Folkeafstemning: Fakta om vælgerne og valggeografien

Kvinde stemmer ved valg

I forbindelse med den forestående folkeafstemning den 1. juni har KMD foretaget et dataudtræk, der tegner et billede af vælgerne og valggeografien landet over.

4.261.011 borgere er i KMD's udtræk stemmeberettiget til folkeafstemning onsdag den 1. juni 2022 om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet. Heraf er 2.162.303 kvinder og 2.098.708 er mænd.

Den ældste vælger er 108 år på valgdagen, mens 1.189 vælgere er 100 år eller ældre på valgdagen. En enkelt vælger fylder 100 år på selve valgdagen. 
185 vælgere fylder 18 år på valgdagen og får dermed stemmeret i fødselsdagsgave.

419.735 borgere er førstegangsvælgere siden sidste folkeafstemning i 2015. 
33.390 borgere er førstegangsvælgere siden Kommunal- og Regionsrådsvalget i november 2021.

De fem største valgsteder opgjort på vælgere er: 

 1. Viborg Kommune, Viborg (Viborg Stadion Center), 22.112 vælgere
 2. Herning Kommune, Herning (MCH Herning Kongrescenter), 19.206 vælgere
 3. Greve Kommune, Greve Idrætscenter, 15.688 vælgere
 4. Københavns Kommune, 4. Nord (Skolen på Amagerbro), 14.246 vælgere
 5. Holstebro Kommune, Musikteatret, 13.947 vælgere

De fem mindste valgsteder opgjort på vælgere er: 

 1. Esbjerg Kommune, Mandø, 29 vælgere
 2. Lolland Kommune, Askø, 39 vælgere
 3. Svendborg Kommune, Drejø, 64 vælgere
 4. Christiansø Kommune, Christiansø, 65 vælgere
 5. Odder Kommune, Tunø, 70 vælgere

De fem største valgkommuner opgjort på vælgere er: 

 1. Københavns Kommune, 432.120 vælgere
 2. Aarhus Kommune, 261.704 vælgere
 3. Aalborg Kommune, 167.641 vælgere
 4. Odense Kommune, 152.744 vælgere
 5. Esbjerg Kommune, 85.690 vælgere

De fem mindste valgkommuner opgjort på vælgere er: 

 1. Christiansø Kommune, 65 vælgere
 2. Læsø Kommune, 1.469 vælgere
 3. Fanø Kommune, 2.664 vælgere
 4. Samsø Kommune, 2.926 vælgere
 5. Ærø Kommune, 4.776 vælgere

Se valggeografien og følg resultatfordelingen på valgaftenen på www.kmdvalg.dk

Dataudtrækkene er vedhæftet som Excel-ark. Bemærk, at antallet af vælgere kan rykke sig frem til valgdagen. KMD tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i oplysningerne. Vælgeroplysningerne er baseret på CPR-udtræk foretaget den 17. maj 2022. KMD bedes angivet som kilde ved brug af oplysningerne. 

Vedhæftede filer

Vælgere og afstemningssteder - Folkeafstemning 2022 - presseudtræk

KMD og valg

KMD har siden starten af 1970'erne hjulpet det offentlige med at afholde valg. Inden valget er det KMD, der sørger for, at de valgberettigede danskere får deres valgkort, der bliver lavet valglister og kandidatlister - og på valgaftenen opsamles valgresultaterne i KMD's systemer, hvorefter de sendes videre til danskerne ude i stuerne gennem direkte forbindelser til DR og TV2. Valget følges minutiøst af KMD's valgsupport og tekniske eksperter, der sidder i et større beredskab på valgdagen i hovedkvarteret i Ballerup. På valgaftenen bliver resultaterne løbende offentliggjort på kmdvalg.dk.

Om KMD

KMD hører til blandt de største danske it-virksomheder og udvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark samt udvalgte segmenter i Skandinavien. KMD-koncernen har dattervirksomheder i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Polen. KMD har over 1.500 danske og internationale kunder fra den offentlige og private sektor, heraf cirka 800 danske og udenlandske virksomheder. KMD-koncernen har en årlig omsætning på omkring 4,8 mia. kr. og mere end 3.000 ansatte. KMD er et datterselskab af NEC Corporation, der er globalt førende inden for integration af it- og netværksteknologier. Læs mere på www.kmd.dk.