Ny digital skoledag for 12.000 elever og deres forældre i Esbjerg

ATP vil fortsætte driften i KMD-skyen

Fra nytår bliver det nemmere som forældre at følge med i sit barns læring på Esbjerg Kommunes 25 folkeskoler. Kommunen indfører i samarbejde med den danske it-virksomhed KMD en ny digital læringsplatform, der skal gøre planlægningen og afviklingen af undervisningen lettere for lærerne – og nemmere for forældrene at følge fra sidelinjen. Gevinsten er blandt andet bedre grundlag for undervisningsdifferentiering til gavn for eleverne læring.

På bagkanten af en ny skolereform og en livlig teknologisk udvikling tager folkeskolen i Esbjerg nye former. Notesbøger, kopiark og samlemapper er på retur. Såkaldte digitale læringsplatforme er ved at blive indført på landets folkeskoler, og Esbjerg Kommune bliver en af landets første kommune, der tager skridtet fuldt ud.

Sammen med it-virksomheden KMD indfører kommunen nu læringsplatformen KMD Educa på samtlige af kommunens 25 folkeskoler. I alt skal 12.000 elever undervises via det nye digitale værktøj.

- De nye muligheder for at planlægge undervisningen har vi efterspurgt i lang tid. Ved at samle undervisningen digitalt får lærerne et mere professionelt læringsmiljø, hvor de kan dele deres læringsforløb med hinanden og skabe et endnu stærkere samarbejdsmiljø, siger skolechef Henrik Schou fra Esbjerg Kommune.

KMD Educa er internetbaseret it-system, hvor lærerne samler læringsforløb, aktiviteter og undervisningsmaterialer. Lærerne kan blandt andet digitalt tilrettelægge de enkelte lektioner, opgaver og afleveringer samt tilknytte materialer til de forskellige undervisningsforløb - både digitale lærermidler og øvrige materialer.

Gennemsigtighed i elevernes læring

Den nye digitale læringsplatform samler og skaber endvidere overblik over, hvad eleverne skal lære. Lærerne har mulighed for at arbejde struktureret med årsplaner, fælles mål og læringsmål.

- Med reformen kom der endnu mere fokus på målstyring i undervisningen. Ved at bruge et digitalt værktøj kan lærerne få et bedre overblik over de mål, de arbejder med, og hvor langt eleverne er på de forskellige områder. En lærer har i dag typisk mere end 25 læringsmål og 100 elever, så de skal holde tungen lige i munden for at arbejde struktureret med hver enkelt elev. Den nye læringsplatform skaber dermed et bedre grundlag for at kunne tilpasse undervisningen efter den enkelte elevs niveau, forklarer Henrik Schou.

Men ikke kun lærerne kan få et bedre overblik. Det kan forældrene også.

- Den nye læringsplatform er åben for forældrene. De kan nu i langt højere grad følge med i, hvordan det går deres børn i skolen. Det er en form for demokratisering af skolegangen, som vi hilser meget velkommen i Esbjerg kommune, og vi håber, at forældrene tager godt i mod de nye muligheder, siger Henrik Schou.

Hos KMD ser man gennemsigtigheden i arbejdet med fælles mål og læringsmål som en løftestang for elevernes læringsmuligheder.

- Flere forskningsresultater peger på, at elevernes læring stiger, hvis de har en tydelig sti, de kan gå ned af. Det er vigtigt for indlæringen, at både elev og lærer kan følge med i udviklingen på de forskellige områder, for eksempel inden for skrivning og læsning. Hvis hele processen er dokumenteret og ligger tilgængeligt digitalt, så løftes forudsætningerne for læring, forklarer Jens Arne Madsen, områdedirektør for Børn- og Uddannelsesområdet i KMD.

Folkeskolerne i Esbjerg er netop begyndt at bruge den nye læringsplatform, og kommunen forventer, at alle klasser på skolerne er i gang efter nytår.

Om KMD

KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD’s forretning udspringer af egen softwareudvikling. I over 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Systemerne håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD’s softwaresystemer i omegnen 400 mia. kroner. Det svarer til mere end 20 % af Danmarks BNP. KMD’s softwaresystemer håndterer også så forskellige områder som administration af skoler og forsyningsvirksomheder til afholdelse af folketingsvalg i Danmark. KMD koncernen har en årlig omsætning på knap fem milliarder danske kroner og har omkring 3.000 ansatte. Læs mere på www.kmd.dk

Kontaktinformation

Esbjerg Kommune, skolechef Henrik Schou, hensc@esbjergkommune.dk, telefon +45 7616 8635
KMD, pressechef Christoffer Hellmann, che@kmd.dk, telefon +45 2529 1784, Twitter @Chris_Hellmann