BDO og KMD går sammen om robotløsninger til det offentlige

skilt

Rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO og it-virksomheden KMD indgår et nyt partnerskab. De to virksomheder vil sammen hjælpe danske kommuner med at realisere udbyttet af softwarerobotter, som automatiserer tidskrævende opgaver.

Softwarerobotter overflytter store datamængder mellem forskellige systemer og aflaster medarbejderne for krævende arbejdsgange. Blandt andet derfor har danske kommuner i stor stil kastet sig over robotterne, men mange er stadig i tvivl om mulighederne. Den udfordring vil it-virksomheden KMD og rådgivningsvirksomheden BDO nu løse i fællesskab.

- Vi gør brugen af teknologien endnu nemmere for vores offentlige kunder gennem samarbejdet med KMD. Vi har skabt en samlet løsning, så kunderne får KMD’s styrke inden for infrastruktur og vores dybe faglighed på processer og idégenerering. Det, vurderer vi, vil give os en stærk position, fordi mange kommuner er ivrige efter at komme videre med teknologien, siger Pernille Nielherdt Kjerulff, Partner hos BDO Advisory.

Rollefordelingen i det nye partnerskab er, at BDO bl.a. rådgiver om processer og implementering, og KMD leverer den bagvedliggende teknologi.

- Vi oplever stor efterspørgsel på softwarerobotter, og teknologien bag er relativt enkel for os at implementere. Men mange kommuner efterspørger også rådgivning til at designe nye og bedre processer, som robotterne kan løfte. Her kan vi sammen med BDO skabe et endnu stærkere aftryk ude hos kommunerne, siger Torben Mols, områdedirektør hos KMD.

Vil hjælpe kommunerne til næste niveau
Hos BDO oplever man, at kommunerne i stor stil har taget robotter brug, men har udfordringer med at få udvidet porteføljen af opgaver, som de digitale hjælpere varetager.

- Mange organisationer kæmper med at gå fra fire-fem robotter til rigtig mange robotter, og her kan vi hjælpe. Vi øger mulighederne for at dyrke automatisering, siger Pernille Nielherdt Kjerulff, og tilføjer:

-Ingen matcher niveauet for viden om infrastruktur, sikkerhed og adgange til data for det offentlige Danmark bedre end KMD, så det var en oplagt partner for os at vælge.

KMD og BDO vil blandt andet tilbyde kommunerne samlede koncepter med workshops, idégenerering, rådgivning og implementering. På længere sigt vil de to virksomheder også udvikle et fælles metodegrundlag med standardiserede processer på tværs af de to leverandører.

- Vi ser store muligheder for at tage det næste skridt i digitaliseringen af den offentlige sektor med softwarerobotter. Robotterne kan medvirke til, at kommunerne får nye muligheder for at udvikle deres borgerservice og frigøre ressourcer til mere komplekse opgaver, siger Torben Mols, områdedirektør hos KMD.

Partnerskabet blev introduceret til kommunerne i januar måned, og de to parter oplever allerede stor interesse for samarbejdet.

Baggrund: Kommunerne er begejstrede for robotter
I en undersøgelse fra KMD Analyse gennemført i efteråret 2018 svarer 27 procent af en gruppe offentlige beslutningstagere, at deres kommune allerede har softwarerobotter i daglig drift, og yderligere 59 procent af de adspurgte vurderer, at deres kommuner har robotterne i drift om senest tre år. I Horsens Kommune nikker programleder Mads Lund Torslev genkendende til robot-begejstringen.

- I Horsens Kommune er vi nået langt med softwarerobotter og har allerede flere i drift. Vi har generelt rigtigt positive erfaringer med robotterne, som aflaster vores medarbejdere for en række tunge, administrative opgaver. Vores medarbejdere har taget godt imod teknologien og kan let set potentialet. Derfor vil vi øge investeringerne i softwarerobotter de kommende år, og det er også den tendens, jeg oplever, når jeg taler med kolleger i andre kommuner, siger Mads Lund Torslev.

Kontakt og yderligere information
KMD, seniorkonsulent Henrik Keller Jensen, mobil (+45) 26 36 64 17, hej@kmd.dk

BDO, Partner, Jesper Birch, (+45) 31 21 32 31, jbq@bdo.dk

Om BDO
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, er en danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed med 1.200 medarbejdere på 31 kontorer. BDO rundede en milliard kroner i omsætning det nyligt afsluttede regnskabsår. BDO i Danmark er en del af den internationale BDO-organisation, der tæller 80.000 medarbejdere i mere end 160 lande. Organisationen har en årlig omsætning på ni milliarder USD.

Om KMD
KMD er den største danske it-virksomhed og udvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune, stats- og erhvervssegmentet i Danmark samt udvalgte segmenter i Skandinavien. KMD har over 1.500 danske og internationale kunder, herunder over 800 danske og udenlandske virksomheder. KMD-koncernen har en årlig omsætning på godt 5,6 mia. kr. og har cirka 3.200 ansatte.