Det skal være nemmere at være leder i Horsens kommune

ATP vil fortsætte driften i KMD-skyen

Kan vi med fordel erstatte de to vikarer i daginstitutionen med en ny pædagog? Hvilke tiltag på arbejdsmarkedsområdet får flest ledige i job? Horsens Kommune har sammen med it-virksomheden KMD startet et projekt, der skal give lederne bedre overblik over sammenhængende mellem økonomi, aktiviteter og resultater. Omdrejningspunktet er nye muligheder for at samle vigtige oplysninger på tværs af de mange kommunale it-systemer. I første omgang bliver det nemmere for lederne at danne sig overblik over deres fagområder. I sidste ende skal arbejdet være med til at sikre en effektiv udnyttelse af skattekronerne i kommunen.

Er der et mønster i fraværet blandt medarbejderne? Skal jeg fastansætte i stedet for at bruge vikarer? Hvilke økonomiske konsekvenser havde vores seneste tiltag – og virkede det?

Spørgsmålene er mange, men fælles for dem alle er, at en god portion af de kommunale lederes hverdag godt kan gå med at skabe overblik over, hvordan tingenes tilstand er på deres respektive fagområder.

De kommunale ledere i Horsens Kommune får med et nyt projekt, der er sat i søen i samarbejde med den danske it-koncern KMD, nye muligheder for at få afgørende viden om sammenhængene mellem økonomi, aktiviteter og resultater på de forskellige fagområder som skole, ældreomsorg, arbejdsmarked og børn og unge.

- På alle fagområder i en kommune er det vigtigt for en leder at have overblik. Og det kan til tider være vanskeligt at opnå og forbundet med en betydelig arbejdsmængde, når der skal klikkes rundt i mange forskellige it-systemer. Den udfordring vil vi med det nye projekt søge at løfte, så alle vores kommunale ledere fremover får en lettere hverdag. Dermed får man også som leder bedre mulighed for at fokusere på kerneopgaven, siger budget- & analysechef Rune Wentzel Helms fra Horsens Kommune.

Omdrejningspunktet er nye muligheder for at samle vigtige oplysninger på tværs af de mange it-systemer, man bruger i kommunen.

Resultater kræver overblik og indsigt

Horsens Kommune er sammen med resten af det kommunale landskab i disse år stærkt fokuserede på at levere højere effektivitet samtidig med en højere kvalitet og service til borgerne.

- I første omgang handler vores projekt om at skabe bedre arbejdsbetingelser for de kommunale ledere. Men vi sigter også mod at få en dybere indsigt i, hvad der virker bedst på de forskellige fagområder. Ved bedre at udnytte alle de mange oplysninger, der ligger i vores it-systemer, kan vi opnå et større overblik over effekten af vores arbejde. Dermed får vi bedre beslutningsgrundlag, når vi beslutter, hvilke tiltag vi skal sætte i gang på et område, forklarer Rune Wentzel Helms.

Projektet med KMD handler om såkaldt ”Koncernstyring”, der dækker over en sammensætning af it-løsning og metoder, der forædler, strukturerer og kombinerer data fra kommunens mange it-systemer. En tilgang, som man blandt andet kender fra den såkaldte Big Data betegnelse.

- Kommunerne er i dag i besiddelse af betydelige mængder af data fra de mange kommunale it-systemer. Og de mange data gemmer på nyttig viden, når man skal styre et fagområde. Som leder skal man typisk klikke sig ind i flere forskellige systemer for at få fat i dem, og det kan være svært at skabe et overblik og se sammenhængende mellem de forskellige oplysninger. Projektet handler om at sammenstille de mange data, så lederne hurtigt kan få bedre overblik og deraf en lettere hverdag, siger områdedirektør i KMD, Torben Mols.

Projektet med Horsens Kommune og KMD er netop gået i gang. I løbet af efteråret gennemgår kommunen sammen med KMD’s konsulenter de forskellige fagområder i kommunen og sætter de mange oplysninger i system. Efter nytår skal de kommunale ledere kunne trække på det nye datagrundlag og danne forskellige rapporter og oversigter, der gør det nemmere at navigere og styre fagområderne efter.

Om KMD

KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD’s forretning udspringer af egen softwareudvikling. I over 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Systemerne håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD’s softwaresystemer i omegnen af 400 mia. kroner. Det svarer til mere end 20 % af Danmarks BNP. KMD’s softwaresystemer håndterer også så forskellige områder som administration af skoler og forsyningsvirksomheder til afholdelse af folketingsvalg i Danmark. KMD koncernen har en årlig omsætning på knap fem milliarder danske kroner og har omkring 3.000 ansatte. Læs mere på www.kmd.dk

Kontaktinformation

Horsens Kommune, budget- & analysechef Rune Wentzel Helms, rwh@horsens.dk, telefon +45 7629 2033
KMD, pressechef Christoffer Hellmann, che@kmd.dk, telefon +45 2529 1784, Twitter @Chris_Hellmann