Digital kaffesalon mindsker ensomhed blandt KOL-Patienter i Vallensbæk

ATP vil fortsætte driften i KMD-skyen

I Vallensbæk Kommune bruges online videomøder til at skabe netværk mellem borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), der ellers ofte isoleres i eget hjem. Nu mødes de i en digital kaffesalon, hvor iltapparater, kørestole og gangbesvær ikke er en hindring for at være med. Kaffesalonen er bygget på en digital borgerplatform udviklet af den danske it-virksomhed KMD. 10 borgere med KOL har indtil videre deltaget i de ugentlige videomøder. Næste skridt er at få udbredt initiativet til hjemmeplejen.

Med opbakning fra det kommunale social- og sundhedsudvalg har Vallensbæk Kommune siden januar 2016 brugt den digitale borgerplatform KMD Viva som afsæt for en digital kaffesalon. Her mødes borgere med KOL en gang om ugen for at få en kop kaffe og en sludder med andre ligesindede. Kaffen skal de dog selv sørge for, da møderne foregår hjemmefra på en iPad.

Siden januar, hvor projektet startede, har ti borgere hver uge siddet med på Den Digitale Kaffesalon. Projektet evalueres endeligt til efteråret, men allerede nu er erfaringerne så positive, at man overvejer at udvide initiativet til andre områder i kommunen.

Helena Flodin Skovgaard, projektkonsulent i Center for Sundhed, Kultur og Fritid hos Vallensbæk Kommune, er ansvarlig for Den Digitale Kaffesalon, der finder sted hver tirsdag og torsdag eftermiddag.

- Vi har valgt at oprette kaffesalonen for at forbygge ensomhed. Mange af de her borgere føler sig isolerede i deres eget hjem. KOL-borgere er ofte bundet til iltapparater, og har derfor svært ved at komme ud, og det kan være en kamp blot at komme ud til postkassen. De behøver ikke forlade hjemmet, men kan bruge den sparsomme luft i deres lunger til at snakke med hinanden på skærmen, siger Helena Flodin Skovgaard.

Et frirum uden sygdomssnak

Majbritt Snediker bor i Vallensbæk og er KOL-patient. Med kørestol og iltapparat har hun svært ved at komme ud på egen hånd. Hun deltager derfor på Den Digitale Kaffesalon hver tirsdag.

- Det er rart at kunne lære nogle andre mennesker at kende, uden at jeg behøver at komme uden for hjemmet. Når jeg mødes med de andre gør det, at jeg ikke føler mig alene med min sygdom. Vi taler om alt muligt på møderne, både om hvordan vi har det, og om der er nogen af os, der har oplevet noget spændende, siger Majbritt Snediker.

Helena Flodin Skovgaard fra Vallensbæk kommune peger på, at erfaringerne med Den Digitale Kaffesalon har været positive

- Kaffesalonen giver os en indsigt i, hvordan det er for vores borgere at leve med denne sygdom. Samtidigt kan vi spare ressourcer og dermed bruge kræfterne de rigtige steder. Det ville være meget tidskrævende, hvis vi skulle tage ud og tale med hver enkelt borger. Vi har ambitioner om at udbrede kaffesalonen til andre grupper af borgere, eksempelvis til hjemmeplejen og sygeplejen.

Hun tilføjer:

- Vi har tidligere haft en diætist med på kaffesalonen, men vi er blevet klar over, at det særligt er hyggesnakken, de har brug for - et frirum fra sygdommen. For den her gruppe kan det ofte handle for meget om sygdom. Her ved de andre på mødet, at de skal være tålmodige, hvis man for eksempel har svært ved at trække vejret.

Digital borgerplatform bag Den Digitale Kaffesalon

Hos KMD, der står bag KMD Viva, som er platformen bag Den Digitale Kaffesalon, er der glæde over de positive resultater i Vallensbæk Kommune.

- Det er rigtig positivt, at Vallensbæk som den første kommune har valgt at oprette en digital kaffesalon for KOL-patienter. Vi ser et betydeligt potentiale for at skabe digitale møder - ikke kun mellem borgere og fagpersonale, men i lige så høj grad borgerne imellem, som på grund af deres fysiske tilstand tidligere har haft svært ved at indgå i sociale sammenhænge. Det kan for eksempel være online holdtræning eller, som i Vallensbæk, hvor den digitale kaffestue kan være med til at skabe nærhed - selv på afstand. Nu ser vi frem til at hjælpe Vallensbæk med at udbrede videoteknologien til endnu flere områder i kommunen, siger direktør i KMD Mette Kaagaard.

Om Den Digitale Kaffesalon

Den Digitale Kaffesalon er et nyt digitalt koncept i Vallensbæk kommune, hvor borgere med KOL fra eget hjem får mulighed for at indgå i et socialt netværk og snakke sammen med andre, der forstår præmisserne og udfordringerne ved sygdommen. Møderne i Den Digitale Kaffesalon finder sted på en tablet, der understøtter videokonferencer, og borgerne tjekker ind til mødet hjemmefra. Møderne faciliteres af en mødefacilitator fra Center for Sundhed, Kultur og Fritid fra Vallensbæk Kommune.

Om KMD Viva

KMD Viva er en digital internetbaseret platform, der samler alle kommunens digitale serviceydelser til borgeren - fx virtuel genoptræning, online samtaler i forbindelse med KOL, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Platformen giver hver borger en samlet indgang til sine visiterede digitale ydelser og kommunikationen om dem. KMD Viva guider eksempelvis borgeren gennem sine aktiviteter med en kalenderfunktion og beskedservice. Der er også mulighed for videosamtaler, distribution af videoer og indtastning af målinger.

Om KMD

KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD's forretning udspringer af egen softwareudvikling. I over 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Systemerne håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD's softwaresystemer i omegnen 400 mia. kroner. Det svarer til mere end 20 % af Danmarks BNP. KMD's softwaresystemer håndterer også så forskellige områder som administration af skoler og forsyningsvirksomheder til afholdelse af folketingsvalg i Danmark. KMD koncernen har en årlig omsætning på knap fem milliarder danske kroner og har omkring 3.200 ansatte. Læs mere på www.kmd.dk

Kontaktinformation

Vallensbæk Kommune, projektkonsulent Helena Flodin Skovgaard, telefon +45 4797 4122, mobil +45 2478 6186, hefs@vallensbaek.dk

KMD, kommunikationskonsulent Sandra Højby Jensen, telefon +45 4460 6024, mobil +45 4172 7642, sjy@kmd.dk