Lokale it-folk skal hjælpe flygtninge i job

Hvordan søger man job i Danmark? Hvilke virksomheder kunne være relevante for mig? Hvordan foregår en typisk dansk jobsamtale? I løbet af de næste seks måneder skal 10 ansatte fra it-virksomheden KMD i Ballerup vejlede og hjælpe 10 højtuddannede flygtninge nærmere et job. Bag projektet står KMD, Røde Kors og de tre sjællandske kommuner; Ballerup, Frederikssund og Roskilde Kommune. Ved et lignende forløb i Aalborg havde KMD og Røde Kors gode erfaringer med at flytte højtuddannede flygtninge fra passiv forsørgelse til job, praktik eller uddannelse. Det nye sjællandske hold mødtes for første gang d. 9. maj ved et velkomstarrangement i KMD's hovedkvarter i Ballerup.

Det kan være svært at få greb om det danske arbejdsmarked, når man ankommer til landet som flygtning og gerne vil have et arbejde. I løbet af de næste seks måneder skal 10 ansatte fra it-virksomheden KMD i Ballerup vejlede og hjælpe 10 flygtninge nærmere et job.

Fælles for flygtningegruppen er, at de har længere uddannelser fra hjemlandet, der spænder fra it-ingeniører til jurister. Målet med programmet er at flytte flygtningene tættere på det danske arbejdsmarked.

- Der er ingen tvivl om, at for den enkelte flygtning er det en stor hjælp at blive introduceret til det danske arbejdsmarked gennem ordninger som denne her. Det er rigtig godt, at virksomheder som KMD tager del i ansvaret og hjælper med at få flygtningene integreret på arbejdsmarkedet. Vi ved fra vores øvrige arbejde, at frivillige mentorer kan være en meget vigtig faktor i forhold til at sikre effektiv integration, siger Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors.

- Vi har som samfund har en stor opgave med at integrere flygtningene og få dem i arbejde. Det er ikke let at komme som ny til Danmark og forstå det danske arbejdsmarked med de mange skrevne og uskrevne regler. Vi håber, at vi med vores indsats kan gøre en forskel i det arbejde - ikke mindst for de enkelte flygtninge, siger direktør i KMD, Mette Kaagaard.

KMD-mentorerne skal hjælpe flygtningene med at forstå og komme tættere på det danske arbejdsmarked. Det drejer sig konkret om hjælp til ansøgninger og CV, men også de uformelle ting som omgangstonen, frokostordninger, kaffemøder og dialog med lederen.

Et kæmpe løft for den enkelte flygtning

Ud over en mentor fra KMD får hver af de 10 flygtninge en frivillig mentor fra Dansk Røde Kors, som skal danne bro til det lokale foreningsliv mv.

Sammen med Røde Kors og KMD står også Ballerup Kommune, Frederikssund Kommune og Roskilde Kommune, som har det formelle ansvar for at sikre integrationen af flygtningene og deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

- Det er utrolig centralt for integrationen, at flygtningene hurtigst muligt kommer ud på arbejdsmarkedet. Det kan dog være svært at komme i gang, når man ikke kender det danske arbejdsmarked og de skrevne og uskrevne regler. Derfor er det et kæmpe løft for den enkelte flygtning og indsatsen generelt, når virksomheder som KMD og organisationer som Røde Kors kan være med til at skabe den forbindelse, siger Ina Ringsdal, arbejdsmarkedschef i Ballerup Kommune.

Programmet i Ballerup er en fortsættelse af et lignende program, som KMD og Røde Kors gennemførte i Aalborg i 2016. Her blev 8 ud af 10 flygtninge flyttet fra passiv forsørgelse til job, praktik eller uddannelse. Flygtningene mødtes for første gang med deres mentorer ved et arrangement i Ballerup tirsdag d. 9. maj.

Fakta om projektet

KMD og Røde Kors stiller hver en mentor til rådighed for en flygtning. KMD-mentorerne skal sørge for at introducere flygtningene til det danske arbejdsmarked og hjælpe med netværk, CV og ansøgninger samt introduktion til en dansk arbejdsplads - både det formelle og det uformelle. Røde Kors mentorerne skal hjælpe i lokalsamfundet, hvor de bor - det kan være hjælp i forhold til idrætsforeninger eller andre lokale aktiviteter

De tilknyttede kommuner har identificeret flygtningene ud fra kriterier som sprogkundskaber, uddannelse og arbejdsmarkedsparathed.

Flygtningene er ikke lovet job eller praktik i KMD, men opstår der åbenlyse sammenfald mellem kompetencer og karrieremuligheder i KMD vil det blive forfulgt.

Om KMD

KMD er den største danskbaserede it-virksomhed. I over 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Systemerne håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD's softwaresystemer i omegnen af 400 mia. kr. Det svarer til mere end 20% af Danmarks BNP. KMD's softwaresystemer håndterer også så forskellige områder som administration af skoler og forsyningsvirksomheder og afholdelse af folketingsvalg i Danmark. KMD-koncernen har en årlig omsætning på godt 5 mia. kr. og har omkring 3.500 ansatte. KMD er ejet af Advent International og Sampension. Læs mere på www.kmd.dk.

Kontaktinformation

KMD, kommunikationschef Christoffer Hellmann, mobil (+45) 25 29 17 84, che@kmd.dk, Twitter: @Chris_Hellmann

Røde Kors, kommunikationschef Klaus Nørskov, telefon (+45) 27 24 58 90, klnrs@rodekors.dk

Ballerup Kommune, leder af virksomhedsservice, Henrik Taubert Rasmussen, (+45) 44 77 39 41, hra2@kmd.dk