Digitaliseringsprisen er uddelt - her er vinderne

ATP vil fortsætte driften i KMD-skyen

Første gang nogensinde rydder jyske myndigheder bordet ved dette års uddeling af Digitaliseringsprisen. Det blev Region Syddanmark, der vandt Effektiviseringsprisen for projektet ”Teletolkning”, og Hjørring Kommune, der vandt Velfærdsprisen for projektet ”Sensorbleer”. Dommernes Specialpris gik også til Hjørring Kommune for projektet ”Book en byggesagsbehandler”. Priserne blev overrakt på konferencen ”Offentlig digitalisering 2016 – på vej mod d-land” i Musikhuset i Aarhus.

Digitaliseringsprisen bliver uddelt i de tre kategorier; Effektiviseringsprisen, Velfærdsprisen og dommernes Specialpris. Det blev Region Syddanmark, der vandt Effektiviseringsprisen for projektet ”Teletolkning”, og Hjørring Kommune der vandt Velfærdsprisen for projektet ”Sensorbleer”. Dommernes Specialpris gik også til Hjørring Kommune for projektet ”Book en byggesagsbehandler”.

Priserne blev uddelt onsdag formiddag i Musikhuset i Aarhus i forbindelse med konferencen ”Offentlig digitalisering 2016 - på vej mod d-land”.

- Digitaliseringsprisen viser de mange gode digitale initiativer og løsninger, der udvikles og anvendes i det offentlige Danmark. Det kan vi rent faktisk være stolte af. Digitalisering er afgørende for at øge velfærd og effektivitet til gavn for borgere, offentlige medarbejdere og ledere. Samtidigt viser dette års priser en tendens om at tænke udefra-ind, hvor borgeren sættes i centrum frem for systemet. Det kan it hjælpe med, siger Jane Wiis, direktør i KL og en af initiativtagerne til Digitaliseringsprisen.

Digitaliseringsprisen er blevet uddelt siden 2004.

Dommernes Specialpris går til Hjørring Kommune

Prisen viser nye og ”skæve” løsninger, hvor offentlige myndigheder og institutioner har udvist stor innovationskraft. Det har en lang række kommuner gjort, men de tre norminerede til prisen blev:

Hjørring Kommune med projektet Book en byggesagsbehandler
Statsforvaltningen med projektet Medbetjening
Syddansk Sundhedsinnovation med projektet CoLab Plug & Play

- Det er fantastisk at se, hvordan man kan bryde med vanetænkningen og vende de almindelige antagelser om digitalisering på hovedet. Hjørring Kommune viser, hvorfor det på nogle områder kan være mere fornuftigt at tage en snak med borgeren først, før han eller hun giver sig i kast med at betjene sig selv. Frem for at man i en enhver situation skubber de digitale løsninger frem som det første, borgeren skal i lag med, siger Lisa Herold Ferbing, formand for Djøf og medlem af dommerkomiteen.

Effektiviseringsprisen går til Region Syddanmark med ”Teletolkning”

Igen i år var det et stærkt felt af nominerede, der bejlede til årets Effektiviseringspris. De tre projekter, der slap gennem nomineringsnåleøjet var:

Egedal Kommune med projektet Spildevandsplan 2016
Region Syddanmark med projektet Teletolkning
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med projektet Vitas

Teletolkning giver i Region Syddanmark en markant kvalitetsforbedring af tolkefunktionen ved at lette adgangen til kvalificeret tolkning og ved, at tolkningen i højere grad kan foregå på borgernes præmisser.

- Projektet illustrerer hvor vigtigt det er, at digitaliseringen står på to ben. Både kvalitet og effektivitet, og at det skal give værdi for alle interessenter. Projektet er så kun blevet ekstra relevant i forbindelse med de mange flygtninge, der er kommet til landet, siger Stefan Hermann, rektor, professionshøjskolen Metropol og medlem af dommerkomiteen.

Velfærdsprisen går til Hjørring Kommune med ”Sensorbleer”

Også blandt de indkomne forslag til årets Velfærdspris var der mange stærke kandidater. I år blev feltet snævret ind til følgende tre nominerede:

Danske Regioner med projektet Den præhospitale patientjournal
Hjørring Kommune med projektet Sensorbleer
Telepsykiatrisk Center med projektet Telepsykiatrisk hjemmebehandling

- Større selvhjulpenhed, større værdighed og større velfærd for borgerne er nøgleord for Hjørring kommunes projekt. Projektet viser, hvordan sensorteknologi og indlejret teknologi kan bruges til at målrette og forbedre behandling og pleje. Data opsamles automatisk, direkte og i realtid, uden gener for borgeren. Det er smart, siger Christian Bason, adm. direktør Dansk Design Center og medlem af dommerkomiteen.

Thomas Mangaard Frandsen, Teamleder, Hjørring Kommune (vinder dommernes særpris)
Thomas Jørgensen, Byggesagsbehandler, Hjørring Kommune (vinder dommernes særpris)

Sonny Berthold, Regionsrådsmedlem, Region Syddanmark (vinder effektiviseringsprisen)
Søren Lindgaard, Direktør for Regional IT, Region Syddanmark (vinder effektiviseringsprisen)
Eva Lund, Projektleder, Region Syddanmark (vinder effektiviseringsprisen)
Christian Mercado, Enhedschef, Region Syddanmark (vinder effektiviseringsprisen)
Anette Bjerggaard, Projektleder, Region Syddanmark (vinder effektiviseringsprisen

Birgitte Schøn, Sygeplejefaglig konsulent, Hjørring Kommune (vinder velfærdsprisen)

Ruth Wisborg, Direktør, KMD
Laisa Herold Ferbing, Formand for DJØF

Om Digitaliseringsprisen

Digitaliseringsprisen 2016 er et initiativ fra Digitaliseringsstyrelsen, KL, Danske Regioner, KMD, Djøf, Rambøll og In2media. Digitaliseringsprisen er blevet uddelt siden 2004.

Prisen uddeles på baggrund af bedømmelser fra en uafhængig dommerkomite bestående af:

Lisa Herold Ferbing, Formand, Djøf
Henrik Føhns, Vært, Harddisken, DR P1
Stefan Hermann, Rektor, Professionshøjskolen Metropol
Christian Bason, Adm. direktør, Dansk Design Center

Du kan læse mere om prisen og årets nominerede på: www.digitaliseringsprisen.dk

Kontaktinformation

KMD, Kommunikationschef Christoffer Hellmann, telefon +45 2529 1784, che@kmd.dk, Twitter @Chris_Hellmann