Ny rapport: Danskerne ser positivt på ansigtsgenkendelse til bekæmpelse af kriminalitet

Kvinde benytter ansigtsgenkendelse på telefon

Ny rapport fra KMD Analyse har undersøgt danskernes kendskab, erfaringer, holdninger og syn på fremtiden for udbredelsen af ansigtsgenkendelsesteknologi. Undersøgelsen viser, at den danske befolkning har et bredt kendskab til ansigtsgenkendelse, og at mange har en forventning om, at teknologien bliver mere udbredt særligt i forbindelse med myndighedernes bekæmpelse og forebyggelse af kriminalitet.

Hvor står den danske befolkning i debatten om anvendelsen af ansigtsgenkendelse? Det spørgsmål har KMD Analyse forsøgt at besvare gennem en ny undersøgelse af den danske befolknings kendskab til ansigtsgenkendelse, og hvad man ifølge respondenterne kan, vil og må bruge ansigtsgenkendelse til.

Undersøgelsen viser, at den danske befolkning har et bredt kendskab til ansigtsgenkendelse som teknologi. Hele 94 pct. af danskerne har hørt om ansigtsgenkendelsesteknologien, og cirka halvdelen af de adspurgte har selv været i en situation, hvor ansigtsgenkendelse har været anvendt. Samtidig forventer størstedelen af de adspurgte, at ansigtsgenkendelse vil være udbredt i samfundet inden for 5-15 år særligt i forbindelse med politiets og domstolenes arbejde:

"I Danmark har vi været gode til at tage nye teknologier til os. Tænk på NemID, Dankortet, Rejsekortet eller for den sags skyld CPR-nummeret. Ansigtsgenkendelse giver nye muligheder for at gøre ting bedre og nemmere - både når vi taler om bekvemmelighed for brugeren og for at løse myndighedernes samfundsopgave mere effektivt. Rapporten viser nemlig også, at danskere generelt har større tillid til ansigtsgenkendelse, når det bruges til at løfte en vigtig samfundsopgave som at styrke og kvalificere politiets efterforskning og bekæmpelse af kriminalitet i samfundet," siger Hans Jayatissa, der er teknologidirektør i KMD.

Undersøgelsen viser også, at en stor del af den danske befolkning kan se fordele i ansigtsgenkendelse, men er bekymret for, hvor billeder og videoer opbevares, og hvem der anvender teknologien. Befolkningen er overvejende positive over for ansigtsgenkendelse, når formålet er at bekæmpe kriminalitet. Når teknologien bruges til at mindske køer og ventetider, f.eks. på offentlige steder, er tilslutningen knap så udtalt. Det understreger ifølge Hans Jayatissa, at jo mere danskerne kender til de forskellige former for anvendelse, jo mere støtter de brugen af teknologien:

"Den danske befolkning har et stort kendskab til ansigtsgenkendelse, men det er også et spørgsmål, der deler befolkningen. Undersøgelsen tyder imidlertid på, at på de områder, hvor respondenterne har kendskab til og erfaring med teknologien, er de ligeledes mere positive stemte over for udviklingen. Derfor er det helt afgørende, når vi taler om ansigtsgenkendelse, at man som borger i Danmark kan have tillid til, at ens data bliver behandlet og beskyttet med de højeste standarder af sikkerhed," siger Hans Jayatissa.

Fakta om rapporten

Analysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, og analysens resultater præsenteres i rapporten. Undersøgelsens population er den danske befolkning, og analysen er baseret på en stikprøve af 2.000 respondenter. Rapporten er udgivet af KMD Analyse som et bidrag til den generelle drøftelse af digitalisering i Danmark. Formålet er at yde et analytisk bidrag til diskussionen om, hvad vi kan, må og ønsker at bruge data til. Fokus for analysen er brugen af billeder af vores ansigter til forskellige formål i dagligdagen og til udførsel af samfundsopgaver.

Om KMD

KMD hører til blandt de største danske it-virksomheder og udvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark samt udvalgte segmenter i Skandinavien. KMD-koncernen har dattervirksomheder i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Polen. KMD har over 1.500 danske og internationale kunder fra den offentlige og private sektor, heraf cirka 800 danske og udenlandske virksomheder. KMD-koncernen har en årlig omsætning på omkring 5,4 mia. kr. og har cirka 3.200 ansatte. KMD er et datterselskab af NEC Corporation, der er globalt førende inden for integration af it- og netværksteknologier.

Om KMD Analyse

KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet tidligere udgivet rapporterne "Smart teknologi i danske hjem", "Ny digital teknologi i kommunerne - kendskab, drivers og barrierer", "Population Health Management - Deling af patientdata" og "Informationssikkerhed i store danske virksomheder".

Læs mere om KMD Analyse og hent rapporterne på kmd.dk/analyse

KONTAKT KMD'S PRESSEAFDELING

Portræt af Kristoffer Østergaard Kristensen

Kristoffer Østergaard Kristensen

Pressechef