KMD køber EMT Nordic

KMD køber EMT Nordic

Den danske it-koncern KMD har netop købt den fynske it-virksomhed EMT Nordic, der udvikler software og leverer konsulentydelser inden for energi- og miljøområdet. Opkøbet er en del af KMD’s vækststrategi, hvor software inden for energi-, forsynings- og bygningssektoren er udpeget som et satsningsområde. Samtidig kan opkøbet ses som en yderligere styrkelse af KMD’s enhed i Odense, der i forvejen huser de fleste af KMD’s specialister på området.

KMD har igennem det meste af virksomhedens levetid fra sin enhed i Odense udviklet software til energi- og forsyningsområdet. Sektoren undergår i disse år en rivende udvikling, og KMD har som et led i sin vækststrategi ambitioner om at vokse og styrke sin forretning på området.

Som en udmøntning af ambitionerne har KMD netop købt den fynske it-virksomhed EMT Nordic, der udvikler software og leverer konsulentydelser inden for energi- og miljøområdet.

- Vi er meget glade for aftalen med EMT Nordic. KMD har sat sejl til at vokse inden for software til energi-, forsynings- og bygningssektoren, og EMT passer særdeles godt til vores eksisterende forretning og vores ambitioner. Hele området for energi og bygningsstyring er et særdeles spændende marked, hvor der er voksende krav om effektiv energiudnyttelse. Software og indsamling af data har en stor rolle at spille, og vi ser et betydeligt vækstpotentiale. EMT er yderst stærke på opsamling, analyse og visualisering af forbrugsdata, og deres kompetencer, software og portefølje af kunder supplerer vores på bedste vis, forklarer Hans Henrik Knudsen, vice president i KMD.

Hos EMT Nordic er der glæde over den nye konstellation.

- Vi ser frem til at blive en del af KMD, som jo er en af de helt store aktører i Danmark inden for software til energi- og forsyningsområdet. Vi kan i EMT Nordic bidrage med vores stærke kompetencer inden for indsamling af data og professionel energistyring, ligesom vores løsninger, der anvendes helt ude hos slutkunderne, supplerer KMD’s løsninger rigtig godt. Forsyningsområdet er et af de områder, hvor der både stilles krav om integrerede løsninger, og hvor Internet of Things blomstrer og udvikler sig hurtigt. Det er områder, hvor vi kan være med til at rykke KMD’s forretning yderligere til gavn for de mange kunder, som begge virksomheder har, fortæller Thomas Rasmussen, adm. direktør i EMT Nordic.

Mange forsyningsvirksomheder bruger blandt andet software fra EMT Nordic til opsamling og validering af data fra forbrugsmålere i forbindelse med afregning, udførelse af energistyring eller til at lave analyser og rapportering på energiforbrug.

Stærk fynsk konstellation

EMT Nordic bliver med opkøbet i første omgang et selvstændigt datterselskab i KMD-koncernen. Det er dog planen, at de 20 medarbejdere så hurtigt som muligt skal have plads i KMD’s kontorer på Niels Bohrs Allé.

- KMD har historisk set haft et stærkt kompetencecenter i Odense på forsyningsområdet. For os er det derfor ret fantastisk, at EMT Nordic også holder til i Odense. Det giver en naturlig mulighed for at sætte et endnu stærkere fynsk hold, som kan løfte forretningen yderligere. Vi glæder os til at kunne byde vores nye kolleger velkommen og komme i gang med arbejdet sammen, siger Hans Henrik Knudsen.

Hos KMD arbejder cirka 50 medarbejdere i Odense i forvejen med udvikling af software til forsyningssektoren.

Om EMT Nordic

EMT Nordic leverer softwareprodukter og konsulentydelser inden for energi- og forsyningsområdet. Løsninger, der automatiserer og effektiviserer arbejdsprocesser, og som kan medvirke til at nedbringe energiforbruget og miljøbelastningen i samfundet. Hovedproduktet for EMT Nordic er EnergyKey. Det er et energistyringsprogram, som er udviklet særligt til energi- og miljøområdet. EnergyKey anvendes af forsyningsvirksomheder, private virksomheder og offentlige organisationer til håndtering af centrale forretningsprocesser i tilknytning til energi- og miljødata. Blandt kunderne er HOFOR, AffaldVarme Aarhus, SE, NRGi, Energi Fyn, Fjernvarme Fyn, Danfoss, Københavns Lufthavne, Post Danmark, Region Midtjylland og Odense Kommune. EMT Nordic holder til i Odense og har 20 ansatte. Kapitalfonden Blue Equity har aktiemajoriteten i EMT Nordic.

Om KMD

KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD’s forretning udspringer af egen softwareudvikling. I over 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Systemerne håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD’s softwaresystemer i omegnen af 400 mia. kr. Det svarer til mere end 20 % af Danmarks BNP. KMD’s softwaresystemer håndterer også så forskellige områder som administration af skoler og forsyningsvirksomheder til afholdelse af folketingsvalg i Danmark. KMD koncernen har en årlig omsætning på godt 5 mia. kr. og har omkring 3.200 ansatte. I KMD’s afdeling i Odense arbejder cirka 400 medarbejdere. KMD er ejet af Advent International og Sampension. Læs mere på www.kmd.dk.

Kontaktinformation

KMD, kommunikationschef Christoffer Hellmann, telefon +45 4460 1809, mobil +45 2529 1784, che@kmd.dk, Twitter: @Chris_Hellmann
EMT Nordic, adm. direktør Thomas Rasmussen, telefon +45 5124 5011, tr@emtnordic.com