Folketingsvalg 2019 - Fakta om vælgerne og valggeografi

Valgkort i bunke på bord

KMD er i gang med at gøre klar til valgaftenen til Folketingsvalget d. 5. juni. På den baggrund har KMD opgjort valggeografien og lavet opgørelse over vælgerne. Bemærk, at fakta om vælgerne i flere beregninger baserer på 97 ud af de 98 kommuner, der afholder valget.

Valggeografi og vælgerudtræk opgjort pr. 22. maj. Antallet af vælgere vil rykke sig op mod valgdagen.

KMD tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i oplysningerne. Vælgeroplysninger er baseret på CPR udtræk. 

Data fra Aarhus Kommune er ikke inkluderet i nedenstående medmindre, det er angivet eksplicit. Aarhus Kommune benytter ved valget en anden dataleverandør i forhold til valgudskrivningsopgaven, og der er derfor visse beregninger, vi ikke kan lave for den samlede population af vælgere. 

Aarhus Kommune har i forbindelse med nedenstående information været behjælpsomme med levering af samlede tal til KMD på valggeografien og antallet af vælgere i kommunen. 

Samtlige kommuner benytter KMD som leverandør i forbindelse med selve valgopgørelsen, der foregår på valgdagen og efterfølgende. 

Fakta om valggeografi (inklusive Aarhus Kommune)

Se  samlet oversigt over vælgere og valgsteder i oversigten over valggeografien (Excel)

 • Der er 1.384 valgsteder i alt
 • De 10 mindste kommuner (antal vælgere)

  Christiansø Kommune, 60
  Læsø Kommune, 1.495
  Fanø Kommune 2.635
  Samsø Kommune 2.914
  Ærø kommune 4.894
  Langeland Kommune 10.138
  Dragør Kommune 10.278
  Vallensbæk Kommune 10.656
  Ishøj Kommune 13.735
  Lemvig Kommune 15.260

 • De 10 største kommuner (Antal vælgere)

  Københavns Kommune, 422.110
  Aarhus Kommune, 253.808
  Aalborg Kommune, 163.031
  Odense Kommune, 150.585
  Esbjerg Kommune, 85.899
  Vejle Kommune, 82.026
  Frederiksberg Kommune, 74.264
  Randers Kommune, 73.372
  Viborg Kommune, 70.714
  Silkeborg Kommune, 68.416

 • De 10 mindste afstemningsområder (kommune, afstemningssted, antal vælgere)

  Esbjerg Kommune, Klithus Mandø, 31
  Lolland Kommune, Askø Skole, 46
  Christiansø Kommune, Forsamlingshus Månen, 60
  Svendborg Kommune, Drejø Kro, 66
  Faaborg-Midtfyn Kommune, Damgården, 82
  Faaborg-Midtfyn Kommune, Avernakø Forsamlingshus, 84
  Odder Kommune, Ølykkecentret, 89
  Hedensted Kommune, Hjarnø Forsamlingshus, 91
  Lolland Kommune, Femø Kro og Kursuscenter, 113
  Norddjurs Kommune, Anholt Skole, 114

 • De 10 største afstemningsområder (kommune, afstemningssted, antal vælgere)

  Viborg Kommune, Viborg Stadion Center - HAL 5 & 6, 22.019
  Herning Kommune, Kongrescentret, 19.359
  Aarhus Kommune, Rådhushallen, 15.802
  Københavns Kommune, 4. Nord, 14.432
  Holstebro Kommune, Musikteatret, 14.117
  Aarhus Kommune, Frederiksbjerg Hallerne, 13.768
  Københavns Kommune, 3. Indre By, 12.902
  Københavns Kommune, 2. Nord, 12.845
  Ikast-Brande Kommune, IBF Arena, Sportscenter Ikast, 11.855
  Københavns Kommune, 3. Øst, 11.727

  Følg de enkelte kommuner og valgsteder på valgaftenen via https://www.kmdvalg.dk

 • Antal vælgerne (inklusive Aarhus Kommune)
  4.217.643 borgere er i ifølge Økonomi & Indenrigsministeriet stemmeberettiget til Folketingsvalget.
  Se pressemeddelelse fra Økonomi & Indenrigsministeriet.

Fakta om vælgerne – detaljer (eksklusive Aarhus Kommune)

Det har desværre kun været at muligt at lave nedenstående udtræk på KMD’s vælgeroplysninger, der baserer sig på 97 ud af 98 kommuner.

 • Antal stemmeberettigede er i KMD’s udtræk 3.963.805
 • KMD printer 3.956.007 valgkort

 • Antallet af stemmeberettigede kvinder 2.010.003
 • Antallet af stemmeberettigede mænd 1.953.802

 • Den ældste vælger er 111 år på valgdagen
 • 1.071 vælgere er 100 år eller ældre på valgdagen
 • 1 vælger bliver 100 år på valgdagen
 • 161 vælgere bliver 18 år på valgdagen

Om KMD og valg

KMD har siden starten af 70'erne hjulpet det offentlige med at afholde valg. Inden valget er det KMD, der sørger for, at de valgberettigede danskere får deres valgkort, der bliver lavet valglister og kandidatlister - og på valgaftenen opsamles stemmerne i KMD's systemer, hvorefter de sendes videre til danskerne ude i stuerne gennem direkte forbindelser til DR og TV2. Valget følges minutiøst af KMD's valg-support og tekniske eksperter, der sidder i et større beredskab på valgaftenen i hovedkvarteret i Ballerup.

Om KMD

KMD er den største danske it-virksomhed og udvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark samt udvalgte segmenter i Skandinavien. KMD-koncernen har dattervirksomheder i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Polen. KMD har over 1.500 danske og internationale kunder, herunder over 800 danske og udenlandske virksomheder. KMD-koncernen har en årlig omsætning på godt 5,6 mia. kr. og har cirka 3.200 ansatte. KMD er et datterselskab af NEC Corporation, der er globalt førende inden for integration af it- og netværksteknologier. Læs mere på www.kmd.dk.