Ikast-Brande Kommune sætter bevægelse og trivsel på skoleskemaet gennem ny teknologi og data

Unge mennesker går på gaden

Et nyt projekt i Ikast-Brande Kommune skal kaste lys over, hvilke undervisningstimer eleverne får mest bevægelse i. I projektet skal omkring 60 elever fra to skoler i kommunen bære sensor-armbånd, der opfanger deres bevægelse. Projektet skal være med til at skabe bedre læring gennem bevægelse for eleverne, sætte nye standarder for undervisning og skabe en stærk fælles læringskultur i kommunen. Det nye projekt er et udviklingssamarbejde mellem Ikast-Brande Kommune og it-virksomheden KMD, som står for den tekniske del og det efterfølgende dataarbejde.

I disse uger bærer omkring 60 elever fordelt på tre skoleklasser på to forskellige skoler i Ikast-Brande Kommune sensor-armbånd i skoletiden, som opfanger deres bevægelse i undervisningen.

Det gør de, fordi eleverne deltager i et nyt projekt i uge 38, 39 og 40, som skal undersøge, hvornår på dagen og i hvilke undervisningstimer, de får bevægelse. I den seneste folkeskolereform blev der implementeret et lovkrav om, at elever i den danske folkeskole som minimum skal have 45 minutters bevægelse om dagen. I dag har skolerne ikke et redskab til helt konkret at undersøge, om det eksempelvis er i dansk, engelsk eller matematik, at eleverne bevæger sig.

Med sensor-armbånd bliver det muligt at opsamle bevægelsesdata fra eleverne og kombinere det med klassernes skoleskema for på den måde at finde sammenhænge mellem eksempelvis fag og bevægelsesmønstre.

- Deltagelsen i forsøget med sensor-armbånd fra Garmin og i samarbejde med KMD er med til at gøre eleverne i de udvalgte skoleklasser opmærksomme på, hvad bevægelse er, og at bevægelse kan være mange ting. Derudover får underviserne konkrete data på, om der er forskel på, hvor meget eleverne bevæger sig i forskellige sammenhænge. Data, som underviserne kan bruge til at udvikle bevægelseselementet i undervisningen og elevernes øvrige skoledag, siger Thomas Garsdal, skolechef i Ikast-Brande Kommune.

Det nye projekt i Ikast-Brande Kommune passer ind i kommunens Strategi 2020, hvor kommunen har en vision om, at Ikast-Brande Kommune skal være kendt som en attraktiv sports- og bosætningskommune, hvor borgerne lever længe, sundt og aktivt. Derfor er kommunen også en del af ”Bevæg dig for livet”-indsatsen, som er et partnerskab med DGI og Danmarks Idrætsforbund, der har til formål at fremme bevægelse blandt kommunens borgere.

- Projektet har helt klart et stort potentiale, da der i dag ikke eksisterer et bevægelsesrelateret datagrundlag i den danske folkeskole, der kan anvendes og kombineres til styrket datadrevet skoleledelse, siger Thomas Garsdal.

60 elever med i projektet

Projektet mellem Ikast-Brande Kommune og KMD hedder ”Læringspulsen”, og det er skolerne Ejstrupholm Skole og Nordre Skole, som deltager i projektet. Fra Ejstrupholm Skole deltager to 7. klasser og fra Nordre Skole deltager én 7. klasse. De omkring 60 elever skal bære sensorarmbåndene i tre uger.

Forældre og lærere i de involverede klasser har på forældremøder modtaget information om forløbet, og Ikast-Brande Kommune har indsamlet skriftligt samtykke fra forældrene om, at eleverne må deltage i projektet. Eleverne bærer kun armbåndet i skoletiden.

Nick Sønderskov Hansen er engelsk- og idrætslærer på Ejstrupholm Skole og underviser desuden i historie og kristendom. Han ser som underviser frem til projektets resultater.

- Jeg synes, at det er et spændende projekt. Jeg har i lang tid arbejdet med at bruge bevægelse i undervisningen. Det handler om at bygge det ind i timerne, så det ikke bliver uinteressant og kedeligt for eleverne. Derfor skal man ikke bruge det hver gang, for så mister de motivationen, og overraskelseselementet forsvinder. Hvis det kommer lidt uventet, så motiverer det dem. Det skal give mening for dem, siger Nick Sønderskov Hansen.

Bevægelse har stor betydning for læring

Hos KMD, der står for indsamlingen af data og det efterfølgende arbejde med datamodeller og analyse, ser man frem til samarbejdet med Ikast-Brande Kommune.

- Projektet er interessant og nyskabende, fordi data giver skolerne mulighed for at arbejde i dybden med bevægelse, trivsel og læring. Data om bevægelse kan være med til at undersøge og understøtte lærernes og skolernes arbejde med bevægelse i undervisningen og realiseringen af de mange positive effekter heraf. I de seneste par år har forskningen dokumenteret, at bevægelse har stor betydning for læring og ikke mindst sundhed på langt sigt. Gennem data vil det være muligt kontinuerligt at vejlede, styre og tilpasse de mekanismer og midler, der arbejdes med i undervisningen, siger Frans Hammer, chefkonsulent i KMD.

Fakta om projektet Læringspulsen og forløbet i Ikast-Brande Kommune

Forældre og lærere i de involverede klasser på Ejstrupholm Skole og Nordre Skole har på forældremøder modtaget information om forløbet. Ikast-Brande Kommune har indsamlet skriftligt samtykke fra forældrene om, at eleverne må deltage i projektet. Eleverne vil ikke blive overvåget, da GPS-data ikke vil blive anvendt. Armbåndene bæres kun i skoletiden. Data bliver behandlet efter gældende regler for datasikkerhed. Hvis eleverne er fraværende, vil det blive noteret og indgå i data. Lærerne indgår ikke i projektet. Projektet skal alene vise, om eleverne får den lovbestemte bevægelse.

Om KMD

KMD er den største danske it-virksomhed og udvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark samt udvalgte segmenter i Skandinavien. KMD-koncernen har dattervirksomheder i Norge, Sverige, Finland og Polen. KMD's it-systemer håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD's systemer i omegnen af 400 mia. kr. Det svarer til cirka end 20% af Danmarks BNP. KMD's systemer håndterer også så forskellige områder som it-understøttelse af folkeskolen og forsyningsvirksomheder samt afholdelse af folketingsvalg i Danmark. KMD-koncernen har en årlig omsætning på godt 5,6 mia. kr. og har omkring 3.500 ansatte. KMD er ejet af Advent International og Sampension.

Kontaktinformation

Ikast-Brande Kommune, skolechef Thomas Garsdal, mobil (+45) 20 90 59 04, thgar@ikast-brande.dk
Ejstrupholm Skole, lærer Nick Sønderskov Hansen, mobil (+45) 28 76 80 37, nick034d@iks.dk
Ejstrupholm Skole, viceskoleleder Morten Høyberg Christensen, mobil (+45) 30 57 85 61, mochr@ikast-brande.dk
KMD, presse- og kommunikationskonsulent Line Dall, mobil (+45) 25 10 38 15, lxd@kmd.dk