Brug jeres data til at træffe bedre beslutninger

Brug jeres data til at træffe bedre beslutninger

Mængden af data vokser eksplosivt, og kommunerne ligger inde med store mængder data i mere eller mindre strukturerede former. Det kan være data om økonomi, skoleelevers sprog, tandlægebesøg og genindlæggelser. Men de er kun værdifulde, hvis man ved, hvordan de skal analyseres.

Så hvordan henter din kommune værdien ud af dem? Læs med og få et indblik i, hvordan data kan give mulighed for at tilrettelægge indsatser på mange områder i kommunen på en helt ny måde.

Du kender det sikkert allerede fra din dagligdag. Abonnementstjenester til streaming af tv-serier og film som Netflix og HBO foreslår flere serier som dem, du allerede har set. Og på Facebook dukker der reklamer op for produkter, du engang har søgt på. For virksomhederne er data vigtig viden om os som forbrugere og siger noget om vores præferencer. Den samme viden om borgerne ligger landets kommuner inde med i form af data på mange fagområder. Og offentlige data kan – hvis de bruges rigtigt – også give ny værdi til den kommunale service til borgerne og dermed også den velfærd, der er stor efterspørgsel på.

- Organisationer, der har data i DNA’et, er mere effektive og innovative end andre. De har integreret data helt ind i deres beslutninger, og de har en appetit efter informationer, der bygger på data. For mange virksomheder og kommuner er der et stort og uudnyttet potentiale. Det kræver en ambitiøs strategi hos ledelsen og et skarpt blik for de mange områder, hvor data kan skabe mere velfærd, siger Simon Schøler, der er markedschef for Big Data og Business Intelligence i KMD.

Han hjælper til dagligt kommuner med at finde ud af, hvordan de henter værdien ud af al denne data, og hvordan data kan blive et redskab i kommunernes ledelse og styring.

Det kan være en udfordring at bruge data til at understøtte beslutninger, fordi der ikke har været tradition for det i mange virksomheder og kommuner. Men data kan være med til at understøtte bedre beslutninger, fordi data også er et innovativt drivmiddel. Det at få indsigt i data giver mulighed for at diskutere ting på nye måder og skabe nye og bedre løsninger, end man havde forestillet sig.

Simon Schøler, Markedschef for Big Data og Business Intelligence i KMD

Indsigt på tværs i kommunen

Nogle af de områder, hvor data og datadrevet ledelse kan skabe værdi, er på områder som tidlig indsats og forebyggelse i kommunerne. Her kan data for eksempel give indsigt i, hvad der er kendetegnende for børn, der er i risikogruppen for svigt; hvilke mønstre og indsatser, der knytter sig til familier med komplekse behov, og hvilke indikatorer der kan føre til ledighed eller sygdom.

- Data giver indsigt på tværs af kommunens egne siloer og dermed muligheden for at tilrettelægge indsatsen i kommunen på en ny måde, siger Simon Schøler.

Når kommunen eksempelvis kan få et samlet overblik over familier med komplekse behov, hvilke indsatser og ydelser, der samlet er sat i gang, hvad de koster, hvordan de virker over tid, og hvor mange aktører, der er involveret i en families ”sagscyklus”, giver det mulighed for dialog på tværs af faggrupper.

- Det handler om at finde ud af, hvilke indsatser der virker godt og skaber den effekt, vi gerne vil have. Her raffinerer data beslutninger og giver nye indsigter, som man kan træffe beslutninger ud fra sammen med den faglige vurdering, som kommunens mange ansatte ligger inde med, forklarer Simon Schøler.

Data kan bruges på alle niveauer

Hvis man som kommune gerne vil bruge data på en ny måde og til at tænke, beslutte og udvikle ud fra, ligger opgaven i første omgang i at identificere og udfolde de spørgsmål, der ligger øverst på den kommunale dagsorden: Hvad er kommunen optaget af? Hvordan kan vi folde de problemfelter ud til skarpe og konkrete spørgsmål? Og hvilke data har vi så, hvilke kan vi få, hvordan kan de kombineres, og hvordan kan raffinering af data svare på kommunens udfordringer?

- Når først det arbejde er lavet, munder det ud i et beslutningsgrundlag, der helt konkret synliggør kommunens værdi og potentiale ved at udnytte data bedre, forklarer Simon Schøler og understreger, at det ikke kun er et værktøj for ledelsen i kommunen, det kan også bruges ude i den konkrete sagsbehandling til at kvalificere beslutninger.

Fem trin til en mere datadrevet organisation

  1. Formuler en ambition og sæt konkrete mål for jeres rejse mod en mere datadrevet organisation
  2. Arbejd med jeres beslutningskultur og spørg; ”Hvad siger data i denne situation?”
  3. Det skal være let at få adgang til data – bring beslutningstagere, relevante data og de rette analytiske kompetencer sammen i jeres beslutningsprocesser
  4. Synliggør de gode historier, hvor bedre brug af data har skabt mere værdi
  5. Enhver rejse starter med det første skridt – så tænk stort, men tag små skridt – bare I er i bevægelse

Kilde: Simon Schøler, markedschef for Big Data og Business Intelligence i KMD.

Kontakt os, hvis du gerne vil høre mere

Medarbejdere i KMD

Simon Schøler

Sales Director

Send besked