Aarhus Kommune vil udvide succes med mobile betalinger

Smilende kvinde med mobiltelefon

Aarhus Kommune har med mobile betalinger som MobilePay og Swipp gjort det lettere for både borgere og ansatte. Ved omkring 70 betalingssteder kan borgerne allerede nu klare betalingen uden kontanter, og Aarhus har som den første kommune i Danmark netop taget et nyt it-system fra KMD i brug, der sørger for, at alle betalingerne automatisk bliver konteret i de bagvedliggende økonomisystemer.

Succesen giver nu anledning til, at man i kommunen vil udvide antallet af betalingssteder med smartphonebetaling fra 70 til 200.

På genbrugsstationen Lystrupvej i Aarhus Kommune har renovationsarbejderne de sidste uger brugt mindre tid på at tælle penge op, stemme kassen af og registrere omsætningen i økonomisystemet. I stedet har de fået bedre tid til deres kerneopgave med at hjælpe borgerne.

Tiden er fundet ved, at Aarhus Kommune som den første kommune i landet er i gang med en række pilotprojekter, hvor borgerne kan bruge mobile betalinger som MobilePay og Swipp samtidig med, at det administrative arbejde lettes for de ansatte. Det sker ved hjælp af et nyt it-system fra KMD, der sikrer, at betalingerne automatisk bliver konteret de rigtige steder i de bagvedliggende økonomisystemer og på den måde fjerner de tidskrævende manuelle arbejdsgange for kommunens ansatte.

Både borgere og ansatte i Aarhus Kommune er glade for de nye mobile betalingsmuligheder og det nye it-system. Succesen giver nu anledning til, at man i kommunen vil udvide antallet af betalingssteder med smartphonebetaling fra 70 til 200.

- Det her er en ren succeshistorie og et godt eksempel på en ny digital løsning, der gør livet lettere for både borgerne og ansatte. Derfor ser vi også et stort potentiale for at udvide brugen af mobile betalinger andre steder i kommunen og kigger løbende på, hvor vi kan implementere ny teknologi, så vi udnytter det effektiviseringspotentiale, der er - og så vores ansatte kan fokusere på at levere kerneydelser til borgerne i stedet for administrativt arbejde, lyder det fra borgmester Jacob Bundsgaard.

Fra mobil til økonomisystem

De to første pilotprojekter bliver netop nu afprøvet på en genbrugsstation og i Borgerservice på Dokk1, hvor aarhusianerne blandt andet kan få udstedt pas og kørekort. De mobile betalingsmuligheder og løsningen fra KMD, som kan anvendes til alle økonomisystemer, erstatter de manuelle arbejdsgange med kontanter og indberetninger til økonomisystemerne.

Hos den danske it-virksomhed KMD, der står bag den nye dataintegration KMD Mobile Betalinger, er de digitale muligheder på betalingsområdet endnu et eksempel på, at digitalisering kan lette hverdagen for både borgere og ansatte i landets kommuner.

- Aarhus Kommune er frontløber inden for den digitale udvikling på betalingsområdet med det nye it-system. De nye betalingsmønstre i samfundet er i hastig udvikling, og vores samarbejde med Aarhus Kommune om at udbrede dataintegrationen til økonomisystemerne vidner om, at digitalisering kan være med til at øge servicen for borgerne samtidig med, at hverdagen for mange ansatte ude på de forskellige institutioner også bliver nemmere, siger KMD direktør Helle Huss.

På den anden side af sommerferien er planen, at tre af kommunens skoler skal i gang med det nye it-system, som bliver implementeret i skolernes kantiner.

Om KMD

KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD's forretning udspringer af egen softwareudvikling. I over 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Systemerne håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD's softwaresystemer i omegnen af 400 mia. kr. Det svarer til mere end 20 % af Danmarks BNP. KMD's softwaresystemer håndterer også så forskellige områder som administration af skoler og forsyningsvirksomheder til afholdelse af folketingsvalg i Danmark. KMD koncernen har en årlig omsætning på godt 5 mia. kr. og har omkring 3.200 ansatte. I KMD's afdeling i Odense arbejder cirka 400 medarbejdere. KMD er ejet af Advent International og Sampension. Læs mere på www.kmd.dk.