Middelfart kommune øger overblik over tilsyn

ATP vil fortsætte driften i KMD-skyen

De danske kommuner modtog for nylig kritik i en evalueringsrapport fra EVA om tilsynet med de danske daginstitutioner. Hovedanken lød på manglende systematik i tilsynet. I Middelfart Kommune har man det sidste halve år på dagplejeområdet arbejdet med et nyt it-system, der netop øger mulighederne for at gå struktureret til værks. Erfaringerne er foreløbig så gode, at kommunen gerne vil udbrede brugen af it i tilsynsarbejdet.

Er du opmærksom på, om dit legetøj er CE-mærket? Hvor højt er hegnet om haven (legeområdet)? Hvor tit tjekkes barnevognenes og udstyrets sikkerhedsmæssige stand?

Det er tre af de i alt 88 spørgsmål inden for tilsyn med hygiejne, sundhed og sikkerhed, der det sidste halve år er gennemgået med de 104 dagplejere i Middelfart Kommune. De mange spørgsmål får de tilsynsførende pædagoger via et nyt-system, der er udviklet af den danske it-virksomhed KMD i tæt samarbejde med kommunen.

- Vi har tidligere ført tilsyn på området med en mere prosaagtig tilgang, som var baseret på word-dokumenter. Både den brede prosatilgang og selve indsamlingen af oplysningerne medførte en række problemer, når vi efterfølgende skulle skabe os overblikket over tingenes tilstand i kommunen. Det har vi fået gjort op med ved at bruge en mere struktureret spørgeteknik, som understøttes af et it-system, der efterfølgende kan lave oversigter og rapporter på de relevante områder, fortæller Anette Christoffersen, der er konsulent i Børn, Unge og Fritidsforvaltningen i Middelfart Kommune.

Kommunen har siden efteråret været med til at udvikle it-systemet, KMD Tilsyn, sammen med KMD og været i tæt dialog om, hvilke spørgsmål, der skal stilles osv. Indtil videre er systemet blevet brugt i forbindelse med tilsyn hos de kommunale dagplejere og de private børnepassere. Systemet er dog indrettet således, at det kan bruges på alle mulige tilsynsområder – fra dagpleje til byggepladser.

Overblik fanger problemerne

Det nye it-system benytter systematiske tjekskemaer, hvor man gennem kvantitative faste spørgsmål skaber overblik på tværs af alle kommunens dagplejere. De faste spørgsmål giver også de tilsynsførende en fast ramme på emner, som kan være svære at spørge ind til.

- Når man som tilsynsførende skal spørge ind til områder, som personlig hygiejne, kan det være en anelse grænseoverskridende. Det faste skema giver en udefrakommende struktur, som er god at læne sig op ad, siger Anette Christoffersen. Og fortsætter:

- Overbliksmæssigt giver det også rigtig god mening med de meget faste rammer og spørgsmål. Før i tiden måtte man give lidt fortabt, når man skulle tage mere end 100 forskellige word-tekster fra de forskellige tilsyn og finde ud af, hvor der var problemer. Det er blevet meget nemmere, og vi kan nu få en kvalificeret kortlægning og sætte de forskellige områder i rød, gul og grøn.

Hos Middelfart Kommune overvejer man pt det næste skridt inden for it-understøttet tilsyn.

- Næste skridt er at udarbejde standarder indenfor de forskellige områder, så vi er helt klare på, hvad vi forventer alle dagplejere skal leve op til, forklarer Anette Christoffersen. Derefter skal vi se på, om vi kan gøre vores spørgsmål endnu bedre på de områder, vi har arbejdet med det sidste halve år, men det er klart, at vi også skal have kigget bredere. Der er et godt potentiale, som vi kan lære af på flere områder, siger Anette Christoffersen.

Faste men fleksible rammer

Middelfart Kommune har sammen med KMD været med til at udvikle spørgsmålene i tilsynsløsningen. Og det er netop meningen med det nye system.

- Selv om tilsyn skal være strukturerede og ensartede, så er kommunerne jo ikke ens, og de forskellige tilsynsområder er det heller ikke. En vigtig pointe for KMD har været, at de tilsynsførende enheder kan lave rigtig meget om i selve indholdet i systemet. Kommunernes egne tjeklister er udgangspunktet, og de kan ændres i takt med, at politik og fokus skifter, fortæller Henrik Bejder, senior sales specialist i KMD.

Om KMD

KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD’s forretning udspringer af egen softwareudvikling. I over 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Systemerne håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD’s softwaresystemer i omegnen 400 mia. kroner. Det svarer til mere end 20 % af Danmarks BNP. KMD’s softwaresystemer håndterer også så forskellige områder som administration af skoler og forsyningsvirksomheder til afholdelse af folketingsvalg i Danmark. KMD koncernen har en årlig omsætning på knap fem milliarder danske kroner og har omkring 3.000 ansatte. Læs mere på www.kmd.dk

Kontaktinformation

Middelfart Kommune, konsulent Anette Christoffersen, anette.christoffersen@middelfart.dk, telefon +45 8888 5500
KMD, pressechef Christoffer Hellmann, che@kmd.dk, telefon +45 2529 1784, Twitter @Chris_Hellmann