Pensam og KMD i megadeal om it-outsourcing

KMD presse og nyheder

PenSam og it-koncernen KMD har netop indgået en aftale, der de næste syv år lægger PenSams it-portefølje på pensionsområdet i hænderne på KMD. Aftalens omfang er usædvanlig for branchen og giver PenSam nye muligheder for at drive en effektiv pensionsforretning med et styrket kundefokus. Hos KMD er der tale om den største erhvervsaftale i virksomhedens historie og ses som en udmøntning af potentialet på en række opkøb de seneste år - herunder købet af it-virksomheden Edlund, der er førende i Danmark inden for softwareudvikling til liv- og pensionsselskaber.

PenSam lægger hele it-porteføljen på pensionsområdet ud af huset. Det er it-koncernen KMD, der de næste syv år skal stå for it-understøttelsen af PenSam's pensionsforretning.


Aftalen indeholder en gennemgribende omlægning af PenSams kerne-it-systemer, hvor KMD de næste to år i samarbejde med PenSam skal implementere en ny samlet industriløsning på liv- og pensionsområdet. Herudover overtager KMD al vedligeholdelse på den resterende mængde af software hos PenSam samt en udbygning af it-infrastrukturen, herunder it-sikkerhedsområdet. Også al it-drift lægges hos KMD. Med aftalen skifter lige over 50 medarbejdere d. 1. oktober arbejdsplads fra PenSam til KMD-koncernen.


- Vi har i PenSam såvel som branchen generelt brugt alt for meget krudt på at lave it. Vores kundeleverance bliver styrket, fordi vi nu kan bruge alle vores kræfter på at være der for vores kunder. For PenSam har det været vigtigt, at KMD kan levere en samlet it-løsning på liv- og pensionsområdet og har høje ambitioner inden for udvikling af software, som kan anvendes af mange på pensionsområdet. Det sikrer fokus og tydelighed, forklarer Torsten Fels, adm. direktør i PenSam. Og han uddyber:


- Ved at samle opgaverne hos en enkelt ekstern leverandør ser vi også ind i et scenarie med væsentlige effektviseringsgevinster på it-siden. Det er naturligvis en positiv faktor i vores kontinuerlige bestræbelser på at løfte konkurrenceevnen.


Opkøbsrationale materialiserer sig

For KMD er aftalen den foreløbige kulmination på en række opkøb de seneste år - og et betydeligt ryk fremad på vækstagendaen i den finansielle sektor, som KMD har øjnene rettet imod. Aftalen er til dato den største erhvervsaftale i KMD's historie.


I aftalen indgår centrale leverancer fra KMD datterselskabet Edlund, som KMD fik papir på i sommer. Men også komponenter fra Capevo og Scanjour, som KMD købte i 2014, leverer software til den kommende it-understøttelse af PenSam.


- Aftalen med PenSam er på mange niveauer en milepæl for KMD. Den sammenfatter godt rationalet i vores opkøbsstrategi. KMD står i dag står yderst stærkt i forhold til en bred opgaveløsning på it-understøttelsen inden for den finansielle vertikal. Det er en stor dag for KMD, og vi ser meget frem til at indgå i et tæt og godt samarbejde med PenSam, siger Eva Berneke, adm. direktør for KMD.


KMD ser også et betydeligt potentiale i den nye industriløsning på liv- og pensionsområdet. Løsningens centrale kerne og grundlæggende moduler er klar, men den skal nu implementeres og udbygges i samarbejde med PenSam henover de næste to år.


- Ud over leverancerne til PenSam ser vi også aftalen som en platform for yderligere vækst i sektoren. Det gælder både i Danmark og senere hen i resten af Skandinavien. Edlunds standardløsning løfter et behov for en betydelig software-konsolidering i branchen, hvor mange har et omfattende katalog af alle mulige forskellige it-løsninger kørende, forklarer Eva Berneke.


Om PenSam

PenSam tilbyder fleksible finansielle produkter til kunder inden for pension, forsikring og bank. De vigtigste forretningsområder er arbejdsmarkedspensionsordninger. Den samlede balance er ca. 140 mia. kr. Ca. 400.000 lønmodtagere, som er ansat i blandt andet kommuner, regioner og i private virksomheder, har en arbejdsmarkedspension i PenSam.


Om KMD

KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD's forretning udspringer af egen softwareudvikling. I over 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. KMD har gennem de seneste år opbygget en solid portefølje af private kunder og løser i dag opgaver for mere end 800 danske og udenlandske virksomheder. Ved at overlade opgaver som it-drift og systemvedligeholdelse, løn- og personaleadministration samt printopgaver til KMD kan virksomhederne fokusere på egne kernekompetencer - til fordel for den daglige forretning, strategi og innovation. KMD koncernen har en årlig omsætning på godt 5 mia. kr. og har omkring 3.200 ansatte. KMD er ejet af Advent International og Sampension. Læs mere på www.kmd.dk.


Kontaktinformation

KMD, kommunikationschef Christoffer Hellmann, mobil (+45) 25 29 17 84, che@kmd.dk, Twitter: @Chris_Hellmann
PenSam, Seniorøkonom Søren Dijohn, mobil (+45) 61 22 29 98, sdij@pensam.dk