Danske IT-folk hjælper IT-flygtninge i job

ATP vil fortsætte driften i KMD-skyen

I løbet af de næste seks måneder skal ansatte fra it-virksomheden KMD i Aalborg hjælpe 16 højtuddannede flygtninge nærmere et job. Hver flygtning får en KMD-mentor, som skal hjælpe dem med at komme helt tæt på det danske arbejdsmarked. Med mentorordningen håber KMD, Røde Kors og Aalborg Kommune, at man kan få flyttet flygtninge med højere uddannelser hurtigt ud i konkrete jobs til gavn for dem selv og samfundet.

KMD slog sammen med Røde Kors torsdag eftermiddag i Aalborg dørene op for 16 højuddannede flygtninge fra Syrien og Eritrea, som alle ønsker en fast tilknytning til det danske arbejdsmarked.

Hver flygtning får en KMD-mentor, som skal hjælpe dem med at komme helt tæt på det danske arbejdsmarked. Fælles for dem alle er, at de har længere uddannelser fra hjemlandet, der spænder fra it-ingeniører til økonomer. Programmet er et samarbejde mellem Røde Kors, KMD og Aalborg Kommune, som i fællesskab vil skabe muligheder for nogle af de mange flygtninge, der kommer til Danmark.

- Danmark står overfor en kolossal opgave med at tage imod og integrere de mange flygtninge, som er kommet til Danmark de sidste mange måneder. Samtidig har vi som stor dansk virksomhed et ansvar for at bidrage til integrationen ved at skabe jobs og ved at hjælpe flygtninge med at blive introduceret til det danske arbejdsmarked, siger direktør i KMD Helle Huss, som selv er en af de 16 KMD-medarbejdere, som skal agere mentor for en flygtning.

- It-branchen i Danmark mangler også på en række områder dygtige folk, og vi ser det som en god mulighed for at tiltrække nye spændende medarbejdere til KMD, hvis de rette kompetencer og karrieremuligheder er til stede, uddyber Helle Huss.

Mentorerne fra KMD skal hjælpe flygtningene med at forstå og komme tættere på det danske arbejdsmarked. Det drejer sig konkret om hjælp til ansøgninger og CV, men også de uformelle ting som omgangstonen, frokostordninger, kaffemøder og dialog med lederen.

Aalborg Kommune og Røde Kors: Masser af muligheder i mentorskaber

Udover en mentor fra KMD får hver af de 16 flygtninge en frivillig mentor fra Røde Kors, som skal danne bro til det lokale foreningsliv mv.

- Der er ingen tvivl om, at for den enkelte flygtning er det en stor hjælp at blive introduceret til det danske arbejdsmarked gennem ordninger som denne her. Det er rigtig godt, at virksomheder som KMD tager del i ansvaret og hjælper med at få flygtningene integreret på arbejdsmarkedet. Vi ved fra vores øvrige arbejde, at frivillige mentorer kan være en meget vigtig faktor i forhold til at sikre effektiv integration, siger Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors.

Sammen med Røde Kors og KMD står også Aalborg Kommune som har det formelle ansvar for at sikre integrationen af flygtningene og deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Aalborg er den kommune i landet, som i 2016 skal modtage flest flygtninge – over 600 – og derfor ser man meget positivt på initiativer som det, KMD og Dansk Røde Kors har etableret.

- Det er altafgørende for integrationen, at flygtningene hurtigst muligt kommer i gang med arbejdsmarkedet. Det kan være svært at få foden indenfor, når man ikke kender det danske arbejdsmarked og de formelle og uformelle spilleregler. Derfor giver det rigtig god mening, når virksomheder som KMD og organisationer som Dansk Røde Kors træder til og skaber den forbindelse. Det hjælper både flygtningene, kommunen og i sidste ende også virksomhederne selv, siger Borgmester i Aalborg Thomas Kastrup-Larsen.

Fakta om projektet

KMD og Røde Kors stiller hver en mentor til rådighed for en flygtning. KMD-mentorerne skal sørge for at introducere flygtningene til det danske arbejdsmarked og hjælpe med netværk, CV og ansøgninger samt introduktion til en dansk arbejdsplads – både det formelle og det uformelle.
Aalborg Kommune har identificeret flygtningene ud fra kriterier som sprogkundskaber, uddannelse og arbejdsmarkedsparathed. Som udgangspunkt er der lagt vægt på, at flygtningene, hvis muligt, har en baggrund i it, da det gør det nemmere at relatere til de konkrete arbejdssituationer i KMD samt at aktivere netværk indenfor samme branche.

Flygtningene er ikke lovet job eller praktik i KMD, men opstår der åbenlyse sammenfald mellem kompetencer og karrieremuligheder i KMD vil det blive forfulgt.

Om KMD

KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD’s forretning udspringer af egen softwareudvikling. I over 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Systemerne håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD’s softwaresystemer i omegnen 400 mia. kroner. Det svarer til mere end 20 % af Danmarks BNP. KMD’s softwaresystemer håndterer også så forskellige områder som administration af skoler og forsyningsvirksomheder til afholdelse af folketingsvalg i Danmark. KMD koncernen har en årlig omsætning på knap fem milliarder danske kroner og har omkring 3.200 ansatte. Læs mere på www.kmd.dk

Kontaktinformation

KMD, kommunikationschef Christoffer Hellmann, telefon +45 4460 1809, mobil +45 2529 1784, che@kmd.dk, Twitter: @Chris_Hellmann
Røde Kors, kommunikationschef Klaus Nørskov, telefon +45 2724 5890, klnrs@rodekors.dk