Håndteringen af COVID-19 i KMD

skilt

Situationen omkring COVID-19, også kendt som Corona virusset, udvikler sig hele tiden. Hos KMD monitorerer vi situationen løbende og følger de anvisninger, som de relevante myndigheder kommer med. Det er vigtigt for KMD, at vores kunder ikke bliver negativt påvirkede af situationen, og derfor er et Task Force blevet nedsat for at sikre vores forretningskritiske leverancer, og vores medarbejderes sundhed.

På tværs af relevante funktioner i KMD er en Task Force blevet nedsat, som på daglig basis mødes og gennemgår vores politiker, tiltag, kommunikation mv. KMD er endvidere i løbende dialog med vores tekniske samarbejdspartnere og underleverandører om deres tiltag og forholdsregler med henblik på sikring af vores leverancer. Vi kommunikerer også på daglig basis med vores ledere og medarbejdere om, hvilke forholdsregler man skal tage, herunder regler for karantæne, møder og lignende.

Det ligger os på sinde, at vores kunder ikke vil blive negativt påvirket af situationen. Det er vores klare vurdering, at KMD’s kunder kan være trygge ved, at forretningskritiske leverancer kan fortsætte uagtet, at situation skulle forværres, og KMD potentielt kan blive nødt til at iværksætte vores kriseberedskab med fokus på opretholdelse af kritiske leverancer. Indtil videre er vores leverancer ikke påvirket af situationen, men vi kan ikke afvise, at vi i dialog med vores kunder kommer til at udskyde kurser og lignende.

I lyset af den seneste udvikling vil KMD som udgangspunkt ikke indkalde til eller deltage i fysiske møder, medmindre det er absolut nødvendigt. Vi vil i stedet indkalde eller deltage via telefon, Skype eller lignende.

Har du har spørgsmål i forhold til vores leverancer eller andet, skal du kontakte din kontaktperson i KMD.