KMD og start-up vil løfte medarbejderes velvære med ny app

KMD ruller sundheds-appen KOMPIS ud til medarbejdere

Den danske it-koncern KMD ruller en helt ny sundheds-app ud til medarbejderne i virksomheden. Sundhedsplatformen hedder KOMPIS og er en app, der skal være med til at afhjælpe arbejdsrelaterede overbelastninger ved at tilbyde individualiseret fysisk og mental træning til medarbejderne i form af korte øvelser. App'en giver desuden - via machine learning - virksomheder et billede af medarbejdernes generelle velvære samt mulighed for, at arbejdspladsen kan sætte forebyggende ind. KMD ser så stort et potentiale i KOMPIS og deres sundheds-app, at it-koncernen har investereret i start-up virksomheden.

I denne uge og et godt stykke tid frem vil KMD's ansatte i Odense kunne høre stille og afslappende musik fra højtalerne på toiletterne.

Musikken er ikke kun for fornøjelsens skyld men en del af et projekt, som KMD ruller ud i hele organisationen, startende i Odense-afdelingen.

Her får de første 350 af KMD's cirka 3.500 medarbejdere nemlig mulighed for dagligt at benytte en ny sundheds-app, KOMPIS, der via simple fysiske og mentale øvelser kan afhjælpe stress og arbejdsrelaterede skader som eksempelvis ryg- eller skulderskader.

- Vi går i gang med projektet for medarbejderne og deres helbreds skyld. Det er vigtigt for KMD, at vi har det godt, mens vi er på arbejde, og vi vil gerne forebygge, at vores medarbejdere får eksempelvis stress eller rygskader. Derfor giver et projekt som dette, hvor vi giver medarbejderne mulighed for at tage en sundheds-app i brug, rigtig god mening. Et vigtigt punkt for os har været, at app'en bygger på videnskabelige studier. Vi tror så meget på start-up'en KOMPIS og deres produkt, at vi selv har investeret i dem, siger HR-chef i KMD Peter Albrechtsen.

Et godt initiativ

På KMD's lokation i Odense ser arbejdsmiljørepræsentant og developer Annette Meldgaard Røge positivt på, at hendes arbejdsplads går i gang med et projekt, som skal være med til at passe på medarbejdernes helbred.

- Det er positivt, at virksomheden gør en ekstra indsats på området. Det er frivilligt for medarbejderne, om de vil bruge redskabet, men som arbejdsmiljørepræsentanter håber vi selvfølgelig, at de vil prøve det af. Især de medarbejdere, som måske døjer med nogle fysiske smerter i dagligdagen som eksempelvis skuldersmerter, siger Annette Meldgaard Røge.

KOMPIS-app'en indsamler data fra medarbejderne anonymt og krypteret. Medarbejdernes svar på forskellige spørgsmål indgår ligeledes anonymt i en samlet velværestatistik for KMD's medarbejdere. KMD har ikke adgang til de individuelle svar. For at involvere alle medarbejdere i projektet vil det være muligt for alle at se et dashboard over velværestatistikken. Her vil svarene blive summeret over minimum 15 medarbejdere.

- Projektets succes afhænger af, at man som medarbejder er tryg ved at bruge app'en. Derfor deler vi dashboardet med alle, så der er fuld transparens. Med initiativet har vi til hensigt at forebygge, at medarbejdere går ned med stress eller får eksempelvis skulder- eller nakkesmerter, siger Peter Albrechtsen.

Bygger på videnskabelige studier

Bag start-up virksomheden KOMPIS står de tre ejere Tomas Barfod, Tobias Brask og Kenneth Jay. Tobias Brask og Tomas Barfod er begge kreative, digitale entreprenører med en erhvervsøkonomisk baggrund, mens Ph.D i humanfysiologi Kenneth Jay står for forskning og den faglige udvikling af KOMPIS-løsningen.

