Region Syddanmark moderniserer løn og vagtplanlægning

ATP vil fortsætte driften i KMD-skyen

Det bliver den danske it-koncern KMD, der fremover skal stå for it-understøttelsen af løn og vagtplanlægningen i Region Syddanmark. Med den nye aftale skifter regionen leverandør på området og overgår til et helt nyt vagtplanssystem. KMD vurderer, at den nye vagtplanløsning løser en række af de organisatoriske og it-værktøjsmæssige udfordringer, som rigsrevisionen påpegede i deres rapport fra foråret 2015 på vagtplansområdet.

Som resultat af et større EU-udbud skifter Region Syddanmark it-leverandør på løn- og vagtplanlægningsområdet. Det bliver den danske it-koncern KMD, der de næste seks år digitalt skal understøtte regionens administrative processer inden for løn og vagtplanlægning.

Med overgangen til KMD skifter regionen dermed over til et helt nyt vagtplanssystem.

Sygehusenes vagtplanlægning har gennem en årrække været til genstand for diskussion. Rigsrevisionen pegede blandt andet i foråret 2015 på en række udfordringer med planlægningen af vagter på en lang række offentlige institutioner.

- Vi har i det nye vagtplanssystem taget højde for en lang række af de kritikpunkter, som Rigsrevisionen havde i foråret 2015. Hele planlægningsprocessen sker digitalt i samme system, og det er blandt andet muligt ganske simpelt og fleksibelt at bytte vagter mellem medarbejderne, hvor der samtidig tages hensyn til overholdelse af de aftale- og budgetmæssige rammer, fortæller KMD direktør Helle Huss.

Udover nye muligheder på vagtplansiden er der også på lønområdet en række nye potentialer.

Det nye lønsystem baserer sig på en åben dataadgang, hvor data kun tastes ind ét sted og opdateres løbende online. Datatilgangen giver blandt andet mulighed for at simulere lønsedler, så medarbejderne kan tjekke, om registreringerne er korrekte.

Fra et ledelsesmæssigt perspektiv giver den nye løsning blandt andet bedre muligheder for at styrke den administrative styring gennem ledelsesrapporter, hvor man eksempelvis kan sammenligne sygefravær over tid for udvalgte enheder.

KMD udvider forretningen med regionerne

KMD har gennem mange år haft et betydelig rolle på det kommunale marked – men vil fremover i langt højere grad gøre sig bemærket i det regionale segment.

- Vi er rigtig glade for den nye aftale med Region Syddanmark. Med afsæt i en betydelig viden om digitalisering af administrative processer har KMD ambitioner om at udvide sin forretning på regionsmarkedet. Kompetencerne inden for digitalisering går på tværs af flere segmenter, og vi ser den nye aftale som en bred anerkendelse af vores evner til at skabe de nødvendige effektviseringsmuligheder, siger Helle Huss.

KMD samarbejder i forvejen med Region Sjælland om digital understøttelse af løn og vagtplanlægning.

Om KMD

KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD’s forretning udspringer af egen softwareudvikling. I over 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Systemerne håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD’s softwaresystemer i omegnen 400 mia. kroner. Det svarer til mere end 20 % af Danmarks BNP. KMD’s softwaresystemer håndterer også så forskellige områder som administration af skoler og forsyningsvirksomheder til afholdelse af folketingsvalg i Danmark. KMD koncernen har en årlig omsætning på knap fem milliarder danske kroner og har omkring 3.200 ansatte. Læs mere på www.kmd.dk

Kontaktinformation

KMD, kommunikationschef Christoffer Hellmann, telefon +45 4460 1809, mobil +45 2529 1784, che@kmd.dk, Twitter: @Chris_Hellmann