Årsregnskab: Fortsat vækst for KMD

skilt

KMD-koncernen har i 2017 fortsat sit vækstspor og øget toplinjen. KMD-koncernens omsætning steg i 2017 til 5,6 mia. kr. Ambitionerne i KMD’s strategi, ”KMD på flere markeder”, blev tilfredsstillende realiseret i 2017 med en vækst i statssegmentet på 7% og en vækst i erhvervssegmentet på 15%. I det kommunale segment holder KMD forretningen på lige over niveauet for 2016. Driftsindtjeningen (EBITDA før særlige poster) fortsætter med at se fornuftig ud trods et mindre fald i forhold til 2016. Året bød også på yderligere investeringer og initiativer, der styrker KMD’s konkurrenceevne.

KMD-koncernen fortsatte i 2017 sit arbejde med at styrke og forbedre den strategiske position i de forskellige forretningssegmenter. 

  • KMD’s toplinje løftes igen: KMD-koncernens omsætning steg i 2017 til 5,6 mia. kr. Stigningen udgjorde 6% eller 308 mio. kr. I det eksisterende marked anses omsætningsudviklingen som tilfredsstillende. Driftsindtjeningen (EBITDA før særlige poster) faldt en anelse i forhold til 2016. Driftsindtjeningen udgjorde 1.077 mio. kr. i 2017 og 1.102 mio. kr. i 2016. Baggrunden for det mindre fald er omkostninger forbundet med færdiggørelse af større projekter.

  • KMD vokser i stats- og erhvervssegmentet: Forretningssegmentet Erhverv udgør i dag 27% af omsætningen i KMD-koncernen. KMD havde en omsætning på 1.545 mio. kr. i erhvervssegmentet i 2017, hvilket var en vækst på 15%. I 2017 havde KMD en omsætning på 1.083 mio. kr. i statssegmentet, hvilket var en vækst på 7% i forhold til 2016. Segmentet udgør i dag 19% af omsætningen. I det kommunale segment holder KMD med en omsætning på 3 mia. kr. i 2017 forretningen lige over niveauet for 2016.

  • KMD’s strategiske investeringer fortsætter: Strategien "KMD på flere markeder" er KMD’s pejlemærke for investeringer. Ud over investeringer i egen produktudvikling fortsatte KMD også i 2017 sin opkøbsstrategi, der skal være med til at udvikle KMD-koncernen. Tilkøbet af In2media group, som er blevet omdøbt til Charlie Tango, løfter KMD’s forretning inden for digital forretningsudvikling, design og kundeoplevelser.

- Vi er tilfredse med, at KMD fortsat formår at løfte toplinjen. Det er både organisk såvel som via opkøb. Vores driftsindtjening er fortsat fornuftig, men det er mindre tilfredsstillende, at den falder en smule i forhold til 2016. Den primære årsag er, at vi i 2017 har set en håndfuld større it-projekter, som ikke har fulgt den fastlagte kurs, hvilket har medført ekstra omkostninger, forklarer Eva Berneke, adm. direktør i KMD.

På linje med 2016 kommer KMD ud af året med et negativt nettoresultat. Det negative resultat er som i 2016 primært regnskabsteknisk og skyldes afskrivninger og amortiseringer på købsprisallokeringer.

KMD følger den strategiske kurs

KMD driver forretningen efter vækststrategien mod 2022, "KMD på flere markeder". KMD’s strategi indebærer en fastholdelse af den nuværende stærke markedsposition i de danske kommuner såvel som en øget markedsandel inden for software til private virksomheder og statslige institutioner på tværs af det nordiske marked.

- Det er positivt, at vi kan konstatere, at KMD’s forretning med staten og erhvervslivet vokser. Vi vil gerne vokse yderligere i kommunerne, men det er klart, at forretningen uden for vores historisk stærke tilstedeværelse i kommunesegmentet er utrolig vigtig for den strategiske transformation, som KMD er gennem i disse år, siger Eva Berneke. Hun fortsætter: 

- Med vores nordiske ambitioner er det også glædeligt, at vores norske dattervirksomhed, Banqsoft, klarer sig godt. I 2017 har den præsteret en omsætningsvækst på ca. 20%. Banqsoft har udviklet sig fra alene at fokusere på software til asset financing til at kunne levere bankløsninger for nye banker på tværs af landegrænser med en meget kort ”time-to-market”. Det er der ingen af vores konkurrenter i Skandinavien, der kan matche. På den baggrund har Banqsoft med sin stærke produktportefølje tiltrukket mange spændende kunder i løbet af 2017, fortæller Eva Berneke.

Blandt de nye Banqsoft-kunder er bank- og forsikringsvirksomheden Lähitapiola i Finland, den finske afdeling af den norske bank Instabank og Optin Bank i Norge.

Opkøbsstrategi fortsættes

Som en del af strategien foretages hvert år investeringer i egen produktudvikling, som suppleres af relevante opkøb. I 2017 blev markedspositionen blandt andet styrket af opkøbet af In2media group, der efterfølgende er blevet omdøbt til Charlie Tango. 

- Charlie Tango har tilført KMD-koncernen teknologiske, digitale og kreative kompetencer, der imødekommer den stigende efterspørgsel efter digital transformation. Charlie Tangos kompetencer og ydelser kan bruges i alle vores danske kundesegmenter, og de har også et nordisk potentiale. Vi har store forventninger til, at de kan være med til at løfte vores tilbud til kunderne på tværs af koncernen, siger Eva Berneke.

Hent årsrapporten

Du kan hente årsregnskabet for KMD Holding 2017 her

Om KMD

KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD's forretning udspringer af egen softwareudvikling. I mere end 45 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Herudover har KMD-koncernen dattervirksomheder i Norge, Sverige, Finland og Polen. KMD’s systemer håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD's softwaresystemer i omegnen af 400 mia. kr. Det svarer til cirka end 20% af Danmarks BNP. KMD's softwaresystemer håndterer også så forskellige områder som it-understøttelse af folkeskolen og forsyningsvirksomheder samt afholdelse af folketingsvalg i Danmark. KMD-koncernen har en årlig omsætning på godt 5,6 mia. kr. og har omkring 3.500 ansatte. KMD er ejet af Advent International og Sampension. Læs mere på www.kmd.dk

Kontaktinformation

KMD, kommunikationschef Christoffer Hellmann, mobil (+45) 25 29 17 84, che@kmd.dk