KOMPIS-app'en bygger på videnskabelige studier foretaget af Kenneth Jay, som viser smerte- og stress nedsættelse efter bare tre måneders øvelser. Erhvervssociolog Rikke Østergaard er også involveret i projektet og står for meditationsøvelserne, som medarbejderne via app'en kan lytte til.

Pilotprojektet i KMD's afdeling i Odense skal være med til at udvikle platformen yderligere, så også machine learning bliver en integreret del af løsningen.

- Selv om vi har et videnskabeligt baseret og gennemprøvet produkt, så er KMD en fantastisk virksomhed at implementere vores løsning hos. Det er en af landets helt store virksomheder, så det vil give så meget spændende data-feedback, at vi i fællesskab kan blive endnu bedre til at øge arbejdsglæden og mindske sygefraværet. Samtidig har KMD rigtig mange vidensarbejdere, som i Danmark generelt er blandt de mest stressudsatte grupper, og mange af medarbejderne har erfaring med it inden for sundhedsområdet og softwareløsninger generelt. Så det er win-win for begge parter, siger CEO i KOMPIS Tobias Brask.

Investering i KOMPIS

Investeringen i KOMPIS ligger i tråd med KMD's ambitioner og strategi om at udvikle nye forretningskoncepter i samarbejde med eksterne forretningspartnere og start-ups og er det syvende store projekt for KMD Venture-enheden.

- KMD Venture vil være med til at gøre Danmark sundere, og derfor har vi valgt at investere i KOMPIS. Vi tror på, at KMD kan hjælpe KOMPIS med at udvikle deres digitale platform, så det bliver muligt for alle virksomheder og medarbejdere at forebygge og udbedre de negative konsekvenser, der kan være ved et krævende arbejdsliv. Det ville da være helt fantastisk, hvis vi kan anvende vores it-viden og mange kontakter til danske arbejdspladser til at afhjælpe et stort samfundsproblem, siger Niklas Marschall, adm. direktør i KMD Venture A/S.

Om KOMPIS

KOMPIS er en sundhedsplatform til virksomheder, der forsøger at komme de voksende udfordringer med stress på krop og sind til livs. Medarbejderne får en app, som giver dem fysiske og mentale øvelser skræddersyede til den enkeltes behov, mens virksomheden får data, så den bedre kan forebygge overbelastning af medarbejderne. Medarbejdernes tryghed ved løsningen er altafgørende for resultater til gavn for den enkelte og virksomheden. Derfor har virksomheden ikke adgang til den enkeltes data, men kan se mønstre på overordnet niveau og handle derudfra. Læs mere på www.kompisgroup.com

Om KMD VENTURE OG KMD

KMD Venture er et selvstændigt datterselskab med egen investeringsfond uden for moderselskabet KMD. KMD Venture fokuserer på skabelsen af nye forretningsmodeller i samarbejde med eksterne forretningspartnere og start-ups.

KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD's forretning udspringer af egen softwareudvikling. KMD udvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Herudover har KMD-koncernen dattervirksomheder i Norge, Sverige, Finland og Polen. KMD's systemer håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD's softwaresystemer knap 400 mia. kr. Det svarer til cirka end 20% af Danmarks BNP. KMD's softwaresystemer håndterer også så forskellige områder som it-understøttelse af folkeskolen og forsyningsvirksomheder samt afholdelse af folketingsvalg i Danmark. KMD-koncernen har en årlig omsætning på godt 5,6 mia. kr. og har omkring 3.500 ansatte. KMD er ejet af Advent International og Sampension. Læs mere på www.kmd.dk

Kontaktinformation

KMD Venture A/S, adm. direktør, Niklas Marschall, mobil (+45) 28 12 19 58, qns@kmd.dk
KOMPIS, CEO i KOMPIS, Tobias Brask, mobil (+45) 22 91 79 89, tb@kompisgroup.com
KMD, presse- og kommunikationskonsulent Line Dall, mobil (+45) 25 10 38 15, lxd@kmd.dk