Halvdelen af vælgerne frygter fake news i forbindelse med folketingsvalget

Folketinget på Christiansborg

Begrebet fake news er blevet en del af det danske ordforråd de senere år. Begrebet har især været fremme i forbindelse med valg i udlandet. Nye tal fra KMD Analyse viser, at fake news også bekymrer danskerne i forbindelse med valg i Danmark. Næsten halvdelen af de adspurgte borgere i en ny undersøgelse udviser bekymring for fake news i forbindelse med det kommende folketingsvalg. Lige under en tredjedel af de adspurgte danskere er bekymret for fremmede magters indblanding i folketingsvalget.

Fake news, et begreb, der har vundet hastigt indpas i det danske ordforråd de senere år.

Særligt i forbindelse med valghandlinger har der været omtale af fænomenet, og fra myndigheder og politikere har der været opmærksomhed mod at bremse spredningen af misinformation, der kan påvirke valg.

Landets folketingspartier har blandt andet været optaget af at dæmme op for fake news i forbindelse med det kommende valg til Folketinget.

Nye tal fra KMD Analyse viser, at bekymringen for misinformation ikke kun hører til hos myndigheder og politikere.

Knap halvdelen af danskerne er bekymret for fake news

En rundspørge fra KMD Analyse blandt befolkningen viser, at næsten halvdelen af de danske vælgere er bekymret for brugen af fake news i forbindelse med det kommende folketingsvalg.

47 procent af vælgerne tilkendegiver, at de er "bekymret" eller "meget bekymret" for fake news i forbindelse med det kommende folketingsvalg. 43 procent er "ikke bekymret" eller "slet ikke bekymret".

- Misinformation og fake news har som internationalt fænomen fyldt en del i det danske mediebillede de seneste år, så det er måske ikke så overraskende, at det også fylder hos de danske vælgere. Man kan se bekymringen som et udtryk for, at de internationale problematikker omkring misinformation i forbindelse med valg har påvirket opfattelsen af tryghed omkring vores egne valg, siger Christoffer Hellmann, kommunikationschef i KMD og redaktør af KMD Analyse, der står bag rundspørgen.

Se tabel over bekymring for fake news (jpg)

Danske politikere ikke bag fake news

Rundspørgen har også spurgt til, om vælgerne er bekymrede for danske politikeres egen brug af fake news. Hovedparten af vælgerne er ikke bekymrede for brugen af falske nyheder blandt danske politikere.

58 procent af de adspurgte angiver, at de i "lav grad" eller "meget lav grad" er bekymrede for, at danske politikere vil benytte fake news i valgkampen.

28 procent angiver, at de i "høj grad" eller "meget høj grad" er bekymrede for, at danske politikere vil anvende fake news i valgkampen.

- Vi kan se, at hovedparten af respondenterne ikke udtrykker bekymring for danske politikeres brug af falske nyheder. Men der er trods alt mellem en fjerdedel og en tredjedel af danskerne, der ikke har samme tillid. Den manglende tillid må alt andet lige give anledning til lidt panderynker blandt politikere og kampagnefolk i den kommende valgkamp, siger Christoffer Hellmann.

Se tabel over bekymring for danske politikeres brug af fake news (jpg)

Udlandet på lur

Fra den internationale scene har der været uro omkring udenlandsk indblanding i valgkampe, hvor særligt det seneste præsidentvalg i USA har været genstand for debat.

KMD Analyse har spurgt til bekymringen for indblanding fra udlandet i forbindelse med det kommende folketingsvalg.

61 procent af de adspurgte angiver, at de "ikke" eller "slet ikke" er bekymrede for udenlandsk indblanding. 29 procent har angivet, at de er "bekymret" eller "meget bekymret".
- Analysen viser, at hovedparten af de adspurgte ikke er bekymrede for, at fremmede magter vil blande sig i forbindelse med det kommende folketingsvalg. Samtidig må man ikke underkende, at historierne fra udlandet har sat sine spor. Knap en tredjedel af respondenterne udtrykker bekymring. Det indikerer, at en større gruppe mener, at problemstillingen ikke kun er forbeholdt valg i udlandet, men også er noget, der kan ske herhjemme, siger Christoffer Hellmann.

Se tabel over bekymring for udenlandsk indblanding (jpg)

Om analysen

KMD Analyse har i samarbejde med Userneeds gennemført en rundspørge blandt befolkningen, der omhandler det kommende folketingsvalg. Undersøgelsen omfatter 2.000 respondenter, repræsentativt fordelt på geografi, alder og køn. Rundspørgen er gennemført online af Userneeds i deres Danmarkspanel i perioden 23. marts og til 3. april 2019.

Om KMD Analyse

KMD Analyse har siden 2011 udarbejdet rapporter om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet tidligere udgivet rapporterne "Socialt bedrageri i Danmark" (2011), "Den digitale folkeskole - vurderinger og holdninger fra elever og forældre" (2012), "Informationssikkerhed i store danske virksomheder" (2016), "Population Health Management - Deling af patientdata" (2017) og "Ny digital teknologi i kommunerne - Kendskab, drivers og barrierer" (2018). Læs mere om KMD Analyse og hent rapporterne på www.kmd.dk/analyse

Om KMD

KMD er den største danske it-virksomhed og udvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark samt udvalgte segmenter i Skandinavien. KMD-koncernen har dattervirksomheder i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Polen. KMD har over 1.500 danske og internationale kunder, herunder over 800 danske og udenlandske virksomheder. KMD-koncernen har en årlig omsætning på godt 5,6 mia. kr. og har cirka 3.200 ansatte. KMD er et datterselskab af NEC Corporation, der er globalt førende inden for integration af it- og netværksteknologier. Læs mere på www.kmd.dk.

Om KMD og valg

KMD har siden starten af 70'erne hjulpet det offentlige med at afholde valg. Inden valget er det KMD, der sørger for, at de valgberettigede danskere får deres valgkort, der bliver lavet valglister og kandidatlister - og på valgaftenen opsamles valgresultaterne i KMD's systemer, hvorefter de sendes videre til danskerne ude i stuerne gennem direkte forbindelser til DR og TV2. Valget følges minutiøst af KMD's valg-support og tekniske eksperter, der sidder i et større beredskab på valgaftenen i hovedkvarteret i Ballerup. På valgaftenen bliver resultaterne fra kommunal- og regionsrådsvalget løbende offentliggjort på kmdvalg.dk.

KONTAKT KMD'S PRESSEAFDELING

Portræt af Kristoffer Østergaard Kristensen

Kristoffer Østergaard Kristensen

Pressechef