KMD vinder aftale til trecifret millionbeløb om it-platform til fem netselskaber

To rækker af vindmøller i vandet og ved kysten

VISUE, der er etableret og ejet af 12 netselskaber, har valgt KMD som leverandør af en moderne og fremtidssikret industriløsning i en netop underskrevet 10-årig kontrakt. Den strategiske løsning skal it-understøtte fem netselskaber i den grønne omstilling.

Omstillingen til grøn energi, øget forbrug og nye forbrugsmønstre stiller massive krav til energi-infrastrukturen i Danmark. It baseret på fremtidssikret teknologi spiller en afgørende rolle i forhold til at sikre en stabil drift under overgangen til mere vedvarende, grøn energi. Til at varetage denne opgave har VISUE valgt KMD som den teknologiske partner, der skal levere næste generations industriløsning til energi- og forsyningssektoren.

“Vi startede udbudsprocessen, fordi vi havde behov for en industrispecifik og fremtidsorienteret løsning, der kunne hjælpe selskaberne med at løfte deres ansvar for sikker drift det næste årti. VISUE og ejerkredsen har fra start haft stort fokus på løsningens kvalitet og leverandørens forståelse for både energi- og forsyningssektoren og vores specifikke behov. KMD har bevist, at de har tung erfaring med og indsigt i branchen, og samtidig udmærker KMD sig ved at kunne sikre en stærk sammenhæng mellem systemerne, hvilket er vigtigt i lyset af den fremtid, vi står over for,” siger Claus Lund, CEO VISUE.

KMD’s energisatsning bærer frugt

Gennem de næste 10 år vil KMD dermed være totalleverandør på en topmoderne industriløsning, der sætter VISUEs medlemsselskaber i stand til at udføre deres kerneopgave og agere på den grønne omstilling. Leverancen består af fire fleksible og skalerbare systemer, der har automatisering, datakvalitet og brugervenlighed i højsædet.

”Der er udført et grundigt forudgående arbejde af VISUE, hvilket vidner om en ejerkreds med en klar vision for netselskabernes rolle i den grønne omstilling og dertilhørende høje ambitioner for den fremtidige it-understøttelse. VISUE ved, hvad fremtiden byder på, og de er ikke gået på kompromis med deres ønsker til løsningens tekniske og forretningsmæssige formåen. Vi har haft en konstruktiv og berigende dialog med VISUE i processen, og derfor er vi også er meget glade for, at afgørelsen er faldet på os. Jeg er personligt imponeret over engagementet fra VISUE og de underliggende selskaber, og jeg ser meget frem til at indfri ambitionerne i den konkrete løsning,” siger Benjamin Nørby, Head of Industry Sales, Industry Sales hos KMD.

For KMD er det vigtigt at være bidragsyder og teknologipartner i den grønne omstilling. For at løse de udfordringer, som energi- og forsyningsselskaberne står over for i dag og de kommende år, kræver det nye og innovative teknologiske løsninger.

”Vi er meget taknemmelig for denne tildeling og ser det som en stor anerkendelse, at VISUE har valgt KMD til at levere netselskabernes nye it-platform. KMD har store ambitioner inden for energi og klima, og vi investerer i at udvikle fremtidens platforme, der kan understøtte den grønne omstilling og de nye behov for at lykkes. I vores optik er digitale teknologier fundamentet for, at samfundet kan lykkes med den grønne omstilling og indfri klimamålsætningerne,” siger Merete Søby, der er direktør for Data Driven Solutions og øverste ansvarlige for erhvervsmarkedet i KMD.
KMD – med norske Greenbird som underleverandør – fik tildelt kontrakten i et stærkt kompetitivt felt af både nationale og internationale aktører. Kontrakten med VISUE vedrører fem netselskaber i ejerkredsen og er i størrelsesordnen et trecifret millionbeløb.

Om VISUE

VISUE repræsenterer et bredt udsnit af den danske forsyningssektor i kraft af en stor ejerkreds og en række aftagerselskaber. Ejer- og aftagerselskaberne dækker i dag tilsammen 1,78 millioner aftagepunkter i Danmark. VISUEs vision er at skabe værdi for både forsyningsselskaberne, deres kunder og samfundet som helhed. Ved hjælp af de bedste faglige kompetencer og innovative løsninger varetager de overvågning og sikker drift af selskabernes systemer og services. Hele tiden med fokus på at matche både individuelle og fælles behov i forsyningssektoren. Læs mere på www.visue.net.

Om Greenbird Integration Technology

Greenbird er den førende udbyder af big data integrationsteknologi til forsyningssektoren og industriel IoT. Greenbirds flagskibsløsning, Utilihive©, forenkler dataintegration og big energy datahåndtering, så forsyningsselskaberne kan være med til at nå verdensmålene hurtigere ved at fremskynde omstillingen til grøn energi. Fra hovedsædet i Oslo, Norge, muliggør Greenbird digital transformation i forsyningssektoren og driver energirevolutionen. Læs mere på www.greenbird.com.

Om KMD

KMD hører til blandt de største danske it-virksomheder og udvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark samt udvalgte segmenter i Skandinavien. KMD-koncernen har dattervirksomheder i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Polen. KMD har over 1.500 danske og internationale kunder fra den offentlige og private sektor, heraf cirka 800 danske og udenlandske virksomheder. KMD-koncernen har en årlig omsætning på omkring 4,8 mia. kr. og mere end 3.000 ansatte. KMD er et datterselskab af NEC Corporation, der er globalt førende inden for integration af it- og netværksteknologier. Læs mere på www.kmd.dk.

KONTAKT KMD'S PRESSEAFDELING

Portræt af Kristoffer Østergaard Kristensen

Kristoffer Østergaard Kristensen

Pressechef