Afmeld og book fra mobilen: Rudersdal vil gøre op med tomme haller

KMD presse og nyheder

På skemaet står der, at der skulle spilles håndbold, men hallen er tom. Mange kommuner oplever, at idrætsfaciliteter og andre lokaler bliver booket, uden at de bliver brugt fuldt ud. Det er også tilfældet i Rudersdal Kommune, hvor de oplever, at faciliteter kan stå tomme, selvom de burde være i brug. Kommunen indfører nu i samarbejde med it-virksomheden KMD en løsning til foreninger og private, der skal sikre, at kommunens idrætshaller og lokaler bliver bedre udnyttet og samtidigt gøre det muligt for kommunens borgere at booke lokaler til børnefødselsdagen eller et slag badminton med naboen via mobilen.

Det kan være besværligt for eksempelvis foreninger og aftenskoler i Rudersdal Kommune at komme ud og udøve sportsaktiviteter eller finde et ledigt lokale til et kursus. Lokaler og især haller i Rudersdal Kommune står nemlig tomme en del af tiden, selvom de er booket - og det er på tidspunkter, hvor der ellers skulle være masser af foreningsliv.

I Rudersdal er der mange ønsker om at bygge nyt for at imødekomme den store efterspørgsel på idrætsfaciliteter, især i de bedste tider mellem 16 og 21; men efter at have undersøgt udnyttelsen af hallerne, satser de i første omgang på at udnytte de eksisterende haller bedre. Samtidigt ser kommunen et stort potentiale i at åbne op for at dele kommunens lokaler med borgerne. Kommunen har derfor sammen med it-virksomheden KMD udviklet et nyt bookingsystem til mobilen, der gør det langt nemmere at booke og afbooke lokalerne.

- Der er pres på vores faciliteter i de bedste tider, så når en idrætshal er booket, men så af og til alligevel står tom, blokerer for andre brugere. Det kan være, at fodboldtræneren er blevet syg, eller at håndboldholdet i stedet spiller træningskamp på udebane. Det er en stor frustration for flere klubber, da hallerne jo er en knap ressource, og mange klubber skal deles om faciliteterne. Samtidigt ønsker vi også at åbne op for, at borgere i kommunen kan få adgang til de ledige lokaler, siger Birgit Hoé Knudsen, kulturchef i Rudersdal Kommune.

Book, afmeld og abonner på lokaler via mobilen

Når der opstår sygdom få timer før en håndboldkamp, er det ikke altid, at træneren får logget ind på sin pc og afmeldt tiden.

- Vi har længe haft problemer med, at hallerne ikke blev afmeldt, når de ikke skulle bruges. Derfor iværksatte vi en analyse, hvor vi fandt ud af, at foreningerne havde for svært ved at afmelde tiderne, fordi de skulle gøre det fra en pc. Det er et problem, vi ser i flere kommuner. Vi har derfor sammen med KMD set på, hvordan vi kan komme de mange tomme haller til livs og udnytte vores faciliteter bedre, siger Birgit Hoé Knudsen.

Med det nye bookingsystem får foreningerne i Rudersdal Kommune mulighed for let at afmelde en booking via mobilen. Samtidigt indeholder systemet en abonnementsordning, hvor man som forening eller privatperson kan få besked via SMS om, at der er kommet et ledigt lokale inden for ens lokalområde.

- Den nye indgang til bookinger kommer til at give foreningerne en langt større tilgængelighed og fleksibilitet i hverdagen. Det giver kommunen et skarpere syn på, hvor vi har muligvis har brug for at bygge flere lokaler, end vi har i dag, siger Birgit Hoé Knudsen, der samtidig gør opmærksom på, at det i de hidtidige digitale løsninger på området ikke har været nemt for foreningerne at afbooke en tid.

Alle borgere i Rudersdal får adgang til lokalerne

Næste skridt for Rudersdal Kommune bliver at åbne op for, at alle borgere i kommunen kan få adgang til at booke et af kommunens lokaler på de tidspunkter, hvor de typisk ikke bruges af foreningerne. Som borger vil man både kunne booke og betale via mobilen.

- Ved at give borgere i kommunen adgang, får vi mulighed for at leje tid i lokaler ud, der ikke bruges af foreningerne, for eksempel tidlig morgen eller fredag aften. Det kan for eksempel være til en børnefødselsdag eller et spil badminton med naboen. Samlet set er ambitionen, at vi i langt højere grad kan udnytte vores faciliteter bedst muligt til gavn for både foreninger og private, siger Birgit Hoé Knudsen.

Hos it-virksomheden KMD er der også tilfredshed med samarbejdet med Rudersdal Kommune:

- Borgerne kan selv, bare de får lov. Og flere og flere kommuner ønsker derfor også at øge tilgængeligheden af deres services for borgerne. Det skal være let, digitalt og tilgængeligt, hvor end man befinder sig. Derfor skal det nu også være slut med tomme haller i Rudersdal på de tidspunkter, hvor der er allermest efterspørgsel. Det vil jeg kalde digitalisering med et direkte resultat for borgeren, siger KMD-direktør Mette Kaagaard.

Den nye løsning indføres i første omgang til foreninger i løbet af november. Herefter er planen at udbrede løsningen til alle borgere i Rudersdal Kommune.

Om KMD

KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD's forretning udspringer af egen softwareudvikling. I over 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Systemerne håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD's softwaresystemer i omegnen 400 mia. kroner. Det svarer til mere end 20 % af Danmarks BNP. KMD's softwaresystemer håndterer også så forskellige områder som administration af skoler og forsyningsvirksomheder til afholdelse af folketingsvalg i Danmark. KMD koncernen har en årlig omsætning på knap fem milliarder danske kroner og har omkring 3.200 ansatte. Læs mere på www.kmd.dk.

Kontaktinformation

KMD, kommunikationskonsulent Sandra Højby Jensen, +45 4172 7642, sjy@kmd.dk
Rudersdal Kommune, kulturchef Birgit Hoé Knudsen, +45 4611 5610, bhk@rudersdal.dk