden sommerferien bliver lærere, skoleledere og relevante medarbejdere i kommunen introduceret for og indført i, hvordan de bedst muligt kan bruge værktøjet i planlægningen og afviklingen af undervisningen.

Om KMD

KMD er den største danskbaserede it-virksomhed. I over 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Systemerne håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD's softwaresystemer i omegnen af 400 mia. kr. Det svarer til mere end 20% af Danmarks BNP. KMD's softwaresystemer håndterer også så forskellige områder som administration af skoler og forsyningsvirksomheder og afholdelse af folketingsvalg i Danmark. KMD-koncernen har en årlig omsætning på godt 5 mia. kr. og har omkring 3.500 ansatte. KMD er ejet af Advent International og Sampension. Læs mere på www.kmd.dk.

Kontaktinformation

Haderslev Kommune, leder af Pædagogik og Læring Bent-Ole Østerby, mobil (+45 29 17 02 45), boos@haderslev.dk
KMD, presse- og kommunikationskonsulent Line Dall, mobil (+45) 25 10 38 15, lxd@kmd.dk