KMD investerer i start-up inden for søfart

Redningskranse på dækket af et skib

Den danske it-koncern KMD investerer i start-up virksomheden Scoutbase. Scoutbase er i gang med at udvikle et digitalt kommunikationsredskab, der skal være med til at give bedre sikkerhed inden for søfart. Omdrejningspunktet er forebyggelse af ulykker ombord på skibene. Udviklingen af it-værktøjet sker i samarbejde med KMD og et af de største og førende rederier i Nordeuropa, DFDS. DFDS skal afprøve og teste løsningen ombord på deres skibe såvel som på kontoret. Scoutbase har også modtaget støtte til projektet af Den Danske Maritime Fond.

Sikker adfærd, effektive sikkerhedsforanstaltninger og god planlægning er nogle af de indsatsområder, som kan hjælpe rederier med at forebygge arbejdsskader- og ulykker ombord på skibe.

En ny samarbejdskonstellation skal på baggrund af researcharbejde hos et af de største og førende rederier i Nordeuropa, DFDS, udvikle et it-baseret værktøj, der skal være med til at give bedre sikkerhed for medarbejderne ombord på skibe og dermed forebygge hændelser og ulykker.

Løsningen skal fungere som et kommunikations- og rapporteringsredskab, som løbende giver landbaseret personale indsigt i de udfordringer, som sejlende personale oplever i det daglige og som i sidste ende kan føre til ulykker ombord. Den digitale løsning skal fungere ved at stille medarbejdere spørgsmål og kvantificere svarene.

Et konkret eksempel, hvor Scoutbase kan hjælpe til at opdage udfordringer, inden de udvikler sig til egentlige sikkerheds- eller produktivitetsproblemer, er inden for sprogbarrierer. Det kan være, at et besætningsmedlem ikke får sin hvilepause, fordi han midt om natten skal hjælpe med at oversætte for det landbaserede personale, som skal udføre inspektionen ombord. At han ikke får sin nattesøvn, kan true sikkerheden.

- I dag findes der ikke en systematisk måde at afdække og håndtere større mængder af information om det daglige arbejde og det, som presser søfolkene på deres ydeevne. Derfor er det svært at skabe en dialog omkring løsningsmodeller, der kan hjælpe og forebygge disse udfordringer, siger Mads Ragnvald Nielsen, adm. direktør i Scoutbase og uddyber:

- Scoutbase skal være med til at synliggøre søfolkenes udfordringer og de områder, hvor de oplever succes i deres hverdag, så det landbaserede personale har de bedste forudsætninger for at støtte operationerne til søs, og søfolkene får de bedste forudsætninger for at udføre deres arbejde sikkert og effektivt. Ved at synliggøre problemstillingerne har vi mulighed for at være meget skarpere, når vi skal gøre noget ved dem, og vi behøver ikke at vente på, at ulykken sker for at lære.

KMD investerer i Scoutbase

Mads Ragnvald Nielsen står bag start-up virksomheden Scoutbase sammen med medejer og Service Designer Sebastian Nause-Blueml, medejer og produktdesigner Yassin Askar samt medejer og softwareudvikler Anders Bech Mellson.

KMD, som har investeret i Scoutbase via koncernens investeringsfond KMD Venture, ser frem til at hjælpe med udviklingen af it-værktøjet:

- Der er mange spændende digitaliseringsindsatser i gang på det maritime område i øjeblikket. Et af de vigtige fokusområder er, hvordan digitalisering kan føre til en mere sikker og effektiv skibsfart. Derfor er vi glade for, at vi med investeringen i Scoutbase kan være med til at løfte en start-up virksomhed, som har et stort potentiale netop inden for det område, siger Niklas Marschall, adm. direktør i KMD Venture A/S, der er en investeringsfond og selvstændigt datterselskab i KMD-koncernen.

DFDS deltager i udviklingen

Udviklingen af it-værktøjet sker i tæt samarbejde med DFDS, der både er involveret i research- og pilotfasen og skal afprøve og teste løsningen ombord på deres skibe.

- Vi arbejder hele tiden på at forbedre os. Derfor kigger vi på muligheder for at forbedre og udvikle vores sikkerhed, så vi ikke kommer til skade. Vi er gået med i projektet, fordi vi synes, at det er interessant at undersøge, om man kan udvikle nogle nye værktøjer, som kan styrke den sikkerhed, der er på skibene endnu mere. Alt, hvad vi foretager os, skal foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Vi skal have sunde søfolk hjem fra arbejde. De må ikke komme til skade på vores skibe, siger Jakob Lynge, Marine Superintendent i afdelingen Marine Standards hos DFDS, som arbejder med sikkerhed og sikring på DFDS' skibe.

Støtte fra Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond, som hvert år giver omkring 45 millioner til maritime formål, har valgt at støtte projektet.

- Vi støtter projektet, fordi det ligger i god forlængelse af regeringens vækstplan, som har et stærkt fokus på digitalisering af skibsdrift og skibsoperation. Projektet ligger også i god forlængelse af fondens arbejde med sikkerhed ombord, som er et vigtigt tema for os alle. Hvis projektet lykkes, tror vi på, at det kan få en god udbredelse - også uden for dansk skibsfarts grænser, siger Carsten Melchiors, sekretariatschef hos Den Danske Maritime Fond.

Om Scoutbase

Scoutbase er et start-up selskab, som forener forkanten af sikkerhedsvidenskab og designtænkning med IT. Scoutbase arbejder med at samle viden og erfaring og skabe indblik og forståelse, så organisationer kan træffe de bedst informerede beslutninger og skabe de bedste løsninger på udfordringer med sikkerhed og produktivitet. Scoutbase er maritimt forankret og fokuserer på en banebrydende IT-løsning, som er optimeret 100 procent til skibsfart og offshore, muliggjort ved tæt samarbejde med førende organisationer i branchen. Læs mere på www.scoutbase.com

Om KMD VENTURE OG KMD

KMD Venture er et selvstændigt datterselskab med egen investeringsfond uden for moderselskabet KMD. KMD Venture fokuserer på skabelsen af nye forretningsmodeller i samarbejde med eksterne forretningspartnere og start-ups.

KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD's forretning udspringer af egen softwareudvikling. KMD udvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Herudover har KMD-koncernen dattervirksomheder i Norge, Sverige, Finland og Polen. KMD's systemer håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD's softwaresystemer knap 400 mia. kr. Det svarer til cirka end 20% af Danmarks BNP. KMD's softwaresystemer håndterer også så forskellige områder som it-understøttelse af folkeskolen og forsyningsvirksomheder samt afholdelse af folketingsvalg i Danmark. KMD-koncernen har en årlig omsætning på godt 5,6 mia. kr. og har omkring 3.500 ansatte. KMD er ejet af Advent International og Sampension. Læs mere på www.kmd.dk

Kontaktinformation

KMD Venture A/S, adm. direktør, Niklas Marschall, mobil (+45) 28 12 19 58, qns@kmd.dk
Scoutbase, adm. direktør, Mads Ragnvald Nielsen, mobil (+45) 60 60 30 36, mads@scoutbase.com
KMD, presse- og kommunikationskonsulent Line Dall, mobil (+45) 25 10 38 15, lxd@kmd.dk