Årsregnskab: Milepæle nået for KMD

ATP vil fortsætte driften i KMD-skyen

Med årsregnskabet 2015 passerer KMD for første gang 5. mia. i omsætning og leverer samtidig det største overskud i virksomhedens historie. I tråd med vækststrategien "KMD på flere markeder" har året blandt andet budt på flere betydelige opkøb. KMD's internationale ambitioner var afsættet for den første større internationale investering til dato med overtagelsen af den skandinaviske it-virksomhed Banqsoft.

KMD kom ud af 2015 med et særdeles flot resultat og til trods for, at koncernen opererer i et stærkt konkurrencepræget marked, vækster KMD fortsat og leverer det bedste resultat i virksomhedens historie. Koncernens omsætning steg således med syv procent, mens EBITDA steg med 12 procent.

Hent KMD årsregnskab 2015

KMD hæfter sig især ved følgende i 2015:

KMD er i fortsat vækst: KMD er på en fortsat vækstkurve og vokser både i omsætning og EBITDA. KMD-koncernens omsætning steg i 2015 med 7 pct. fra 4.813 mio. kr. til 5.151 mio. kr. Den organiske vækst i perioden udgjorde 4 pct. EBITDA korrigeret for engangsposter steg med 12 pct. fra 956 mio. kr. i 2014 til 1.066 mio. kr. i 2015.
KMD vinder terræn på nye markeder: Som en del af vækststrategien satser KMD på at etablere sig endnu stærkere på markedet inden for it-løsninger til erhvervslivet og statssegmentet. Satsningen har allerede båret frugt, og bl.a. har KMD via strategiske opkøb styrket positionen inden for software til den finansielle sektor samtidig med, at virksomheden øger omsætningen på statsmarkedet.
KMD investerer i fremtidig vækst: KMD har i 2015 foretaget betydeligere investeringer i fremtidig vækst – også uden for Danmarks grænser. Koncernen har opkøbt en lang række virksomheder og samtidig investeres der i produktudvikling, der skal styrke virksomhedens service inden for bl.a. sikkerhed, sundhedssektoren og undervisningsområdet.
Konkurrenceudsættelsen af KMD’s tidligere kommunale monopolområder er i det store og hele gennemført: KMD har vundet en pæn del af opgaverne og er stadig den største og bredeste leverandør til det kommunale marked.

- KMD kommer særdeles fornuftigt ud af 2015. Det er meget tilfredsstillende, at vi formår at løfte omsætningen samtidig med, at vi leverer et solidt resultat på bunden. Vi har hele vejen rundt i virksomheden formået at løfte forretningen med mange af vores eksisterende kunder, og samtidig har vi tiltrukket en pæn vifte af nye kunder. Kombineret med en sund tilgang til omkostninger giver det et samlet godt billede, siger Eva Berneke, adm. direktør i KMD.

KMD styrker position inden for finansiel software

KMD har fortsat ambitioner om at vokse og arbejder efter vækststrategien "KMD på flere markeder". Ud over at arbejde på at skabe organisk vækst har KMD i 2015 fortsat tilført kunder, produkter og kompetencer gennem vigtige opkøb.

KMD's internationale ambitioner materialiserede i den danske it-koncerns første større internationale investering. KMD købte i 2015 den norske it-koncern Banqsoft AS, der beskæftiger sig med software til den finansielle sektor. Ud over et internationalt snit har opkøbet også strategisk betydning for KMD's vækstambitioner i det finansielle segment.

Sidst på året indgik KMD aftale om at overtage it-virksomheden Edlund, der er førende i Danmark inden for softwareudvikling til liv- og pensionsselskaber.

– For KMD har året på flere områder været en milepæl. Vi tog det første større internationale skridt, og samlet set har vi foretaget to betydelige opkøb inden for det finansielle segment, som vi har ambitioner om at vokse indenfor. KMD's betydelige erfaring med virksomhedskritiske softwareløsninger, datasikkerhed og håndtering af store datamængder er et godt strategisk match med den finansielle sektor, forklarer Eva Berneke.

Investeringer i fremtidig vækst

KMD fortsatte i 2015 med at investere i ny forretning på flere områder. KMD købte it-sikkerhedsfirmaet Neupart, og it-virksomheden Avaleo kom til for at styrke KMD's forretning på sundhedsområdet.

- Vi har gennem længere tid lagt os i selen for at skabe ny forretning for koncernen. Vores opbygning af et Security Analytics Center i 2014 følger vi blandt andet op med opkøbet af Neupart, som styrker os inden for strategi på sikkerhedsområdet. Avaleo giver os ny teknologi og kunder på omsorgsområdet, som vi også ser som et godt vækstområde for koncernen, siger Eva Berneke.

Ud over opkøb har KMD også haft flere betydelige aktiviteter i forhold til kundeaftaler og produktlanceringer.

En af årets største aftaler i det statslige segment omhandlede it-understøttelsen af dokumenthåndtering i Forsvaret. KMD skal stå for drift og applikations-håndtering samt videreudvikling af Forsvarets Koncernfælles Elektroniske Sags- og Dokument-håndteringssystem (KESDH).

- Vi er glade for, at KMD i et yderst konkurrencepræget marked står stærkt, når det handler om at tiltrække nogle af de største opgaver i sektoren. Vi har fortsat områder, hvor vi kan forbedre os, men jeg ser positivt på vores evne til at realisere vores ambitioner fremadrettet. KMD’s medarbejdere er dygtige, og vi er som organisation i stand til at flytte os med kunderne og markedet, siger Eva Berneke.

KMD stadig stærk aktør på kommunemarkedet

Som i de forrige år fik KMD også i 2015 opgaver i forbindelse med KOMBIT-udbuddene. KMD skal i de kommende år stå for udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af Kommunernes Sygedagpenge (KSD), der skal erstatte KMD Dagpenge.

I 2015 indgik Udbetaling Danmark og KMD to væsentlige aftaler. KMD skal fortsat stå for beregning og udbetaling af danskernes folkepension og førtidspension. Det bliver ligeledes KMD, der skal levere den nye debitorløsning til Udbetaling Danmark.

- Vi er ved at være ved vejs ende, når det handler om konkurrenceudsættelsen af vores tidligere monopolområder. Vi er stolte og glade for, at vi fortsat har en betydelig rolle på markedet. Vi ser frem til at gå i gang med leverancerne på de konkrete opgaver og generelt til at fortsætte digitaliseringsarbejdet til gavn for myndighederne og borgerne, siger Eva Berneke.

Om KMD

KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD’s forretning udspringer af egen softwareudvikling. I over 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Systemerne håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD’s softwaresystemer i omegnen 400 mia. kroner. Det svarer til mere end 20 % af Danmarks BNP. KMD’s softwaresystemer håndterer også så forskellige områder som administration af skoler og forsyningsvirksomheder til afholdelse af folketingsvalg i Danmark. KMD koncernen har en årlig omsætning på godt fem milliarder danske kroner og har omkring 3.200 ansatte. KMD er ejet af Advent International og Sampension. Læs mere på www.kmd.dk

Kontaktinformation

KMD, kommunikationschef Christoffer Hellmann, telefon +45 4460 1809, mobil +45 2529 1784, che@kmd.dk, Twitter: @Chris_Hellmann