Agder Energi og KMD vil hjælpe med at øge fleksibiliteten på de nordiske energimarkeder gennem partnerskabsaftale

Vindmøller i havet

En ny partnerskabsaftale mellem KMD og den norske energivirksomhed Agder Energi skal imødekomme den stigende kompleksitet på energimarkedet og større krav om fleksibilitet i elnettet. Med partnerskabsaftalen vil KMD og Agder Energi levere teknologiske platforme til effektivt at optimere elnettet og bl.a. varmesystemer, kølesystemer, pumper og elbiler, som bruger meget energi.

Vedvarende energi står højt på dagsordenen, når det gælder den grønne omstilling. EU har opstillet ambitiøse klimamål, som bl.a. forudsætter et skift fra konventionel til vedvarende energi, og i Danmark har vi et mål om, at 100 % af elektriciteten skal komme fra vedvarende energikilder. Alle elmålere i landet er for nylig blevet fjernaflæste målere.

Mens vi arbejder på omstillingen til vedvarende energi, ser vi også en stigning i forbruget med ændrede forbrugsmønstre forårsaget af eksempelvis elektrificering af bilparken. I kombination med øget afhængighed af vejret til produktion af elektricitet stiller de nye forbrugsmønstre massive krav til infrastrukturen og de underliggende it-systemer.

KMD og Agder Energi leverer it-løsninger, der kan hjælpe med at navigere i disse udfordringer for både netoperatører og fleksibilitetsudbydere. For netoperatører vil den fælles løsning hjælpe med overvågning, herunder belastningsstyring, investeringsplanlægning, prognoser og netanalyse, der giver et samlet overblik over tilgængelig fleksibilitet i operatørens net. Derudover hjælper platformen forskellige typer af forbrugere af energi (fleksibilitetsudbydere) med at tilkoble deres respektive energiforbrugende enheder til markedspladsen og giver dermed individuelle energiforbrugende enheder incitament til at bidrage med at balancere og optimere elnettet.

Agder Energi har arbejdet på at udvikle nye fleksibilitetsløsninger og -services i mere end ti år. Ambitionen er at optimere energisystemer tæt på realtid.

"Ny teknologi og innovation er grundlaget for smartere, mere bæredygtig og mere effektiv produktion, distribution og forbrug af energi. Fleksibilitet er nøglen til overgangen fra et energisystem baseret på fossile brændstoffer til et system, der er afhængigt af variabel vedvarende produktion. Agder Energi har udviklet platforme og tjenester til styring af fleksibilitet. Partnerskabet med KMD er baseret på en fælles forståelse af, hvordan platformens økosystemer udvikler sig, og vi supplerer hinanden ideelt,” siger Rune Hogga, chef for Agder Energi Fleksibilitet.

Fleksibilitet baner vejen for bæredygtig energi

Løsningerne er gennemtestede og i drift i både Norge og Sverige, og effekten af at udnytte fleksibiliteten til at skabe balance i nettet begynder at vise sig. At være i stand til at indarbejde en større mængde fleksibilitet for at balancere elnettet vil hjælpe både operatører og store energiforbrugere. Projekterne i Norge og Sverige har vist, at det kan udsætte omkostningstunge investeringer i infrastruktur og øge nettets modstandsdygtighed, når elselskaberne kan facilitere en mere fleksibel netdrift.

"De fleksibilitetsløsninger, der er indsamlet på en fælles platform via dette partnerskab, giver os mulighed for at hjælpe elnetoperatører og forbrugere med at udnytte potentialet i at matche forbrugsmønstre med forsyningen og kapaciteten i nettet. Dette vil bidrage til at øge mængden af vedvarende energi i systemet og sikre fleksibilitet i efterspørgslen," siger Benjamin Nørby, Head of Industry Sales, Industry Sales hos KMD.

Partnerskabet styrker KMD's position på energimarkedet og hjælper Danmark på vej gennem en vigtig transformation.

"Partnerskabet styrker overgangen til et mere bæredygtigt energisystem. Desuden vil partnerskabet styrke vores position på markedet ved at give den danske energisektor innovative datadrevne løsninger, der fremmer bæredygtig adfærd," siger Merete Søby, der er direktør for Data Driven Solutions og øverste ansvarlige for erhvervsmarkedet i KMD.

En af de væsentligste forcer i det strategiske partnerskab mellem KMD og Agder Energi er kombinationen af ekspertiser. Agder Energi er et integreret forsyningsselskab med indgående viden om og forståelse for netdrift, mens KMD er en af de største it-virksomheder i Danmark med kapaciteter og erfaring med udvikling, implementering og skalering af it-platforme i energisektoren.

Om Agder Energi

Agder Energi er producent, leder, distributør og forhandler af elektricitet, der betjener norske privatkunder og internationale virksomheder. Agder Energi er fra sine 49 helejede og delvist ejede kraftværker i det sydlige Norge en norsk energikoncern, der leverer ren energi til samfundet og er aktivt involveret i udviklingen af fremtidens vedvarende energiløsninger. Agder Energi har sammen med sine avancerede partnere udviklet teknologier til fleksibilitet. Gennem Enfo (100 % ejet) og markedspladsen Nodes (50 % ejerskab) sigter Agder Energi mod at optimere energisystemet tæt på realtid. Agder Energi har omkring 1.000 ansatte og en årlig omsætning på NOK 14 mia. Majoritetsaktionærerne er de 25 kommuner i Agder Amt, der tilsammen ejer 54,475 procent. Statkraft Holding AS ejer de resterende 45,525 procent af aktierne.

Om KMD

KMD hører til blandt de største danske it-virksomheder og udvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark samt udvalgte segmenter i Skandinavien. KMD-koncernen har dattervirksomheder i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Polen. KMD har over 1.500 danske og internationale kunder fra den offentlige og private sektor, heraf cirka 800 danske og udenlandske virksomheder. KMD-koncernen har en årlig omsætning på omkring 5,4 mia. kr. og mere end 3.000 ansatte. KMD er et datterselskab af NEC Corporation, der er globalt førende inden for integration af it- og netværksteknologier. Læs mere på kmd.dk.

KONTAKT KMD'S PRESSEAFDELING

Portræt af Kristoffer Østergaard Kristensen

Kristoffer Østergaard Kristensen

Pressechef