Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi fokuserer på sammenhæng, styring og sikkerhed

Cykler i København

I maj præsenterede regeringen, KL og Danske Regioner den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020. Strategien fokuserer særligt på at skabe sammenhæng, styring og sikkerhed i arbejdet med at udvikle fremtidens digitale Danmark. KMD tager godt imod den nye strategi.

Strategien skal forme fremtidens digitale Danmark og sikre, at den offentlige sektor kan gribe ud efter de teknologiske muligheder for at skabe yderligere værdi, vækst og effektivisering, mens danskernes tryghed og tillid til det digitale samfund fastholdes.

Det var hovedbudskabet fra finansminister Claus Hjort Frederiksen, erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, KL’s formand Martin Damm og Danske Regioners formand Bent Hansen, da de på et pressemøde i midten af maj præsenterede den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for de kommende fire år.

Med den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi øger kommunerne ambitionsniveauet og fortsætter de gode spor. Det mener Eva Berneke, adm. direktør i KMD, som tager godt imod den nye strategi.

- Strategien rummer flere brugbare og interessante elementer. Overordnet set er det i det hele taget positivt, at det offentlige, som ved de tidligere strategier, lægger en spilleplan for de kommende år, siger hun og uddyber:

- Derfor bakker vi fuldt op om visionen om, at offentlig digitalisering skaber værdi, vækst og effektivisering og fastholder danskernes tillid til det digitale samfund. Visionen rammer godt de fordele, som digitalisering er med til at skabe for samfundet. Og den er med til at italesætte den positive digitale rejse, som Danmark har været på gennem snart mange år. Det kan alle parter bryste sig af, lige fra myndighederne til det private erhvervsliv og ikke mindst de mange borgere, som er med til at sætte barren højt i forhold til efterspørgslen og tage godt imod de mange initiativer.

Mange indsatsområder

Hos KMD er det særligt tre områder, som er centrale i den nye strategi. Og her ser KMD flere indsatsområder og muligheder for sammen med kommunerne at understøtte digitale ambitioner til gavn for borgere, myndigheder og virksomheder i de kommende år:

Sammenhæng: Der lægges vægt på, at digitalisering kan og skal skabe sammenhænge på tværs i kommuner og på tværs af myndigheder. Det er et vigtigt element i strategien, at kommuner skal kunne koordinere, udveksle og genbruge data, da det skaber effektivisering og forbedrer borgerservice. Det gælder inden for de administrative områder og på velfærdsområder som eksempelvis sundhed.

Styring: Øget transparens og overblik giver bedre ledelsesrum på alle niveauer i kommunen. Prioritering i indsatser og i organisationen er afgørende for at håndtere det fortsatte pres på ressourcer. Bedre adgang til og strukturering af egne data er vigtig for at styre kommunen mere effektivt.

Sikkerhed: Den danske offentlige sektor bygger på danskernes høje grad af tillid. Det må den øgede anvendelse af data og digitaliseringen ikke sætte over styr. Derfor er det påkrævet at øge opmærksomheden på informationssikkerhed og privacy. Det gælder på både ledelses- og medarbejderniveau. Løsningen på at opretholde en fortsat høj tillid og tryghed til den offentlige sektor er, at man arbejder med strategi, kultur og kompetencer inden for informationssikkerhed.