KMD og IBM indgår strategisk samarbejdsaftale om it-infrastruktur

skilt

It-infrastruktur undergår i disse år en betydelig forandring, hvor områder som cloud, automation, machine learning og sikkerhed får stigende betydning. For at være på forkant med den teknologiske udvikling inden for it-infrastruktur indgår KMD og IBM nu en ny strategisk samarbejdsaftale på området. Et centralt element i aftalen er, at KMD over de næste to år investerer et markant trecifret millionbeløb i at opkvalificere sine tilbud til kunderne inden for it-infrastruktur. Samarbejdsaftalen indebærer endvidere, at KMD samtidig overlader en stor del af den daglige drift af it-infrastrukturområdet til IBM.

Rivende teknologisk udvikling, øgede behov for sikkerhed, globale investeringsprogrammer inden for it-infrastruktur samt egne nordiske ambitioner er centrale elementer i en ny strategisk samarbejdsaftale mellem KMD og IBM. 

KMD er Danmarks største it-virksomhed og investerer hvert år trecifrede millionbeløb i softwareudvikling, som er virksomhedens kerneforretning. Med den nye strategiske samarbejdsaftale understreger KMD også ambitionerne om, at driften af software skal ske på verdensførende og fremtidssikret it-infrastruktur. Den danske it-koncern investerer over de næste to år et trecifret millionbeløb i it-infrastrukturområdet til gavn for virksomhedens kunder nu og fremover.

- Vores offentlige såvel som private kunders forretning er i stigende grad blevet digitale. Anvendelsen af ny teknologi er blevet afgørende, og det smitter af på infrastrukturområdet, som er en forudsætning for eksempelvis at kunne arbejde med områder som Internet of Things, big data og mobility. Derfor investerer vi nu i at kunne udvide både i bredden og i dybden af de services, vi kan tilbyde inden for it-infrastruktur, siger Lars-Henrik Jessen, Executive Vice President og chef for KMD Operations. 

Udvidet udnyttelse af globale investeringer

Som et led i aftalen skal IBM indtil medio 2024 varetage en stor del af den daglige drift af den danske it-koncerns it-infrastruktur. Det indebærer blandt andet drift af servere og netværk. Aftalen er en udbygning af en eksisterende aftale, hvor IBM varetager driften af KMD’s mainframe.

- Udover at vi selv går ud med en markant investering, så betyder den strategiske samarbejdsaftale, at vi generelt via IBM’s investeringsvolumen og skalafordele i højere grad får mulighed for at kunne give vores kunder adgang til de fordele, som den konstante og globale udvikling af teknologi inden for it-infrastruktur bibringer. Det handler blandt andet om at drage større nytte af udviklingen inden for områder som sikkerhed, hybrid cloud og machine learning, hvor IBM har solide produktporteføljer og en stærk udviklingskurve. Aftalen giver os nye muligheder for at imødekomme vores kunders behov i dag, men særligt i årene fremover.

- IBM Services hjælper virksomheder og organisationer i Danmark og internationalt med at flytte til cloud, automatisere processer og digitalisere deres forretning ved at håndtere services og den underliggende infrastruktur på en sikker og integreret måde. Vores it-infrastruktur og cloud-kapacitet vil danne et solidt grundlag for KMD’s forretning, siger Bart Van den Daele, General Manager, Global Technology Services, IBM Europe. 

KMD i udvidet international rolle – men beholder datacentre i kælderen i Danmark

Hos KMD arbejder man både på kundesiden og i den interne softwareudvikling i stigende grad på tværs af landegrænser. 

- KMD har i de seneste år haft stigende forretning uden for Danmark, og vi har betydelige nordiske vækstambitioner. Samtidig er softwareudvikling i dag – ikke kun for KMD, men generelt i branchen – en samarbejdsproces, der foregår mellem flere lande. En udvidet strategisk samarbejdsaftale på driftssiden med en international aktør giver derfor god mening strategisk. Vores styrkeposition er dog fortsat som en lokal aktør, og vi vil fortsætte med at være nordiske kunders softwarehus og teknologirådgiver, siger Lars-Henrik Jessen.

Selv om samarbejdet blandt andet kommer til at inddrage dele af IBM’s internationale set-up, så forbliver danske data i KMD’s danske datacentre. 

Det nye samarbejde mellem KMD og IBM medfører, at omkring 300 KMD-medarbejdere vil overgå til IBM pr. 1. oktober. 

Om KMD

KMD er den største danske it-virksomhed og udvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark samt udvalgte segmenter i Skandinavien. KMD-koncernen har dattervirksomheder i Norge, Sverige, Finland og Polen. KMD har over 1.500 danske og internationale kunder, herunder over 800 danske og udenlandske virksomheder. KMD-koncernen har en årlig omsætning på godt 5,6 mia. kr. og har omkring 3.500 ansatte. KMD er ejet af Advent International og Sampension. Læs mere på www.kmd.dk

Kontaktinformation

KMD, kommunikationschef Christoffer Hellmann, mobil (+45) 25 29 17 84, che@kmd.dk