Nyt geodata-projekt skal gøre hverdagen lettere for kommunerne - og styrke fundamentet for de smarte byer

Energi, vindmøller og træ

Helt nye muligheder for at opdatere data i kortlægningen af Danmark skal sammen med en højere datakvalitet blandt andet være med til at gøre hverdagen nemmere for ansatte i kommuner og andre myndigheder. Samtidig sigter man mod et udbygget datagrundlag til gavn for Smart City ambitionerne. Det er nogle af pejlemærkerne for den nye it-understøttelse af geodata, som GeoDanmark er sat i spidsen for at gennemføre. Samarbejdspartnerne på it-siden er netop fundet i form af it-koncernen KMD i fælleskab med specialisterne i geodata fra Septima. Projektet om den nye it-understøttelse forventes gennemført i løbet af 2018.

Kortlægningen af Danmark går nu ind i en ny fase. Helt nye muligheder for at opdatere geodata skal sammen med en højere datakvalitet blandt andet være med til at gøre hverdagen nemmere for ansatte i kommuner og andre myndigheder.

GeoDanmark, der som forening i statslig og kommunalt regi har ansvaret for kortlægningen af Danmark, har netop sat gang i et nyt projekt om forbedret systemunderstøttele af geodata. Projektet er skudt i gang sammen med it-koncernen KMD og specialisterne i geodata fra Septima, der netop har vundet udbuddet om at stå for it-understøttelsen.

- Vi ser meget frem til at komme i gang med den nye it-understøttelse af geodata. Helt konkret kommer projektet til at betyde, at kommunerne og andre myndigheder fremover kommer til at arbejde med geodata, som opdateres langt hyppigere, end vi har været vant til. Det betyder meget, når man eksempelvis arbejder med byplanlægning eller konkrete projekter som udvidelse af landbrug eller bygning af veje og anlæg. Vores ansatte behøver ikke være så afhængige af at skulle ud og se, om data i kortene nu er korrekte, fortæller Christian Bjerg, formand i GeoDanmark og direktør i By - Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune.

Indtil nu er de såkaldte geografiske objekter - såsom bygninger, veje, vandløb, jernbaner osv. - blevet kortlagt via flyfotos en gang om året på baggrund af ændringsudpegninger - og hvert femte år laves en totalajourføring. Det nye system lægger op til, at kortlægningen af Danmark fremover suppleres med dagsaktuelle opdateringer via sagsbehandlingen hos myndighederne - fx når en sagsbehandler i forbindelse med behandlingen af en byggesag samtidig ajourfører bygningen i GeoDanmark-databasen.

Fra bykort til Smart City

Samtidig med en mere effektiv forvaltning skal det udbyggede datagrundlag om Danmark skabe et styrket fundament for en række områder, der benytter geodata - fx inden for beredskabsplanlægning og Smart City udvikling. Datagrundlaget vil også fremover få et løft i kvalitetssikring for at undgå klassifikationsfejl.

- Tidligere blev arbejdet med geodata primært brugt til kortproduktion. I dag står vi med langt større anvendelsesmuligheder i at skabe et digitalt Danmark, der beskriver vores fysiske virkelighed. Det at få en bedre og større sammenhæng i data giver nogle klare fordele fx i beredskabsplanlægning, der er afhængig af at have et komplet og opdateret billede af Danmark, forklarer Bo Overgaard, direktør i it- og konsulentvirksomheden Septima, der er specialister i geodata.

Kvalitetsløftet af de geografiske objekter og integrationen til andre databaser som BBR giver også nye muligheder i byplanlægningen.

- Geografiske data er på mange områder forudsætningen for at arbejde med Smart City, og den nye systemunderstøttelse skaber et nødvendigt fundament for udviklingen. Brugen af geodata er fortsat i sin begyndelse, og vi kommer til at se en langt større brug af data fx på tværs af myndigheder og det private erhvervsliv. Energiområdet er eksempelvis et område, som vi kommer til at se en betydelig udvikling af inden for de næste par år med projekter inden for områder som smartgrid og bygningers energikarakteristika, siger Søren Henriksen, direktør i KMD.

GeoDanmark data er en del af Grunddataprogrammet og udstilles på Datafordeleren med de berigede muligheder, som ligger heri. Forbedrede og udbyggede geodata er også en del af det nye ejendomsvurderingssystem. Projektet om den nye it-understøttelse forventes gennemført i løbet af 2018. Det nye system bygges som en public cloud-baseret løsning på Microsofts Azure platform.

Om GeoDanmark

GeoDanmark er en forening, der arbejder for at skabe en ensartet digital kortlægning af Danmark, der er fælles for staten og kommunerne. Foreningen GeoDanmark blev stiftet i 2007 og ledes af en bestyrelse og et repræsentantskab. Den daglige drift varetages af et fællessekretariatet delt mellem KL og Styrelsen for Dataforsyning for Effektivisering. Foreningen tæller 99 medlemmer, som er alle landets kommuner samt Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Om KMD

KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD's forretning udspringer af egen softwareudvikling. I over 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Systemerne håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD's softwaresystemer i omegnen 400 mia. kroner. Det svarer til mere end 20 % af Danmarks BNP. KMD koncernen har en årlig omsætning på knap fem milliarder danske kroner og har omkring 3.200 ansatte. Læs mere på www.kmd.dk.

Om Septima

Septima er en it- og konsulentvirksomhed, der er specialiseret i geografisk it, kort og grunddata. Virksomheden arbejder med it-systemudvikling og rådgivning. Septima har et indgående kendskab til GeoDanmark data og -systemer. Septima arbejder for både offentlige og private kunder herunder hovedparten af de danske kommuner. GeoDanmark-data indgår også i ydelser som Septima leverer til bl.a. finans- og forsikringsbranchen.

Kontaktinformation

GeoDanmark, formand Christian Bjerg, telefon (+45) 99 31 21 05, christian.bjerg@aalborg.dk
KMD, kommunikationschef Christoffer Hellmann, mobil (+45) 25 29 17 84, che@kmd.dk, Twitter: @Chris_Hellmann
Septima, direktør Bo Overgaard, (+45) 91 32 69 40, bo@septima.dk