Pårørende efterspørger digital hjælp

Ældre dame kigger ud ad vindue

Pårørende til plejekrævende personer efterspørger digitale muligheder, som kan lette opgaver relateret til plejearbejdet, viser en ny undersøgelse fra KMD Analyse i samarbejde med Ældre Sagen og Pårørende i Danmark.

Pårørende til plejekrævende personer efterspørger en digital håndsrækning til plejearbejdet, viser en ny undersøgelse fra KMD Analyse i samarbejde med Ældre Sagen og Pårørende i Danmark. Over halvdelen af de adspurgte pårørende vurderer, at flere digitale løsninger generelt kan være en hjælp i dagligdagen, og 62 pct. af de adspurgte er helt eller delvis enige i, at det vil lette deres dagligdag, hvis de kunne booke konsultationer med myndigheder online.

- Pårørende oplever ifølge undersøgelsen at stå med et stort ansvar for at sikre, at deres nærtstående får den optimale behandling. Mange af vores medlemmer oplever det som vældig besværligt at komme i kontakt med kommune og sundhedsvæsen bl.a. på grund af korte telefontider, lange svarfrister og mange medarbejdere. Den frustration kunne vi godt være foruden i en allerede presset hverdag, og der kan digitale løsninger være en stor hjælp, siger Marie Lenstrup, formand for Pårørende i Danmark.

Hver femte pårørende svarer, at deres fysiske helbred påvirkes negativt af, at de tager ansvar for at hjælpe en plejekrævende person, og hver fjerde svarer, at det psykiske helbred påvirkes negativt. Dette understreger ifølge Marie Lenstrup behovet for at hjælpe de pårørende.

Behov for sammenhængende løsninger

Fra leverandørsiden lyder opfordringen, at der skal samarbejdes bredere for at få skabt mere integrerede løsninger, som tænker de pårørende ind på alle niveauer i de sundhedsfaglige og sociale processer.

- Undersøgelsen er et signal om, at vi i Danmark kan blive bedre til at udvikle digitale sundhedsløsninger, som letter dagligdagen for ikke blot de plejekrævende men også de pårørende. Det kan man for eksempel gøre ved at øge brugen af videoteknologier, som giver pårørende mulighed for at deltage i konsultationer og møder på distancen og dermed reducere transporttid og fravær fra arbejdet, siger Christian Scheuer, direktør for KMD Sundhed og Social.

Christian Scheuer påpeger, at kommuner, regioner, organisationer og leverandører i samlet flok må løfte opgaven med at udvikle sammenhængende løsninger.

Baggrund og fakta om undersøgelsen

22 pct. af Danmarks befolkning er erhvervsaktive pårørende i dag, viser undersøgelsen. Undersøgelsen inkluderer alle pårørende mellem 18 og 70 år, der er erhvervsaktive eller studerende. I alt er 2.916 personer interviewet, heraf er 633 respondenter aktive pårørende i dag. Undersøgelsen bygger på en borgersurvey, hvor dataindsamlingen er foretaget af KMD Analyse i samarbejde med Userneeds i perioden 9. - 29. maj 2018. Undersøgelsen er national repræsentativ på bruttofordelingen.

Find undersøgelsen her

Om KMD

KMD er den største danske it-virksomhed og udvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune, stats- og erhvervssegmentet i Danmark samt udvalgte segmenter i Skandinavien. KMD har over 1.500 danske og internationale kunder, herunder over 800 danske og udenlandske virksomheder. KMD-koncernen har en årlig omsætning på godt 5,6 mia. kr. og har omkring 3.500 ansatte. KMD er ejet af Advent International og Sampension.

Kontaktinformation

KMD, seniorkonsulent Henrik Keller Jensen, mobil (+45) 26 36 64 17, hej@kmd.dk
Marie Lenstrup, Formand, Pårørende i Danmark, mobil (+45) 4047 9587, marie@paaroer.dk