Årsrapport fra KMD indfrier forventninger med positive tal og en sund forretning

KMD kuglepenne

KMD A/S offentliggør i dag sin årsrapport for finansåret 2020, hvor der ligesom sidste år står sorte tal på bundlinjen. Regnskabet viser som forventet et fald i omsætningen, men resultatet er tilfredsstillende set i lyset af KMD’s omfattende transformation.

Finansåret 2020/21 har for mange virksomheder været markant anderledes end forventet, da Coronakrisen ændrede spillepladen for alle brancher. For KMD har der dog ikke været store afvigelser fra det forventede. It-koncernen er midt i en stor transformation baseret på en grundlæggende omlægning af forretningen.

”Det er et vilkår under den transformation, vi står i, at dele af KMD’s forretning udfases og skal erstattes af kompenserende vækst på nye markeder. Det er ikke en omstilling, vi kan gennemføre over natten. Derfor er jeg tilfreds med regnskabet og det resultat, vi lander på. Det følger de forventninger, vi havde, og vi er på rette kurs,” siger KMD’s økonomidirektør (CFO) Jannich Lund.

Sammenlignet med sidste år er der både et fald på top- og bundlinjen af regnskabet, men mellemregningerne er vigtige.

Faldet på toplinjen udgør cirka 0,5 mia. kr. og skyldes først og fremmest, at en række gamle kontrakter er udløbet. Det er som forventet i den strategiske transformation, som it-virksomheden er i gang med. Det er lykkedes KMD at tilpasse organisationen løbende og reducere omkostninger på tværs af forretningsområder.

Når slutresultatet før skat i 2020 viser et markant mindre overskud end sidste regnskabsår, skyldes det først og fremmest negativ påvirkning af en nedskrivning på 178 mio. kr. i færdiggjorte udviklingsprojekter som følge af ændrede prioriteringer fra NEC og KMD. Med omprioriteringen har KMD og NEC skabt et godt fælles udgangspunkt for den løbende forretningsudvikling og vækstambitionerne.

Forventninger til 2021

KMD vurderer, at der er god grund til at fastholde optimismen under den lange transformation, som KMD gennemgår.

”Vi er på rette kurs og foretager de fornuftige beslutninger, som lønner sig på den lange bane. KMD har betydelige ambitioner om at vokse, og vi er tilfredse med de aktiviteter, der er i gang for at komme tilbage på vækstsporet på et bæredygtigt grundlag. Vi arbejder sammen med NEC om at bryde igennem internationalt og udnytte vores kompetencer i samspil med vores ejere. Især to spor viser særligt potentiale i den vækststrategi, som vil præge den kommende periode i KMD – nemlig digitalisering af offentlige løsninger og finanssektoren,” fortæller Jannich Lund.

KMD forventer en forsigtig fremgang i regnskabsåret 2021/22, hvor de strategiske fokusområder fortsat bliver produktudvikling, salg og support af software, men økonomidirektøren understreger, at regnskabet også næste år bliver præget af frafaldet af store legacykontrakter.

Hovedpunkter i årsregnskabet for KMD A/S i 2020

• Resultatet før skat var i 2020 et overskud på cirka 2,9 mio. kr.
• Omsætningen i 2020 udgjorde cirka 4,3 mia. kr. mod cirka 4,8 mia. kr. i 2019.
• Resultatet i 2020 er negativt påvirket af en nedskrivning på ca. 178 mio. kr.

Læs hele årsrapporten her

KONTAKT KMD'S PRESSEAFDELING

Portræt af Kristoffer Østergaard Kristensen

Kristoffer Østergaard Kristensen

Pressechef