Energinet indgår aftale med KMD om outsourcing af it-infrastrukturen

Højspændingsmaster set forfra

Energinet, der ejer og udvikler el- og gasnettet i Danmark, har netop indgået aftale med it-koncernen KMD om outsourcing af dele af deres it-infrastruktur, herunder applikationsdrift og netværk. Aftalen indebærer, at KMD med IBM som underleverandør overtager driften af Energinets datacentre i Fredericia. Aftalen er et led i Energinets it-strategi om at automatisere og forny den teknologiske platform, herunder at transformere driften mod cloud. Aftalen gælder de næste fem år med mulighed for forlængelse i yderligere tre år.

Det bliver de to it-koncerner, KMD med IBM som underleverandør, der skal stå for driften af Energinets it-infrastruktur i de kommende år. Det er resultatet af et større udbud, der netop et blevet afgjort. 

Baggrunden for udbuddet er et ønske fra Energinet om at transformere deres it-infrastruktur, så den også fremadrettet sikkert understøtter den forsyningskritiske opgave i samfundet, som Energinet har.

”It-infrastrukturen er et centralt element, når det handler om at nå i mål med den grønne omstilling samtidig med, at forsyningssikkerheden opretholdes. At vi indgår en it-outsourcing aftale om it-infrastrukturen er et led i vores strategi om at transformere og modernisere it-området, så vi ikke kun i dag men også fremover står bedst muligt rustet i den løbende udvikling af området”, siger Morten Gade Christensen, it-direktør i Energinet. 

Aftalen, der løber de næste fem år med mulighed for forlængelse i yderligere tre år, omfatter drift af Energinets it-infrastruktur, herunder drift af datacentre og dele af netværk. Med aftalen overgår otte medarbejdere fra Energinet til KMD. 

Digital transformation i solidt set-up
I KMD ser man frem til opgaven, der rammer flere centrale kernekompetencer og flugter med egne grønne ambitioner.

”Aftalen med Energinet er glædelig på mange områder. KMD har i over 30 år understøttet og opbygget solid viden inden for energi- og forsyningsområdet, som er i en rivende digital udvikling. Vi ser med aftalen, at vi kan understøtte udviklingen og bidrage positivt med viden og teknologi til den digitale transformation hos Energinet. Herudover er den grønne omstilling en vigtig og højaktuel agenda, hvor øget digitalisering og udnyttelse af data kan bidrage positivt. Det vil vi gerne hjælpe med fra vores side”, fortæller Eva Berneke, adm. direktør i KMD. 

Opgaven er vundet af KMD med IBM som underleverandør. De to it-koncerner indgik i 2018 en strategisk samarbejdsaftale inden for it-infrastruktur.

”Aftalen med Energinet er en understregning af KMD og IBM’s samarbejde om at levere sikre og innovative løsninger til de mest kritiske institutioner i det danske samfund. Vores løsning giver Energinet adgang til de nyeste teknologier som Hybrid Multicloud-platform, og de vil kunne trække på lokale og globale kompetencer hos KMD og IBM med indsigt i- og erfaring med digital transformation. Vi tror på, at det vil give Energinet det bedst mulige grundlag for den grønne omstilling af det danske energisystem”, siger Henrik Bodskov, adm. direktør i IBM Danmark.

Om Energinet

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Energinet ejer og udvikler el- og gasnet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerhed og sikre lige markedsadgang til nettene. Energinets vision er grøn energi for en bedre verden.

Om KMD 

KMD er den største danske it-virksomhed og udvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark samt udvalgte segmenter i Skandinavien. KMD-koncernen har dattervirksomheder i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Polen. KMD har over 1.500 danske og internationale kunder fra den offentlige og private sektor, heraf cirka 800 danske og udenlandske virksomheder. KMD-koncernen har en årlig omsætning på omkring 5,3 mia. kr. og har cirka 3.200 ansatte. KMD er et datterselskab af NEC Corporation, der er globalt førende inden for integration af it- og netværksteknologier. Læs mere på www.kmd.dk.

 

KONTAKT KMD'S PRESSEAFDELING

Portræt af Kristoffer Østergaard Kristensen

Kristoffer Østergaard Kristensen

Pressechef