De sociale medier afgør ikke danskernes kryds

Print center printer valgkort

Danskernes kryds bliver ikke besluttet ud fra politikernes indsats på de sociale medier, hvis man spørger vælgerne. Det viser en ny rundspørge fra KMD Analyse. Rundspørgen viser også, at de færreste danskere har til hensigt at deltage i den politiske debat på de sociale medier i valgkampen.

De fleste folketingspolitikere er aktive på sociale medier som Facebook og Twitter, men for langt de fleste danskere betyder politikernes indsats på de sociale medier ikke meget for deres stemme ved det kommende folketingsvalg.

Omvendt læser danskerne faktisk politikernes opslag på sociale medier, hvis de først har valgt at følge bestemte politikere. De færreste vælgere har dog selv planer om at deltage direkte i den politiske debat på de sociale medier.

Det viser nye tal fra KMD Analyse, som i en rundspørge blandt andet har spurgt vælgerne om, hvilken betydning politikernes kommunikation via sociale medier har for deres stemme ved det kommende valg til Folketinget i 2019.

Politikere på facebook rammer ikke direkte hovedparten af vælgerne 

Danskerne har generelt taget Facebook til sig på tværs af aldersgrupper, men det er ikke her, de fleste ønsker at blive eksponeret for politikernes budskaber. Kun 22 procent af vælgerne har Facebook som en foretrukken informationskanal under den kommende valgkamp. For Twitter og LinkedIn er tallene hhv. tre og to procent.

Se samlet tabel over foretrukne medier (jpg) 

Kun lige over hver femte vælger (22 procent procent) har på et socialt medie valgt at følge en eller flere af de mange politikere, som under valgkampen vil kæmpe om stemmerne. 76 procent af de adspurgte danskere angiver, at de ikke følger en eller flere folketingspolitikere på de sociale medier.

Se tabel over vælgernes følgeskab af politikere (jpg)

- Ser vi på sociale medier isoleret set, så har politikerne ikke direkte fat i de største andele af vælgerne. Langt hovedparten følger ikke en politiker på et socialt medie ifølge vores rundspørge. Så eventuelle kampagneaktiviteter på sociale medier skal understøttes via netværket af likes eller kommentarer, som spreder indholdet til flere modtagere, eller som decideret betalt indhold. Hertil kommer selvfølgelig den aktivitet, som foregår på de sociale medier, men bliver taget op og nævnt af de traditionelle medier, siger Christoffer Hellmann, kommunikationschef i KMD og redaktør af KMD Analyse, der står bag rundspørgen.

Den endelige stemme bliver ikke afgjort på sociale medier

Langt de fleste danskere siger i rundspørgen, at politikernes kommunikation på de sociale medier har ingen eller mindre betydning for deres endelige stemme. Dette gælder for 78 procent af danskerne, mens kun 15 procent anser politikernes laden og gøren på sociale medier for at have ”særdeles stor betydning” eller ”stor betydning” for deres kryds.

Der er dog forskel i betydningen af politikernes aktiviteter på sociale medier, når man kigger på vælgernes alder. 23 procent af de unge vælgere mellem 18 og 34 år siger således, at politikernes kommunikation via sociale medier har ”stor” eller ”særdeles stor betydning” for deres stemme. Det gælder blot for 10 procent af vælgere over 50 år.

Se tabel over sociale mediers betydning for krydset (jpg)

De færreste vil selv deltage i debatten

Politikernes opslag på sociale medier bliver læst af de danskere, som har valgt at følge en eller flere politikere. 18 procent af disse vælgere læser opslag fra folketingspolitikere hver dag, mens samlet set 86 procent læser mindst ét opslag hver måned. Men det er spørgsmålet, om opslagene giver anledning til bred debat på de sociale medier.

Se tabel over læsning af politikernes opslag (jpg)

Kendte folketingspolitikere kan ofte få mange kommentarer på deres opslag på et socialt medie som Facebook, men de færreste vælgere har selv planer om at deltage direkte i den politiske debat ved at kommentere eller dele politikeres opslag.

84 procent af vælgerne har ifølge rundspørgen i ”lav” eller ”meget lav grad” deltaget i debatten den seneste måned – og det vil selve valgkampen tilsyneladende ikke ændre på. I hvert fald siger 84 procent også her, at de ”lav” eller ”meget lav grad” forventer at engagere sig i den politiske debat på de sociale medier i valgkampen.

Se tabel over debatdeltagelse den seneste måned (jpg)

De unge vælgere mellem 18 og 34 år bidrager selv mest til debatten. 11 procent af dem forventer at engagere sig i ”høj” eller ”meget høj grad” på de sociale medier under den kommende valgkamp. For gruppen mellem 35 og 39 år er tallet 7 procent og for gruppen over 50 år er tallet 6 procent.

Se tabel over forventet debatdeltagelse i valgkampen (jpg)

- Vores rundspørge blandt vælgerne tegner et billede af, at politikernes gøren og laden på sociale medier isoleret set ikke er det afgørende lod, når det handler om at kunne afgøre et folketingsvalg. Når man spørger vælgerne selv, så handler det fortsat om, at kommunikationen skal brede sig ud på flere kanaler, før den for alvor rammer de største vælgergrupper, fortæller Christoffer Hellmann.

Om analysen

KMD Analyse har i samarbejde med Userneeds gennemført en rundspørge blandt befolkningen, der omhandler det kommende folketingsvalg. Undersøgelsen omfatter 2.000 respondenter, repræsentativt fordelt på geografi, alder og køn. Rundspørgen er gennemført online af Userneeds i deres Danmarkspanel i perioden 23. marts og til 3. april 2019.

Om KMD Analyse

KMD Analyse har siden 2011 udarbejdet rapporter om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet tidligere udgivet rapporterne "Socialt bedrageri i Danmark" (2011), "Den digitale folkeskole - vurderinger og holdninger fra elever og forældre" (2012), "Informationssikkerhed i store danske virksomheder" (2016), "Population Health Management - Deling af patientdata" (2017) og "Ny digital teknologi i kommunerne - Kendskab, drivers og barrierer" (2018). Læs mere om KMD Analyse og hent rapporterne på www.kmd.dk/analyse

Om KMD

KMD er den største danske it-virksomhed og udvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark samt udvalgte segmenter i Skandinavien. KMD-koncernen har dattervirksomheder i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Polen. KMD har over 1.500 danske og internationale kunder, herunder over 800 danske og udenlandske virksomheder. KMD-koncernen har en årlig omsætning på godt 5,6 mia. kr. og har cirka 3.200 ansatte. KMD er et datterselskab af NEC Corporation, der er globalt førende inden for integration af it- og netværksteknologier. Læs mere på www.kmd.dk.

Om KMD og valg

KMD har siden starten af 70'erne hjulpet det offentlige med at afholde valg. Inden valget er det KMD, der sørger for, at de valgberettigede danskere får deres valgkort, der bliver lavet valglister og kandidatlister - og på valgaftenen opsamles valgresultaterne i KMD's systemer, hvorefter de sendes videre til danskerne ude i stuerne gennem direkte forbindelser til DR og TV2. Valget følges minutiøst af KMD's valg-support og tekniske eksperter, der sidder i et større beredskab på valgaftenen i hovedkvarteret i Ballerup. På valgaftenen bliver resultaterne fra kommunal- og regionsrådsvalget løbende offentliggjort på kmdvalg.dk.

KONTAKT KMD'S PRESSEAFDELING

Portræt af Kristoffer Østergaard Kristensen

Kristoffer Østergaard Kristensen

Pressechef