Kommunal- og regionsrådsvalg 2017 - valgoplysninger

Valgkort i bunke på bord

KMD har opgjort valggeografien og lavet opgørelse over vælgerne hos de 97 kommuner, som benytter KMD i forbindelse med valgudskrivningsopgaven. KMD har også på baggrund af indberetninger af kandidaterne til kommunal- og regionrådsvalget lavet kandidatudtræk fra KMD's valgsystem.

Valgeografi

Valggeografi og vælgerudtræk opgjort pr. 7. november. Antallet af vælgere kan rykke sig op mod valgdagen.

KMD tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i oplysningerne. Vælgeroplysninger er baseret på CPR udtræk. KMD bedes angivet som kilde.

NB: Data fra Aarhus Kommune er ikke inkluderet i nedenstående. De benytter ved valget en anden dataleverandør i forhold til valgudskrivningsopgaven. Samtlige kommuner benytter KMD som leverandør i forbindelse med valgopgørelsen, og data om Aarhus Kommune tilgår senere på måneden KMD i den forbindelse.

Fakta om valggeografi (på nær Aarhus Kommune)
Hent samlede oversigter over valggeografien:

Antal vælgere pr kommune (Excel)

Antal vælgere pr afstemningssted (Excel)

 • Der er 1.341 valgsteder
 • De 10 mindste kommuner (antal vælgere)
  Læsø Kommune, 1562
  Fanø Kommune, 2739
  Samsø Kommune, 3139
  Ærø kommune, 5289
  Langeland Kommune, 10689
  Dragør Kommune, 10928
  Vallensbæk Kommune, 12021
  Lemvig Kommune, 16170
  Morsø Kommune, 16439
  Struer Kommune, 16848
 • De 10 største kommuner (Antal vælgere - NB: Aarhus er traditionelt nr. 2)
  Københavns Kommune, 494091
  Aalborg Kommune, 172353
  Odense Kommune, 162737
  Esbjerg Kommune, 91887
  Vejle Kommune, 87989
  Frederiksberg Kommune, 84431
  Randers Kommune, 77700
  Viborg Kommune, 74754
  Kolding Kommune, 71837
  Silkeborg Kommune, 70654
 • De 10 mindste afstemningsområder (kommune, afstemningssted, antal vælgere)
  Esbjerg Kommune, Mandø, 34
  Lolland Kommune, Askø, 42
  Svendborg Kommune, Drejø, 68
  Faaborg-Midtfyn Kommune, Lyø, 85
  Hedensted Kommune, Hjarnø, 91
  Faaborg-Midtfyn Kommune, Avernakø, 93
  Odder Kommune, Tunø, 97
  Norddjurs Kommune, Anholt Skole, 116
  Odder Kommune, Alrø, 116
  Lolland Kommune, Femø, 119
 • De 10 største afstemningsområder (kommune, afstemningssted, antal vælgere)
  Viborg Kommune, Viborg, 23743
  Herning Kommune, Herning, 21791
  Københavns Kommune, 6. Bispebjerg, 20217
  Københavns Kommune, 4. Nord, 17293
  Københavns Kommune, 1. Østerbro, 17076
  Københavns Kommune, 5. Nord, 17018
  Københavns Kommune, 3. Indre By, 16570
  Københavns Kommune, 1. Syd, 16482
  Københavns Kommune, 2. Sundbyvester, 15392
  Københavns Kommune, 2. Nord, 15058
   
  Følg de enkelte kommuner og valgsteder på valgaftenen via https://www.kmdvalg.dk

Fakta om vælgerne (på nær Aarhus Kommune)

 • Antallet af kvinder 2.167.572
 • Antallet af mænd 2.117.028

 • KMD printer 4.272.315 valgkortbreve

 • I 36 kommuner afholdes der samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget også et ældrerådsvalg
 • Den ældste vælger er 109 år på valgdagen
 • 1.074 vælgere er 100 år eller ældre på valgdagen
 • 1 vælger bliver 100 år på valgdagen
 • 146 vælgere bliver 18 år på valgdagen

 • 129.153 unge er førstegangsvælgere siden folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet i december 2015.
 • 264.693 unge er førstegangsvælgere siden kommunal- og regionsrådsvalget i november 2013. 
  Udtrækket dækker borgere, som er fyldt 18 år i perioden.

Kandidatlister 

Oversigt over kandidaterne er nedenfor indsat i to Excelark; et for kommunalvalget og et for regionrådsvalget.

Begge dataudtræk er foretaget den 24. oktober 2017

Kandidatliste KV17

Kandidatliste RV17

Bemærk: KMD tager generelt forbehold for eventuelle fejl og mangler i dataudtrækkene. Dataudtrækkene er baseret på kommunernes og regionernes egne indberetninger om kandidaterne. Det er ikke alle kandidater, der har indberettet stillingsbetegnelse. Stillingsbetegnelser er baseret på kandidaternes egne oplysninger. De enkelte kandidaters alder indgår ikke i dataudtrækkene. KMD bedes angivet som kilde ved brug af oplysningerne.

Om KMD og valg

KMD har siden starten af 70'erne hjulpet det offentlige med at afholde valg. Inden valget er det KMD, der sørger for, at de valgberettigede danskere får deres valgkort, der bliver lavet valglister og kandidatlister - og på valgaftenen opsamles valgresultaterne i KMD's systemer, hvorefter de sendes videre til danskerne ude i stuerne gennem direkte forbindelser til DR og TV2. Valget følges minutiøst af KMD's valg-support og tekniske eksperter, der sidder i et større beredskab på valgaftenen i hovedkvarteret i Ballerup. På valgaftenen bliver resultaterne fra kommunal- og regionsrådsvalget løbende offentliggjort på kmdvalg.dk.

Om KMD

KMD er den største danskbaserede it-virksomhed. I over 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Systemerne håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD's softwaresystemer i omegnen af 400 mia. kr. Det svarer til mere end 20% af Danmarks BNP. KMD's softwaresystemer håndterer også så forskellige områder som administration af skoler og forsyningsvirksomheder og afholdelse af folketingsvalg i Danmark. KMD-koncernen har en årlig omsætning på godt 5 mia. kr. og har omkring 3.500 ansatte. KMD er ejet af Advent International og Sampension.

Kontaktoplysninger

Kommunikationschef Christoffer Hellmann, mobil (+45) 25 29 17 84, che@kmd
Presse- og kommunikationskonsulent Line Dall, mobil (+45) 25 10 38 15, lxd@kmd.dk