KMD skaber Danmarks største uddannelseshus med strategisk opkøb

KMD og UVdata underskriver aftale

It-koncernen KMD har netop købt den Aalborg-baserede it-virksomhed UVdata, som hører til blandt de førende danske leverandører inden for it-systemer til undervisningssektoren. UVdata har været ejet af Via Venture Partners og en række af selskabets medarbejdere siden 2013. Opkøbet skærper KMD's softwareportefølje på uddannelsesområdet samt tilfører en række nye stærke kompetencer og kunder. Aftalen styrker endvidere KMD's planer om at udvide digitaliseringen af uddannelsesområdet i Danmark samt ambitionerne om at komme ud over Danmarks grænser.

KMD har traditionelt stået stærkt inden for administrative systemer til institutions- og skoleområdet og har gennem en årrække opbygget en bredere tilstedeværelse i markedet, senest inden for digitale læringsplatforme. It-understøttelse af institutions- og uddannelsesområdet er et strategisk indsatsområde for KMD.

KMD har netop erhvervet den Aalborg-baserede it-virksomhed UVdata, som hører til blandt de førende danske leverandører inden for softwareudvikling til uddannelsessektoren. UVdata bliver en integreret del af KMD's uddannelsesforretning, og KMD overtager med købet UVdatas portefølje af produkter, kunder og partnere.

- Det er en glædelig dag for KMD. Vi har høje ambitioner med vores forretning på uddannelsesområdet, og det dygtige hold fra UVdata bliver en gevinst for os at få ombord. Vi kender dem særdeles godt fra markedet, og de kommer til at supplere og styrke vores eksisterende forretning med vigtige kompetencer. Jeg forventer, at vi sammen kan udvide vores digitaliseringsagenda til endnu flere uddannelsesområder og i et hurtigere tempo. Herudover ser vi gode muligheder for, at vores fælles kræfter på længere sigt kan bringe os ud over Danmarks grænser, fortæller Mette Kaagaard, executive vice president og chef for Borgernær Software i KMD.

Danmarks største og mest ambitiøse uddannelseshus

Hos UVdata ser man frem til at blive en del af KMD. UVdatas direktør Jan Gaardboe Jensen kommer til at stå i spidsen for den samlede forretning på uddannelsesområdet.

- Det bliver utrolig spændende. KMD er jo en gigant i Danmark, og vi glæder os til at udnytte vores kompetencer i et af Danmarks stærkeste og største udviklingsmiljøer. Skoleområdet er i en rivende udvikling, og vi ser frem til at blive en del af et hold, der kan gøre en betydelig forskel for digitaliseringen af blandt andet folkeskolen. Med et slag skaber vi Danmarks største og mest ambitiøse uddannelseshus, og vi kommer til at levere endnu flere sammenhængende produkter til hele uddannelsessektoren, siger Jan Gaardbo Jensen, direktør i UVdata.

Hos KMD arbejder mere end 100 medarbejdere på tværs af landet i dag med udvikling af software til institutions- og uddannelsesområdet. Med købet siger KMD velkommen til 38 nye kollegaer på området. Udover at blive en del af Børn & Uddannelsesenheden i KMD, bliver UVdatas medarbejdere også en del af KMD's afdeling i Aalborg, hvor der er cirka 800 medarbejdere i alt.

Vækst mod nye højder

Hos de nu tidligere ejere hos Via Venture Partners ser man også en god ny konstellation.

- UVdata har været igennem en rivende udvikling over de sidste tre år, som har gjort selskabet til en ledende spiller på det danske marked for softwareløsninger til uddannelsessektoren. Vi har været imponeret over ledelsens og medarbejdernes evne til levere innovative løsninger til et marked i rivende udvikling og er glade for, at de nye ejere i allerhøjeste grad også kan bidrage til selskabets vækst mod nye højder, siger Partner hos Via Venture Partners, Benjamin Kramarz.

Om UVdata

UVdata A/S blev officielt grundlagt i 2004 af de tre stiftere Lars Ole Wulff, Henrik Vesterdorf og Jan Gaardboe Jensen. Virksomheden udvikler software til institutions- og uddannelsesområdet, hvor kerneprodukterne ligger på folkeskoleområdet. Blandt UVdatas kunder er størstedelen af landets kommuner samt en betydelig del af landets frie skoler. UVdata har 38 medarbejdere og har siden 2013 været ejet af Via Venture Partners samt en række medarbejdere.

Om Via Venture Partners

Via Venture Partners (VIA) er en førende kapitalfond i Norden med fokus på teknologibaserede virksomheder inden for hovedsageligt software, internet, energi og service. VIA er en multi-stage kapitalfond; dvs. VIA investerer både i meget store selskaber og i mindre og mellemstore virksomheder. VIA blev etableret i 2006 med penge fra ATP og i forbindelse med etableringen af den seneste fond fra juni 2016 er PFA også blevet investor i VIA, således at PFA og ATP nu er ligelige investorer i fond III. VIA administrerer i dag tre fonde med et samlet kapitalgrundlag på tre mia.kr.

Om KMD

KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD's forretning udspringer af egen softwareudvikling. I over 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Systemerne håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD's softwaresystemer i omegnen 400 mia. kroner. Det svarer til mere end 20 % af Danmarks BNP. KMD's softwaresystemer håndterer også så forskellige områder som administration af skoler og forsyningsvirksomheder til afholdelse af folketingsvalg i Danmark. KMD koncernen har en årlig omsætning på godt fem milliarder danske kroner og har omkring 3.200 ansatte. KMD er ejet af Advent International og Sampension. Læs mere på www.kmd.dk.

Billedtekst
Jan Gaardbo Jensen og Mette Kaagaard
Fotograf: Jesper Ludvigsen

Kontaktinformation

KMD, kommunikationschef Christoffer Hellmann, mobil +45 2529 1784, che@kmd.dk, Twitter: @Chris_Hellmann

UVdata, direktør Jan Gaardbo Jensen, mobil +45 2812 3488, jgj@uvdata.dk

Via Venture Partners, partner Benjamin Kramarz, mobil +45 2174 9278, bek@viaventurepartners.com