Aarhus Kommune og GovTech Midtjylland bygger en datamotorvej for IoT-enheder, og KMD er med på rejsen

Peger på tablet

Flere og flere digitale enheder indsamler og udveksler data i kommunerne. Det har skabt et behov for en digital infrastruktur til at håndtere den stigende dataudveksling på tværs af sensorer og teknologier, og den vil open source-projektet OS2iot understøtte. Aarhus Kommune har gennem det midtjyske fællesskab GovTech Midtjylland valgt KMD som leverandør af den digitale infrastruktur, og netop nu er projektet i gang med at afprøve integration af forskellige sensordata.

Hjemmehjælperne i Aarhus Kommune bruger flittigt tablets til planlægning, dokumentation og kommunikation, når de er på hjemmebesøg hos borgere. Borgerne har dertil ofte udstyr og måleenheder, der kan overføre data direkte til sundheds- og omsorgssystemet. Det giver god mening i kommunerne, at mere udstyr er i stand til at udveksle information helt automatisk. Men den stigende udbredelse af dimser, der udveksler data, er ikke uden udfordringer.

Et væsentligt problem opstår, når enhederne ikke taler samme sprog, fordi sensorerne bruger forskellige datamodeller og transmissionstyper. Det giver lidt af en transmissionsjungle, hvor det kan være svært at ensarte og sammenkøre data i en løsning. Det problem har projektet OS2iot grebet ved hornene. Aktørerne bag har sat sig for at skabe en open source-løsning til at indfri det tværgående potentiale for kommunen.

Bo Fristed, som er Chef for ITK i Aarhus Kommune, formand for OS2 og ansvarlig for GovTech Midtjylland, har høje forventninger til OS2iot. Han udtaler:

”Missionen er klar og behovet er stort: Vi skal have IoT-enhederne og kommunens systemer til at tale sammen. Samtidig er det vigtigt, at den datamotorvej, vi anlægger, bliver leverandørneutral for at sikre kontinuerlig drift af IoT-systemerne i kommunen. Når infrastrukturen er kommet op at stå, er vi et skridt nærmere fremtidens Smart City. Jeg er glad for, at parterne bag nu er kommet godt i gang med afprøvningen i et sandkassemiljø.”

Sandkasseforsøg med offentlige toiletter

De såkaldte sandkasseforsøg indsamler data fra Iot-enheder og sammenkører det med data fra andre systemer i kommunen. KMD har som en del af open source-miljøet omkring OS2iot skabt en funktionalitet, der gennem anvendelsen af det internationale smart city-system Fiware gør det muligt at nedbryde datasiloer mellem kommunale systemer og historiske data. På den måde bliver infrastrukturen leverandørneutral.

Den første opgave i sandkassemiljøet er at indsamle data fra offentlige toiletter i Aarhus, Favrskov og Norddjurs Kommuner fra forskellige typer af sensorer. Her får kommunerne et nyttigt indblik i anvendelsen af de offentlige toiletter med henblik på at optimere rengøring og reducere unødig kørsel til fjerne lokationer. Derudover kan kommunerne arbejde med data på et fælles dashboard, selv om de enkelte toiletter kommunikerer gennem forskellige sensorer.

”Der skal anlægges en motorvej til data – billedligt talt. Data, som skal samme vej ind til kommunen, skal ikke ledes gennem 117 forskellige, kringlede veje, hvor der kan være huller i asfalten og trafikpropper. Med den stigende mængde data, vi oplever nu og forventer fremover, er det nødvendigt med en ensartet datamotorvej med stor kapacitet. Det er den, vi lige nu er ved at bygge,” forklarer Business Director fra KMD Johan Frydensberg.

National standard for IoT

”Alle kommuner bruger allerede i dag IoT-enheder, men den enkelte kommune skal ikke sidde med et kludetæppe af forskellige datakilder, der skal hæftes sammen. Udover at det er omkostningstungt at få teknologierne til at tale sammen, så kan det også udgøre en sikkerhedstrussel, hvis det ikke gøres ordentligt. Det er på høje tid, at vi får skabt en national standard,” uddyber Johan Frydensberg fra KMD.

Projektet skal danne grundlag for en diskussion om en national standard for IoT i kommunerne, og derfor forventer KMD også, at efterspørgslen efter IoT-infrastruktur vil vokse. Forretningspotentialet er betragteligt.

Involveringen i OS2iot er ikke KMD’s eneste satsning på IoT. It-virksomheden står nemlig også bag et projekt med intelligente skraldespande i Gladsaxe Kommune, hvor man siden 2016 har reduceret forbruget af tid, transportkilometer og plasticposer med op til 75%.

KMD’s japanske ejer NEC har gennem mange år bidraget med open source-software til EU’s mange teknologiprojekter, der understøtter Smart Cities. NEC er også partner i organisationen Fiware, som er involveret i projektet og bygger på europæiske standarder for Smart Cities.

Om OS2iot og GovTech Midtjylland

Bag OS2iot står Erhvervsstyrelsen, OS2 Offentligt Digitalt Fællesskab og Region Hovedstaden. It-virksomheden KMD er blevet valgt af GovTech Midtjylland til at stå for driften af projektet, som ifølge partnerne bag kan sætte en national standard for kommunernes anvendelse af IoT. Aarhus Kommune er i regi af GovTech Midtjylland gået forrest i etableringen af samarbejdet, og resten af GovTech Midtjyllands 16 medlemskommuner samt Region Midtjylland har mulighed for at komme med på kontrakten.

GovTech Midtjylland er et arbejdsfællesskab, der understøtter arbejdet med ny teknologi på tværs af 16 midtjyske kommuner og Region Midtjylland. Fælleskabet har base hos ITK i Aarhus Kommune, hvorfra der arbejdes med fælles projekter og initiativer der øger udnyttelsen af ny teknologi hos de deltagende aktører.

KONTAKT KMD'S PRESSEAFDELING

Portræt af Kristoffer Østergaard Kristensen

Kristoffer Østergaard Kristensen

Pressechef