Den tyske håndboldklub THW Kiel køber dataværktøj fra dansk it-leverandør

THW Kiel håndbold

Håndboldklubben THW Kiel i Tyskland har indgået en aftale med KMD om en ensartet dataindsamling og -analyse til at understøtte forretningen. Optimering af forretningsgange, videndeling og bedre finansielle processer og overblik er blandt THW Kiels ønsker til den danskudviklede løsning.

En ting er de sportslige resultater, når man har håndboldhold i en nations største liga. Noget andet er, at håndboldklubben skal drives effektivt forretningsmæssigt. Her kan navnlig procesoptimering baseret på automatisering skabe stor værdi.

”Vi har konstateret, at vores sælgere bruger alt for meget af deres tid på interne processer og forretningsdrift frem for at fokusere aktivt på salg. Det er selvsagt ikke optimalt, da sponsorer har en enorm betydning for vores klub som virksomhed. Oplysninger skal eksempelvis videregives manuelt af sælgeren til økonomiafdelingen, markedsføringen, billetsalget og de praktisk ansvarlige. Disse processer er en tidsrøver. Tid, som vores medarbejdere kunne udnytte bedre til andre opgaver,” siger administrationschef Maik Becker fra THW Kiel.

Det er grunden til, at den store tyske håndboldklub THW Kiel netop har underskrevet en aftale med KMD Clubtimiser. I dag arbejder KMD allerede i dag med talentudvikling og dataanalyse af performance for en række forskellige professionelle sportsgrene i Danmark.

Internationalt potentiale i sportsdata

Aftalen med den tyske håndboldklub bygger et internationalt spor oven på KMD’s arbejde med sport og data. Der er en stigende efterspørgsel efter datadrevne indsigter, der kan gavne talentudviklingen og understøtte en veldrevet forretning.

”Aftalen er vigtig for os, da vi her kan udvide samarbejdet med en branche, som vi allerede har indsigt i og erfaring med. KMD Clubtimiser er i forvejen hovedleverandør til flere danske topklubber inden for både ishockey, fodbold og naturligvis håndbold, hvor specielt en aftale med håndboldklubben THW Kiel er med til at understøtte vores internationale planer. Klubberne har behov for fortsat at kunne tiltrække og fastholde sponsorer og pleje deres kunderelationer, og her kan vi med datadrevne indsigter give stor værdi,” udtaler kommerciel sportsdirektør Anders Dahl fra KMD Clubtimiser.

Allerede nu skaber løsningen værdi for professionelle sportsklubber. Torben Nygaard, der er salgschef i den danske superligaklub AGF, melder eksempelvis om, at procesoptimeringen fra KMD Clubtimiser har været medvirkende til, at klubbens nysalg er steget med 40 procent.

I KMD Clubtimiser styres alle klubbens leads, sponsorer, produkter og kontrakter, og processerne i værktøjet er med til at eliminere eventuelle fejl og information, der går tabt. Det gælder ikke mindst, når kontrakter skrives igennem med Clubtimiser-formularen. Samtidig lettes arbejdet med sponsorer og muligheden for at bevise effekten i at aktivere sponsorer. Man kan f.eks. få overblik over, om sponsoraterne er aktiveret – er billetterne scannet, og deltager sponsorerne i netværksarrangementer.

Fakta om værktøjet

KMD Clubtimiser er en Customer Relations Management-software til sportsklubber. Løsningen blev i 2020 en del af KMD.

Med KMD Clubtimiser-licens tilbydes klubben bl.a. strukturering af kunde- og sponsordata, overblik over gentegninger og udsving i salget, overblik over produktsortiment, finansielt indblik i dækningsgrader, kampstyringsfunktioner, styring af LED-bannere og optimering af workflows via automatisering.

KONTAKT KMD'S PRESSEAFDELING

Portræt af Kristoffer Østergaard Kristensen

Kristoffer Østergaard Kristensen

Pressechef