KMD vinder strategisk aftale med Energistyrelsen

Fyrtårn på mole

De kommende seks år skal KMD levere en helt ny it-løsning til Energistyrelsen. Den nye løsning - KMD Elements - giver blandt andet mulighed for langt mere smidige afregninger af grønne tilskud, der styrker implementeringen af den grønne omstilling. Aftalen er samtidig et vigtigt strategisk skridt i KMD's ambition om at internationalisere KMD's it-løsninger inden for energi og forsyning.

Energistyrelsen har valgt KMD Elements som ny it-løsning for styrelsens afregning af grønne tilskud - PSO. Aftalen mellem KMD og Energistyrelsen gælder i første omgang et implementeringsprojekt og en driftsaftale på seks år, startende når projektet er færdigimplementeret.

For KMD er der også større perspektiver i aftalen end at levere et nyt it-system.

"Den måde, vi producerer, transporterer og udnytter energi på, er i rivende udvikling. Ikke bare i Danmark men også internationalt, er vi lige nu vidne til en kraftig digitalisering af energisektoren. Det er nødvendigt, hvis vi skal nå den danske ambition om 100% vedvarende energi i 2050," siger Helle Huss, der er direktør for KMD og dermed øverst ansvarlig for KMD's it-løsninger til energi- og forsyningssektoren.

KMD Elements er en cloud-baseret software-løsning, opbygget af moduler, der muliggør og letter arbejdet med komplekse formelbaserede afregninger på tidsserier.Systemet er baseret på Microsoft Azure teknologi og er designet til at håndtere den stigende kompleksitet på energimarkedet med decentraliseret energiproduktion, omskiftelig vedvarende energiproduktion og øget forbrug af el.

En international løsning

For KMD ser man også aftalen i et internationalt perspektiv.

"Kigger vi ud over Europa, ser vi mange meget ambitiøse klimamål. Skal det lykkes, kræver det innovative teknologiske investeringer, og med det følger et behov for optimering af den stigende kompleksitet i energisystemerne. Det er med det for øje, at vi har udviklet KMD Elements," siger Helle Huss.

"Derfor er det her på alle måder en rigtig god aftale for KMD. Energistyrelsen er en af de vigtigste spillere på det danske energi- og forsyningsmarked. Aftalen er derfor en vigtig trædesten i vores ambition om at fastholde og styrke KMD's position som en stærk leverandør af it-løsninger indenfor for energi- og forsyningssektoren, også udenfor Danmarks grænser," siger Helle Huss.

KMD Elements er helt fra starten tænkt og udviklet til det internationale marked. Systemet er et af de første af sin art i verden, der fungerer på tværs af landegrænser, tidszoner, sprog og valutaer.
"Med KMD Elements-platformen kan vi nu servicere alle aktører på energimarkedet i ind- og udland. Vi er rigtig tilfredse med, at det er en aktør af Energistyrelsens kaliber, der er vores første store kunde på det nye system," siger Helle Huss.

Aftalen mellem KMD og Energistyrelsen er en del af SKI 2.19 og betyder samtidig en udfasning af det nuværende it-system, Panda, som også leveres af KMD.KMD Elements forventes at håndtere udbetalinger for ca. 7 mia. kroner årligt. Aftalens samlede værdi vil ikke blive offentliggjort.